Király Lajos író, költő, műfordító bemutatása – 2014. szeptember 6-án a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnökét, Király Lajost és feleségét látta vendégül a Kecskeméti Kulturális Központban.

kiralylajos11

Király Lajos Nagykanizsán született, Budapesten él. A két irodalmi kör baráti kapcsolatban van egymással, gyakran látogatják egymás rendezvényeit. A kecskemétiek közül többen tagjai a Krúdy Körnek is, de a Montázsmagazin révén is barátságba és közös kötetbe is kerültek a krúdysokkal. Ezt a barátságot ápoljuk tovább, amikor megismertettük körünk tagjaival az 50 éves jubileumát ünneplő költőt, írót, műfordítót. Weninger Endréné volt a beszélgetőtársa, verseit, prózáit, fordításait bemutatta Ferencziné Szakállas Anna, Pető Edina, Szeli Sára és Ujvári Ferenc.

kiralylajos4

Kérlek, mondd el, mit jelent ez az 50 éves jubileum! Mit ünnepelsz most?

Az írói-költői és műfordítói munkásságom 50 éves jubileumát ünneplem ebben az évben.
•    1964. február 2-án jelent meg első műfordításom francia nyelvből, Victor Hugo: Le 14 Juillet (Július 14)
•    1964. április 3-án írta meg az Ecserin című elbeszélést, mely 1964 októberében meg is jelent a FÓRUM-ban
•    1964. december 20-án íródott a Hópelyhek ének című versem, amellyel 1965 tavaszán Keszhelyi Helikon Aranyérmét nyertem.

antalfii32

Külön lehet-e választani a költő, az író és a műfordító hármas tevékenységét? Melyik volt előbb? Melyik a legjelentősebb az életedben?

Versírással kezdtem 1962. június 18-19-20-án. Első jelentős, már versnek mondható írásom a Nyárfa, amelyet 1962. június 20-án írtam. A próza és versírás a lélek mélységeinek kitárása, a versfordítás pedig egy izgalmas és szép kaland és erőpróba. Mindegyiknek külön varázsa van!

NYÁRFA

Útnak szélén büszkén áll
A magas, karcsú és szép nyár.
Hosszú teste égre nyúlik,
Szélben a levele hullik.

Szellő lengeti levelét,
Adja a szép lágy zenét.
Édes dallamokat suttog,
Nap az égen lassan kullog.

Állja a viharok ostromát,
Égnek tartja koronáját.
Levelének lágy dallama
Embert álomba ringatja.

kiralylajos5

Ferencziné Szakállas Anna versmondó

Elbeszélések, vallomások, esszék… Milyen a stílusuk, hangulatuk? Hogyan vonult végig az életeden a prózaírás?

Ahogy említettem, 1964-ben keletkezett az Ecserin című elbeszélésem, ami a híres piac hangulatát idézi fel egy történet keretében. Nyolc olyan kötetem jelent meg, amely prózát is tartalmaz. Ezek között vannak elbeszélések, tárcák, önéletrajzi vallomások, esszék, tanmesék felnőtteknek…
–    Fény és Árnyék (versek, vallomások, 1989)
–    Gyermekkor tündércsodái (versek, elbeszélések, tárcák,1992)
–    Hittem, amit tettem (önéletrajzi vallomások, válogatott írások, fordítások, fotók a szerző 60 évéből, 2007)
–    Három történet és tíz vers & Tíz történet és három vers (versek, vallomások, 2008)
–    Galagonyás dűlő (elbeszélések, vallomások, esszék, 209)
–    Tüskés Tiborra emlékezem (emlékek, levelek, vallomások, versek, 2010)
–    Kanizsai emlékképek (emlékek, vallomások, versek, 2011)
–    Az énekesmadár (tanmesék nemcsak felnőtteknek, 2013)

