Kecskemét Ifjúságáért díjat kapott Kósa András Csaba, a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. szakmai munkatársa, a Kecskeméti EURODESK szolgáltatás helyi koordinátora, a kecskeméti fiatalok nemzetközi mobilitásának segítője már két évtizede.

Részletes méltatása:

Kósa András Csaba 2018-ban éppen 20. éve „hivatásos” ifjúságsegítő szakember, 1998-ban kezdett el dolgozni az akkor HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda néven működő önkormányzati intézményben. Azóta megszakítás nélkül, szakmailag magas színvonalon, nemzetközi ifjúsági programokban való bevonásukkal támogatja a fiatalok nyelvi- és közösségi kompetenciáinak fejlesztését, társadalmi aktivitásukat. Ugyanezt teszi civil életében is: a mai napig aktívan vesz rész a helyi, önszerveződő ifjúsági és közösségi programok megvalósításában, az ifjúsági munka országos és nemzetközi szintű elismertetésében. Szakmájában ismert és elismert, kollégái és a fiatalok számára jó példát mutató szakember.

Kósa András Csaba Kecskeméten, a Széchenyivárosban született. Az érettségit követően aktív helyi fiatalként gyorsan rátalált arra a helyre és tevékenységre, mely meghatározta későbbi szakmai pályafutását: 1998-ban a HELPI Ifjúsági Iroda mindenes segítője lett, mely intézmény akkor éppen a Széchenyivárosban működött. Abban az időszakban kapcsolódott a szervezet életébe, amikor ott egyre nagyobb hangsúlyt kapott a fiatalok kihívásainak komplexebb megközelítése, a hazai és helyi ifjúsági munka szakmai tartalmának kialakítása.

Kósa András Csaba ehhez megoldást a nemzetközi ifjúságpolitikai modellek megismerésében keresett: aktívan kapcsolódott be a MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat nemzetközi tevékenységeibe. Az elsők között volt, akik a hazai EURODESK szolgáltatást kiépítették, mely hálózat a mai napig segíti a fiatalok tanulmányi, ösztöndíj és önkéntes tevékenységeinek szervezését az Európai Unióban.

A feladatellátás érdekében szakmailag folyamatosan képezte magát, 2005 és 2008 között diplomás művelődésszervező, illetve ifjúságsegítő szakember lett. Kiemelkedő szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik az ifjúsági információ és tanácsadás területén: sokéves ügyfélszolgálati munka mellett tanácsadója és oktatója az EURODESK európai hálózatának. Részt vett a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége Szakmai és Etikai Kódexének kialakításában (2001), illetve az Európai Ifjúsági Információs Charta felülvizsgálatában (2004).

1998-tól folyamatos résztvevője, szervezője és vezetője nemzetközi ifjúsági csereprojekteknek, 2006-ban a MOBILITÁS szakmai kitüntetésében részesült kiemelkedő munkájáért. 1999-től folyamatosan végzi a nemzetközi önkéntes programok megvalósítását. Ő volt az, aki az első magyar EVS önkéntest Dél-Amerikába közvetítette. Azóta évente 10-20 fiatal nemzetközi önkéntes tevékenységét segíti az Európai Önkéntes Szolgálattal. A kétezres évektől folyamatosan vesz részt a Fiatalok Lendületben Program, valamint az utódjaként működő ERASMUS+ 2014-2020 Program szakértői csoportjában, amely a magyarországi decentralizált pályázatok szakértéseit végezte, ezzel segítve a gyermekek és fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. 2011 óta részt vesz a hazai GYIA pályázatok szakértésében is.

2005-től ifjúságsegítő, pedagógia, művelődésszervező, andragógia szakos hallgatók részére kommunikáció, nemzetközi ifjúsági munka, ifjúsági információ, ifjúsági szolgáltató rendszerek, ifjúságpolitika és szociokulturális animáció tantárgyakat oktat. Diplomadolgozatok konzulensi vagy opponensi véleményezésére és gyakorlatvezetői feladatokra kérik a felsőoktatási intézmények. Országos szinten is az ifjúságügy egyik meghatározó szereplője. Szakértőként, civil szervezet képviselőjeként a kétezres évek elejétől segíti a hazai ifjúságügy előrehaladását. Megalapításától tagja, majd 2011-től elnöke az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének (ISZOSZ). 2012-től felügyelő bizottsági tagja a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak.

Kósa András Csaba nagy utazó, szakmai kiküldetésben több mint 50 országban járt már, mind az 5 földrészen. Többnyire ifjúságpolitikai konferenciákon, államközi protokollokon, találkozókon, szemináriumokon szakértőként, előadóként, műhelyvezetőként képviselve a hazai ifjúsági munkát. Kétgyermekes családapa, akinek megérdemelten sikeres szakmai útja példamutató lehet minden olyan felelősen gondolkodó felnőtt számára, aki a fiatalokban közös jövőnk erőforrásait látja.

 

Fotó: Banczik Róbert

 

 

Hozzászólások