Talán már húsz éve is van annak, hogy ismerem Király Lajost, az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnökét. Barátságunkat a Kovács testvéreknek köszönhetem. Szerintem nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, kinek mit köszönhetünk. Elmélkedésem közepette jutott eszembe, hogy írnom kellene valami kedveset és szépet az én „hetvenkedő” barátomról. Néhány éve készítettem már vele egy jól sikerült interjút, amelynek első része ITT olvasható, a második ITT, a harmadik pedig ITT.

Király Lajos, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke

Kedves Lajos! Mi történt veled az előző interjú óta? Hogyan éled a mindennapjaidat?

A riport 2013. augusztus 23-29 között 3 részletben került bemutatásra a Montázsmagazinban, és annak már három és fél esztendeje. Nagyon sok programban vettem részt a Krúdy Körrel Budapesten, vidéken és külföldön egyaránt. Hatékony kapcsolat alakult ki a Montázsmagazinnal és a Bács-Kiskun megyei Írók és Költők Baráti Körével is. Jómagam pedig több könyvet adtam ki és szerkesztettem.

Egyre erősödő intenzitással végzem az írói, költői, fordítói és irodalomszervezői munkámat. Persze a legtöbb tennivalót a Krúdy Kör-béli elfoglaltságok jelentik. Komoly sikereket értem el a fordítói tevékenységemben, ami bővítette a világirodalmi ismereteimet, gyakoroltam az idegen nyelvet, és gyarapítottam az aktív szókészletemet.

Kicsit bővebben részletezném a riport óta eltelt időszak emlékezetesebb eseményeit, mert sok szép élményt és barátot szereztem. Sok szép estem volt, vagy én mutattam be másokat.

A Montázsmagazinnak az első három antológiáját: a Lelkünk ünnepnapjai-t, az Életutak-at és a Csak a szeretet örök címűeket én szerkesztettem, ami nagy kihívás volt, de sok ember életét és művészetét is megismerhettem. Ekkor sikerült összebarátkozni Weninger Erzsikével, valamint Kiss András fotóművésszel, aki sikeres portrét készített, és engedélyével azóta is használom könyveimen. Az elmúlt évek sikeres eseményeiről néhány fényképes „bizonyíték”:

A Montázsmagazin 2. születésnapján Kecskeméten, a Szentcsalád Plébánián

2014. március 2-án a Krúdy Kör néhány tagjával részt vettünk Kecskeméten a Lelkünk ünnepnapjai Montázsmagazinos antológia bemutatóján. A résztvevőkről egy közös fotó Weninger Erzsikével, Nagy L. Évával és Kovács István Józseffel.

2014. április 14-én Budapesten a Zila Kávéházban bemutattuk a Lelkünk ünnepnapjai antológiát és kiállítást és irodalmi estet szerveztünk az antológiában résztvevők szereplésével. 2017. június 12-én a Kéhli Vendéglő Krúdy Szalonjában ünnepeltük a 70 éves Kovács István Józsefet.

A Kéhli vendéglőben Óbudán – Németh Nyiba Sándor, Kovács István József, Király Lajos és Nagy L. Éva

2014 szeptemberében az irodalmi pályafutásom 50. évfordulójának az első ünneplését a Kecskeméti Kulturális és Konferencia központban tartottam. 2014. szeptember 11-én Budapesten a Krúdy Szalonban sikeresen mutatta be irodalmi munkásságát Weninger Endréné Erzsébet.

2014. szeptember 18-án a Zila kávéházban ünnepeltük a 90 éves Antalfy István, aki Kecskeméten él, és az Írószövetségnek is tagja. Ő ekkor kapta meg az Arany Krúdy Emlékérmet.

Király Lajos és Antalfy István

2014. november 13-án a Kéhli vendéglőben került megrendezésre „50 éve az irodalmi pályán” estem, melynek neves vendége volt Keres Emil Kossuth-díjas színművész.

2014-2016 között sok sikeres rendezvényünk volt, melynek során több írót, költőt mutattam be, jómagam is bemutatkoztam. Többek között a Sashalmi Könyvtárban Györgypál Katalin költőt, Ossik János műfordítót, Tálas Ernő operaénekest, Tóth-Hekkel Arany és Drotleff Zoltán költőt, Dombrádi István, Mester József Tamás, Kanizsa József, Vermes György és Lengyel Géza költőket, valamint Michel Cahour francia költőt mutattam be.

A Kéhli Vendéglőben bemutattam Regényi Ildikó írót, Antalfy István költőt, Tárkányi Imre költőt, Németh Nyiba Sándor költőt, zeneszerzőt, Fehér József és Haranghy Géza költőket, Sz. Kovács Péter írót.