kiralylajos10

Szeli Sára versmondó

Mese a kisegérről és az oroszlánról

A kisegér azt mondta az oroszlánnak:
–    Vigyázz, oroszlán, mert bekaplak!…
Az oroszlán ezen nagyokat kacagott, hogy zengett az egész erdő. A kisegér még kétszer szólt így az oroszlánhoz, aki most már gyanút fogott, és többé már nem kacagott…
Negyedszerre pedig már rettegni kezdett a kisegértől, hátha mégis bekapja, ezért egyezkedni kezdett vele. Azt javasolta, hogy megosztja vele a barlangját és az összes zsákmányát…
Mikor a kisegér látta, hogy már nagyon retteg tőle az oroszlán, akkor hatalmasra tátotta a száját ̶ és bekapta az elgyávult oroszlánt!
(Budapest, 1989. december 10.)

Kövessük végig a költői pályádat az elejétől a mostani pillanatig. Hogyan kezdődött? Kik voltak rád hatással? Kik segítettek? (1947-1975)

Kedvenc költőim Petőfi, Ady, József Attila, Radnóti, Weöres Sándor, Juhász Ferenc, Baranyi Ferenc, Váczi Mihály, Garai Gábor voltak. Meghatározó eseménye volt életemnek a Weöres Sándorral való találkozás 1962 tavaszán Nagykanizsán, kerista koromban. Ez a találkozás lendületet adott a versíráshoz. Mészáros Ferenc tanár úr és Licskay József osztályfőnököm, magyar és francia szakos tanárom kísérte figyelemmel költői botladozásaimat. Nagy sikernek éreztem, hogy a Keszthelyi Helikonon diákköltőként aranyérmet nyertem egy versemmel. Életutam főbb állomásai 1975-ig: Nagykanizsa, Bélavár, Budapest, Zalakomár, Zalaegerszeg, Budapest.

HOGY MEGISMERJELEK

Kristályfényben tündöklő valóság
nyugtalanságom szép okozója
csontban fehérlő összetartozás
húsban és vérben robbanó tűz
szemgolyók sugárzó alázata
kezek örök-lüktető simogatása
szív bordák közötti jajdulása
szájak néma kiáltásai
fogak fehér harapásai
ezüstös-hűvös holdsugár
húrokból áradó kitisztult hang
mozgás és mozdulatlanság komponense
még-ki-nem-ismert titokzatosság
rég megálmodott vagy talán
ilyennek képzelt ember-rózsa
éjszakáim hűs csöndje
kertek illatos bokra
rácsodálkozás szép angyala
gyötrő-kegyetlen mosolyok eredete
maga az Élet vagy
légy a kinyilatkoztatás hogy
megismerjem teljességedet és
belső világod mozgó törvényeit

antalfii29

Ujvári Ferenc versmondó

Zalakomári éveim alatt, majd a katonaságnál Körmenden, később Budapesten irodalmi színpadot is vezettem. Ez a lehetőség arra sarkallt, hogy irodalmi oratóriumokat írjak. Ezekből egy válogatás jelent meg a Gondolatok a lélekről és a világról című kötetben 2013-ban.

Hogyan kerültél bele a főváros irodalmi életébe? Hol jelentek meg műveid? Milyen köteteid láttak napvilágot? Milyen irodalomszervező tevékenységekbe fogtál? (1975-2007)

Budapest tagja lettem a Művészetbarátok Egyesületének (1986), a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek (1987), az Írók Szakszervezetének, a Csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkásklubnak, a Kláris Körnek, a Rímkovácsoknak, a TAMA-nak. Vidéki kapcsolataim is vannak: Nyíregyházi Váczi Mihály Irodalmi Kör, Csongrádi Műhely, Nagykanizsai Takács László Irodalmi kör, Kecskeméti Költők és Írók Baráti Köre, Hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör.

kiralylajos6

Pető Edina Fadette énekel

Műveim megjelentek a Délsziget, Duna-part, Hévíz, Föveny, Kláris, Lant, Magyar Jövő, Művészet és Barátai, Napsziget, Somogy, Szabolcs-Szatmári Szemle, Rímkovácsok, Szárnyaló képzelet, Új Arc, Újjászületés, Zsarát, Vásárhelyi Körkép, Montázsmagazin című irodalmi folyóiratokban, a rádióban és a TV-kben is.

