Szellemi táplálékban, katartikus élményben részesültek a művészetkedvelők a Krúdy Irodalmi Kör rendezvényén. Király Lajosnak, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnökének négy kötete került bemutatásra a budapesti Zila Kávéházban 2020. augusztus 13-án. Ő is egyike azoknak, ki másokért is éli életét.

ki masokert

Az esten az irodalom, a zene, a képzőművészet iránt érdeklődő vendégek gyönyörködhettek Batári István grafikus-festőművész alkotásaiban, Pánti Anna operaénekes, Katona Mária énekes előadásában és Szőllősi Dávid mandolinjátékában. Elmélyedhettek Király Lajos türelmet sugalló verseinek üzenetében, melyek csendesen hullámzó tengeren ringatták a befogadókat.

Ujvári Ferenc, a Zila Kávéház estjeinek házigazdája köszöntötte a szépszámú – mintegy 50 főt számláló – hallgatóságot. Majd Király Lajos vette át a szót, aki üdvözölte Nick Ferencet, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnökét. Ő ezen az ünnepélyes együttléten vette át a Krúdy Emlékérem ezüst fokozatát. Az elnök bemutatta a zenei közreműködőket : Pánti Annát, Katona Máriát, Szöllősi Dávidot. Valamint a versmondókat: Orosz Margitot, Németh Nyiba Sándort, Ujvári Ferencet.

 
ki masokert

Batári István festményei

A rendezvény Batári István festőművész kiállításának ünnepélyes megnyitásával folytatódott, Pánti Anna operaelőadásával. Németh Nyiba Sándor, a Krúdy Irodalmi Kör titkára bemutatta a festőművészt. Kiemelte a portrék gazdag világát, fölhívta a figyelmet a különleges karakterekre, a fények, árnyékok játékára, a színek gazdag világára. Batári István elkészítette Király Lajos portréját, amit ünnepélyesen átadott az elnöknek.

Az irodalmi részben a versszeretők betekintést nyertek Király Lajos műfordítói munkájába, versfordításaiba. A Három francia költő verseiből címet viselő kötet megismertette velünk Jules Verne, Yannick Resch és Michel Cahour költeményeit. Ez utóbbi költőhöz barátság is fűzi a műfordítót.

A prózai részeket zenei betétek színesítették, egységbe zárták a szó erejét. Az irodalmi szeánsz során Király Lajos Türelem című kötetéből hangzottak el versek Ujvári Ferenc, Németh Nyiba Sándor és Orosz Margit előadásában.

A költemények vallomások: egy nyugalmat talált lélek vívódásai, küzdelmei. A mérhetetlen türelem, az életigenlés hirdetői. A bölcs ember gondolatai. Egy olyan ember meditációja, akinek a lelkében örömök, szenvedések dúlnak, akit közelről megérintett a halál szele.

„Ki másokért is éli életét… „- mert ezt rendelte számára a Sors,” / és megvívja a vállalt harcait!”
Megvívja a harcot, mert „lelke örök tűzben ég”: a költészet, az irodalom embert formáló tüzében.

Király Lajos Kinek lelke örök tűzben ég című versének előadásával zárta az irodalmi délutánt:

„Az idő olyan gyorsan robog,
sok mindent szeretnék még tenni :-
kinek lelke örök tűzben ég,
az nehezen tud megpihenni!”

ki masokert

Útravaló gondolatok mindannyiunk számára, a hit, a remény megszólaltatói!

A vendégek szívet-lelket melengető élményeket vittek magukkal a szürke hétköznapokba.

 

Orosz Margit költő

 

Kapcsolódó cikkünk:

Kinek lelke örök tűzben ég – Király Lajos új köteteiről

 

Hozzászólások