Keres Emil színművész is az asztalunknál vendégeskedett, mellette Németh Nyiba Sándor

A másik helyszínünkön, a Zila Kávéházban Németh Nyiba Sándor költőt, zeneszerzőt, Fehér József írót, költőt, Antalfy István költőt, Györgypál Katalin költőt, a KLÁRIS főszerkesztő-laptulajdonosát, Góg János költőt, a FÖVENY alapító főszerkesztőjét, Keres Emil Kossuth-díjas színművészt, költőt 90. születésnapja alkalmából mutattam be.

Megismertettem a közönséggel Szöllősi Dávid költő, műfordító munkásságát, és többet megtudhattak a 90 éves Tálas Ernő operaénekesről, aki rendszeresen fellép az estjeinken. 

Több szereplésem és irodalmi estem volt Csepelen a Tamási Lajos Irodalmi Klubban. Részt vettem és szerepeltem minden évben az ünnepi emlékesten a jelenleg Szlovákiában lévő Szécsénykovácsiban, Krúdy Gyula őseinek falujában. Minden évben szerepeltem Kanizsa Józseffel és a kanizsai Krúdysokkal Nagykanizsán a Kodály Zoltán VOKE Művelődési Otthonban.

Tálas Ernő és Király Lajos

Hány könyved jelent meg az interjú óta? Mesélj kicsit róluk!

2014 őszén jelent meg a Négy „E” című fordításkötetem, amelyben Elisabeth Barrett Browning angol költőnő, Emily Dickinson amerikai költőnő, Ernest Hemingway Nobel-díjas amerikai író költeményeit, valamint Eduardas Mieželaitis litván költő verseit tettem közzé. Megjegyzem, hogy Hemingway verseit Magyarországon csak én fordítottam le és közöltem, míg a három másik költőtől is főként azokat a verseket tettem közzé, amelyeket más még nem fordított le. A kötet anyaga a fotók kivételével olvasható a Honlapom Tanulmányok című rovatában. Szintén ekkor jelent meg a Hangok és hangulatok című kötetem új verseimmel és prózáimmal.

2015-ben jelent meg a Változatok a csöndre című tematikus verseskötetem, amely az új és régebbi, e témában fontos verseimet és versfordításaimat tartalmazza. Szintén ebben az évben jelent meg az általam fordított Michel Cahour francia költő barátom verseinek válogatása francia és magyar nyelven a 75. születésnapja alkalmából Sons de l’Âme – Lélek hangjai címmel. A kötetet 2015 szeptemberében adtam át neki, amikor náluk jártam a szépséges Provence-ben, Franciaországban. A könyv teljes egészében olvasható a Honlapom Tanulmányok rovatában.

2016 tavaszán jelent meg a Meditációk című kötetem, amely a 2015-ben íródott verseimet, versfordításaimat, prózáimat, valamint az amerikai és franciaországi utamról készített fotóriportjaimat mutatja be kronológiai sorrendben. 2016 karácsonyára jelentettem meg a Kis Vadóc című kisregényemet, amellyel barátaimat, ismerőseimet és költőtársaimat ajándékoztam meg. A könyvet még 2008-ban írtam, és most volt lehetőségem a megjelentetésére. A könyv története Bicskén, a Galagonyás dűlőben lévő telkemen játszódik. Bemutatja a hozzánk kerülő Cirmi, az Ősmami első cicagyermeke rövid életének történetét. Ám látható az is, miként szerettük meg a cicákat, milyen volt az életük, a mi életünk és dolgos hétköznapjaink, a cicákért való aggódásunk. A Honlapomon olvasható!

Hogyan készültél a 70. születésnapodra?

Nagyon készültem. Hiszen apám 68 éves korában halt meg nyirokrákban, igaz, ő cigarettázott, meg a háború és a hadifogság is meggyötörte. Az utóbbi időben engem is a sok vállalt szervezői, irodalmi és szerkesztői munka következtében a felfokozott életmód több kisebb-nagyobb betegséggel „áldott meg”, amit szerencsére átvészeltem.

Először „Áldott légy, szavak hatalma!” címmel a verseimből Németh Nyiba Sándor előadásában és zenei adaptációjával 2016 nyarán egy 31 versből való szűk válogatást tettem közzé. Azt követően elkészíttettem 2016 decemberére A Kis Vadóc című kisregényemet, 2017 januárjára pedig az Új versek és versfordítások 2017 című, valamint az Emlékek, tájak utazások című válogatott verseket és prózákat tartalmazó köteteimet.

Közel hét és fél hónapos együttes, megfeszített munkával Szabó Lászlóval, a hirek18.hu főszerkesztő-tulajdonosával elkészítettük, és 2017 március 7-én beüzemeltük a Honlapomat. Olvassák szeretettel! Érdemes!

Hogyan munkálkodik a Krúdy Kör?