1987 óta 28 kötetem jelent meg: közülük 3 önálló versfordítás kötet, 4 kötet, amelyben versfordítások és versek szerepelnek, 1 gyermekverses kötet, 1 önéletrajzi ihletésű, 3 emlékkötet (Bélavárról, Nagykanizsáról, Tüskés Tiborról), 1 tanmese kötet, 11 verseskötet (benne 1 válogatott irodalmi oratóriumokkal) és 4 kötet, amelyben versek, prózai írások, vallomások, tárcák szerepelnek).

kiralylajos3

Ezt a versemet a feleségemhez írtam 2002-ben

SZERESS POKOL  S MENNY  TÜZÉVEL

Arcod tüze szemed fénye
Lelkemben dúló harc s béke

Torkodból áradó hangok
Vidám csengők bús harangok

Kezed titkos érintése
Vérem lázas lüktetése

Belőled szálló sóhajok
Könyörgések vágyak jajok

Hogyha átölelsz két kézzel
Föld találkozik az éggel

Mikor lecsukódik pillád
Álomba merül a világ

Szép virágom szeress szeress
Rabságodból el ne eressz

Égjünk el robbanó fénnyel
Szeress pokol s menny tüzével

A költészeted szempontjából milyen történésekről számolhatsz be? Újabb megjelenések, közéleti tevékenységek, díjak, elismerések? (2007-2014)

Az irodalmi közéletben való részvétel és tapasztalat sokat segített az alkotómunkámban és a kapcsolatok szerzésében, ami új megjelentetési lehetőségeket jelentett (Művészetbarátok Egyesülete irodalmi titkára; Krúdy Kör tagság, versszakosztály vezetés és 1991-től a kör elnöke. Az Írók Szakszervezete Számvizsgáló bizottságának tagja és később elnöke. Külföldi kapcsolatok.)
A díjaim közül csak a legújabbakat említem: Magyar Kultúra Lovagja (2005), Krúdy Emlékplakett (2007), Kláris Nívódíj (2007), Művészetbarátok Egyesülete Emlékplakettje (2007), Az Újjászületés folyóirat „Irodalmi Munkásságáért” Kitüntetése (2009)

kiralylajos1

Mi adja az ihletet, az ötletet a versíráshoz?

A verseimet különféle inspirációkra írom (zene, festmény, hangulat, más költő olvasása során, öröm, bánat. filozofálás, új élmények, érdekes emberek, stb.)

Az élet ars poeticája

Olykor a bánat a földre súlyt, ̶
vagy lelkesedés emel égbe!
Egy ember vagyok a sok közül,
ki belehalhat küzdelmébe! ̶

Hiszem mindazt, melyért s amiért
élni érdemes egy élten át! ̶
Hiszem, hogy maga az Élet az,
mely írja az Ars poeticát!

Hogyan és mikor jutott eszedbe, hogy külföldi szerzők műveit fordítsd? Milyen nyelvekből fordítottál?

Megszerettem a francia nyelv ízét, ezért elkezdtem levelezni francia diákokkal. Megvásároltam a francia a Les lettres françaises című irodalmi lapot, amelynek főszerkesztője Louis Aragon volt. 1964 decemberében ebből fordítottam le Jacques Roubaud: Tombeau (Síremlék) című szonettjét. Lefordítottam Michel Cahour: Douze poèmes du Laos (Tizenkét vers Laoszból) versciklusát. A francia költővel és filozófussal 40 év múlva, 2010-ben találkoztunk Budapesten. A barátjává fogadott és a Krúdy Körben kétnyelvű irodalmi estet szerveztünk részére. Eddig 150 versét fordítottam le és 60 meg is jelent különféle magyar megyei napilapokban, országos irodalmi lapokban és antológiákban.

