Emberarcú magasságok – Könyvbemutató, költői est – Az Ősfehérvár Művészeti Alkotóközösség (ŐsfAlköz) meghívására február 28-án a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskola utca 7. szám alatti patinás olvasótermében Lovag Bornemisza Attila, az országos Cserhát Művészeti Társaság elnöke, költő, író, esztéta, kritikus, a Délibáb című irodalmi magazin főszerkesztője volt a vendég.

A költői esten Sipos Mari, az ŐsfAlköz vezetője köszöntötte Bornemisza Attilát. Nagy örömének adott hangot, hogy a neves költő új verseskötetét, amely a napokban jelent meg Emberarcú magasságok címmel, bemutathatják. Bornemisza Attila nem először jár Székesfehérváron, hiszen korábban is vendégül láthatták az ősi koronázó városban az ŐsfAlköz összejövetelén, programján.

A Római Sas Birodalma és Rendje vezetője, Janus Maximus Imperium Maius et Pontifex Maximus elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az eseményen. Levélben köszöntötte a résztvevőket, és egyben felhatalmazta Lovag Bornemisza Attila Quaestor Priort, Sipos Mari és Csató József Quaestort, hogy képviseljék a lovagrendet.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár részéről Lászlóné Lakner Lilla olvasószolgálatos könyvtáros üdvözölte a budapesti vendéget és a nagyérdemű közönséget. Bornemisza Attilával Bartók Anikó költő beszélgetett új verseskötete megjelenésének az apropóján.

A verseskötet előszavában Takács Tibor Nagy Lajos-díjas költő, író így jellemzi az alkotót: ”Bornemisza Attila tehetséges költő. Ezt a rangot nem ő adta magának, hanem a versei. Évtizedek óta jelen van a csodák világában, hiszen a költészet az Univerzum egyik kitüntető csodája. A lélek szavakba öltöztetett legszebb kifejezésmódja. Attila beleszületett a költészetbe.

Édesanyja, Ihász-Kovács Éva, ez az érzékeny lelkű költőasszony önmaga legféltettebb kincsét adta fiának az anyatej mellé: a szavak édességét. A kincs akkor igazi, ha gyarapítják. És Bornemisza Attila mindent megtanult, amit megtanulhatott. De ha másképp versel, mert másfajta lélekkel adja tovább lelke fényes kincseit, más is lesz, több is lesz. Ahogyan rendelték az istenek, hiszen vonzódik a görög-latin örökséghez, mert tanulta, vonzódik az előtte járt lírikusok formai hagyományaihoz, tudván, csak azokon át- és túllépve alakíthatja ki a maga költői világát. Ez a kötet tanúbizonyság a leírtakra.”

Mivel a vendég annak idején bányász is volt, Kincses Kati, az ŐsfAlköz tagja bányász témájú verssel köszöntötte Bornemisza Attilát. Bartók Anikó is felolvasta a költő néhány versét. Természetesen Bornemisza Attila maga is tallózott kötetében egy-egy verse elmondásával. Lovag Németh-Nyiba Sándor olimpikon, költő, zeneszerző CD-lemezzel ajándékozta meg Bornemisza Attilát. Majd gitárkísérettel előadta néhány költeményét.

Dáma Semes Bogya Eszter Prima primissimó díjas előadóművész gitáron játszott néhány csángó népdalt, és éneklésével járult hozzá a költői est sikeréhez. Lovag Bornemisza Attilát megihlette Szintai Kati Art-díjas festőművész Vízió című alkotása. A festmény hatására írt egy verset a Vízió Szintai Kati festménye alá címmel, melyet Dabóczy Gergely Cserhát Art díjas festőművész, író, költő, versmondó adott elő. A vers és a festmény természetesen helyet kapott a most megjelent Emberarcú magasságok című kötetében is.

A költői esten bemutatkozott Orosz Margit Cserhát-díjas költő is, aki nagy átéléssel mondta el néhány versét.
Sipos Mari költő, festőművész ugyancsak hozzájárult az est sikeréhez, a Székesfehérváron született Ihász-Kovács Éva Legenda Vörösmarty Mihályról című versével kedveskedett Bornemisza Attilának.

Az eseményen festmény átadására is sor került a Vörösmarty Mihály Könyvtár javára. Gál Mihály kiskunhalasi festőművész a Cserhát pályázatán díjat nyert alkotását, Ihász-Kovács Éva portréját Bornemisza Attila felajánlotta a székesfehérvári könyvtárnak. A festményt Lovag Bornemisza Attila és az alkotó, Gál Mihály adta át Lászlóné Lakner Lillának.

Az est részvevői zenei élmény részesei is lehettek: Török-Szabó Ottilia énekével kápráztatta el a nagyérdemű közönséget, a billentyűknél Berényi Attila játszott. A rendezvényen Lászlóné Lakner Lilla könyvtáros nyújtotta át az ŐsfAlköz és a Vörösmarty Mihály Könyvtár díszes oklevelét Lovag Bornemisza Attilának bemutatkozása alkalmából. Szőcs Sarolta Art-díjas képzőművész, költő saját készítésű gyöngyből fűzött alkotásával megajándékozta Bornemisza Máriát.

Igaz Gyöngyi Art-díjas festőművész pedig gravírozott poharával lepte meg a vendégművészeket. T. Tamás Ferenc költő, író a közelmúltban megjelent Fehérvár János, a Don-kanyar irodalmi kisregénye című kötetével ajándékozta meg Lovag Bornemisza Attilát.

Az esten Lovag Bornemisza Attila és Orosz Margit költő dedikálta köteteit. A rendezvényen Sipos Mari, az ŐsfAlköz vezetője tájékoztatást adott a következő rendezvényeikről. Az est fehér asztal mellett jó hangulatban, baráti beszélgetéssel zárult.

 

Csató József

 Fotók: Ekési Sándor

 

Hozzászólások