Pályája indulása

Kodály Zoltán 1882. december 16-án született Kecskeméten. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakos tanári diplomát szerzett, majd beiratkozott a Zeneakadémia zeneszerző tanszakára is. 1906-ban ismerkedett meg Vikár Bélával, és az ő hatására döntötte el, hogy falura megy népdalokat gyűjteni. Találkozott Bartók Bélával, aki hasonló kutatásokat végzett, és életre szóló barátság szövődött közöttük. Nem sokkal később a Zeneakadémia zeneelmélet és zeneszerzés tanárává nevezték ki.

Művei

Mindenekelőtt a magyar dalkultúra megteremtésére törekedett. Megzenésítette magyar klasszikus költőink verseit, például Arany János, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel,  Kölcsey Ferenc,  Csokonai Vitéz Mihály, Balassi Bálint verseire írott műveivel próbálta pótolni azt a dalkultúrát, amely még a költők életében nem létezett. De felkeltették érdeklődését Ady Endre, Balázs Béla vagy Móricz Zsigmond alkotásai is.

A nagy változást a Székelyfonó hozta, amelynek zenei anyaga már kizárólag a népdalra épül. Későbbi kórusaiban Kodály újból a magyar költészethez fordult. Színpadi művei közül meg kell még említenünk a Háry Jánost, zenekari művei közül pedig talán a Marosszéki táncok és a Galántai táncok a leghíresebbek.  Körülbelül 147 kórusművet írt csak énekhangra (gyermek, női, férfi és vegyes kórusokra), de hangszerkíséretes kórusművei is híresek, mint például a Psalmus Hungaricus vagy a Budavári Te Deum. Kamarazenei művek, szólóhangszerekre írott zeneművek és misék fémjelzik alkotói periódusait.

Társadalmi, közéleti szerepe. A pedagógus

A második világháborút követően Kodály meghatározó szerepet vállalt az ország szellemi újjáépítésében, még országgyűlési képviselőként a Parlamentben is. A zeneszerző figyelme fokozatosan a zenepedagógia felé fordult. Zenei nevelési koncepciója a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, világszerte jelentős hírnevet és számos követőt szerzett magának. Példa erre a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, amely nemcsak a hazai zenei élet egyik központja a szintén róla elnevezett általános iskolával és gimnáziummal együtt, de a világ minden tájáról fogad vendégeket, zenetanárokat, akik tudásuk továbbképzése végett Kodály szellemi és szakmai örökségéből merítenek.

Hálával gondolunk rá ezen a napon, és köszönjük mindazt, amit a magyar kultúráért, a népzene fennmaradásáért, a magyarság felemeléséért tett, és újra széppé tette a magyar nevet.

Weninger Endréné

Hozzászólások