kiralylajos9

Pető Edina Fadette verset mond

Michel Cahour: Neked adom (Je te donne)

Neked adom az eget s a felkelő napot,
neked adom a szelet,
mely ébresztgeti a tengert,
neked adom az éjszakát s a csöndnek illatát,
neked adom az esőt,
melyek szavaimtól hullanak az égből,
az ártatlanság reggelét adom neked,
a dombokat, hol madarak pihennek,
a csillagokat, melyek éretted ragyognak,
neked adom a virágokat,
melyeket rólad neveztem el, ̶̶
és neked adom ̶ e költeményt!

Angolból, franciából, oroszból és eszperantóból fordítottam, főként verseket. Eddig 70 külföldi szerző több mint 450 versét ültettem át magyar nyelvre, 270 műfordításom jelent meg különböző könyvekben, irodalmi, megyei és helyi lapokban. Több versfordításom elhangzott a budapesti és kerületi Tv-k műsorában, illetve különféle rádióműsorokban.

Mondj valamit a legújabb kötetedről, a Négy „E” címűről!

Ez egy különleges versválogatás: négy „E” betűvel kezdődő szerző, két férfi és két né verseinek fordítása található benne: Elizabeth Barrett Browning, Emily Dickinson, Ernest Hemingway és Eduardas Miezelaitis. Ezeknek nagy részét még nem fordították Magyarországon. Hemingway verseiről szóló tanulmányom pedig a közzétett versekkel együtt egyedülálló.

EMILY DICKINSON
(amerikai költőnő, 1830- 1886)
A NÉMA VULKÁN KÉSZEN ÁLL

A néma vulkán készen áll
kitörni, – sohasem pihen.
Biztos abban, hogy robaja
félelmet kelt mindenkiben.
A természet nem mondja el –
az Isten hangja szól;
ha az ember nem éli túl,
akkor ki válaszol?
Isten üzen, ha nem is szól,
s minket fecsegni hagy:
a halhatatlanság titka –
mindig övé marad!

kiralylajos2

Milyen is a költő lelke? Tudnál válaszolni erre a kérdésre?

A költő is Ember. …a világot kicsit más szemmel nézi, sokszor másképpen figyeli, látja és láttatja a körülötte zajló eseményeket. A költő mindenkinél jobban – mint az énekesmadár – vágyik az emberi szabadságra, a szépségre, a jóra a boldogságra, a szerelemre és a szeretet tisztaságára… Arra törekedtem, hogy A költő lelke című kötetemben mindezeket jól megfogalmazzam.

Király Lajos: A költő lelke
I.

Az ember egy olyan furcsa jószág: ̶
lelkében él jóság és gonoszság!
Ám, hogy a győztes melyik lesz, ̶ hiszem:
a géntől és küzdelmektől ilyen!

Hittel vallom azt, ̶ hálás lehetek:
bennem sok jóság él és szeretet!
Mivel pénzt, vagyont nem örököltem:
csak szeretetet osztok köröttem! ̶

Nagy kincs ez a mai zord világban,
mikor a pénz olyan zabolátlan!
Kiszolgáltatott, aki nem gazdag,
s boldog lehet, mert ember maradhat! ̶

Költő lelke a legfurcsább lélek,
mert a szavak hatalmával éltet,
megerősíti benned a hitet: ̶
szeretettől lesz emberibb szíved!

II.

A költő lelke érző, énekes madár! ̶
Ő énekel, ha boldog, vagy valami fáj,
énekel napsütésben, vagy ha hull a hó,
énekel, mert tudja ̶ éneke megnyugtató! ̶
Énekel, ha a fákról hullong a levél, ̶
s a bús szívekben fészket rak ̶ a Remény!
(Budapest, 2013. február 3. / 2013. szeptember 5.)

Kedves Lajos! Köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Kívánunk további sikeres alkotómunkát!

Nagy L. Éva
Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

Hozzászólások