Szerencsére egyre színesebben és több helyszínen végezzük tevékenységünket itthon és a határainkon túl. Budapesten állandó programunk van minden hó első csütörtökjén a Sashalmi Könyvtárban, minden hó második csütörtökön a Kéhli Vendéglőben, minden hó harmadik csütörtökön a Zila Kávéházban, minden hó utolsó péntekjén a Kőbánya-Ujhegyi Közösségi Házban. Tőlük anyagi és erkölcsi támogatást kapunk.

Rendszeres a kapcsolatunk a csepeli Tamási Lajos Irodalmi Klubbal, az Élhető Világ Klubbal, a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Körrel, a nagykanizsai Takács László Irodalmi Körrel, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körével, a csongrádi Faludy György Irodalmi Klubbal, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával, Szécsénykovácsi Önkormányzatával, a Palóc Társasággal, a Magyar Kultúra Lovagrendjével, a hódmezővásárhelyi Katolikus Általános Iskolával, a hódmezővásárhelyi Nagy László Városi Könyvtárral, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárral, a nagykanizsai Kodály Zoltán VOKE Művelődési Házzal.

A 120 fős tagságunk megelégedésével jómagam 30 éve vagyok a tagja, és 26 éve vagyok a Kör elnöke, Kanizsa József 35 éve a Kör tagja és 31 éve a Kör titkára. Idén március 9-én újabb 2 évre szavazott bizalmat a tagság. Bennünk és az Elnökségben is bíznak a tagok, hiszen a többsége már a hatodik ciklusát kezdi.

Milyen fontosabb terveitek vannak erre az évre?

Az idén október 25-én lesz 35 éves a Krúdy Gyula Irodalmi Kör. Méltó megünnep
lésére már az elmúlt évben megkezdtük a felkészülést. Ennek jegyében három és fél hónapos előkészítő munka után Szabó László és jómagam a fő feladatot és a szerkesztőséget elvállalva, Kanizsa József, Kreischer Kornélia, Quasar Berta, valamint több tagtársunk fotóinak segítségével elkészítettük a Honlapunkat, amelyet 2016 szeptemberében indítottunk be. IDE KATTINTVA olvasható. Olvassák szeretettel, mert ott sok információt ismerhetnek meg az olvasók. Fotógalériánk 1000 fotót közöl rendezvényeinkről. 2011 novemberétől rendezvényeinkről, valamint az irodalmi estjeinkről, könyvbemutatóinkról videókat és cikkeket láthatnak, olvashatnak.

A videók zöme a You Tube-on is látható Szabó László tagtársunk, a Hírek18 főszerkesztője és Kreischer Kornélia jóvoltából. A múlt évben hirdettük meg, és az idén szeptemberre készül el a kb. 400 oldalas antológiánk Három és fél évtized címmel. Tartalma, szerkezete követi a korábbi jubileumi antológiánk hagyományait. Az idei év folyamán az antológiánk ünnepélyes bemutatója és a 35. évfordulónk első ünnepsége a Kéhli Vendéglő Krúdy Termében kerül megrendezésre 2017. október 12-én. Ezt több hasonló rendezvény követi Budapesten, vidéken és a határon túl egyaránt.

Kérlek, mondj valamit azokról az értékes emberekről is, akikkel a Krúdy Kör tagsága gyarapodott!

Nagy örömömre szolgál, hogy fiatalok is jönnek körünkbe, közülük kiemelkedik Sz. Kovács Péter novellista, aki 30 év alatti és Krúdy adaptációit már három alkalommal bemutattuk, sőt őt magát is a Zila Kávéházban. Új tagunk és kitűnő novellista Kanizsai K. József, valamint Vizvári József Nagykanizsáról.

Winczheim Tibor humoros írásai kiemelkedőek. Remek szociográfiát, történelemkutatást, háborús emléket, sírok felkutatását végzi Albert Ferenc, a rockopera szövegkönyve is kitűnő. A költők közül pár éve jött közénk Drotleff Zoltán, Kökény Éva, Monok Zsuzsanna Kikelet, Tóth-Hekkel Arany és Mester József Tamás (az Arad melleti Pécskáról). Vermes György, írói nevén Szeles György remek limerickeket ír. Tiszteletbeli tagunk Franciaországból Michel Cahour és Yannick Resch költők. Kitűnő versmondónk a 90 évet túlhaladó Barta Erzsébet.

Több festőművésszel is gyarapodott Körünk az utóbbi pár évben, így többek között tagunk: Csendes Ferenc, Ballás Mária, Dulinafka Gábor, Fogarasi Tamás, Frida Luca, Hubert Tibor, Király Lili, Pál Dávid, Tóth Mária. Legnagyobb örömünkre pár éve olyan sokoldalú művészek lettek a tagjaink, mint Németh Nyiba Sándor és Ujvári Ferenc. Németh Nyiba Sándor remek hangorgánumú előadó, kitűnő zenész, zeneszerző. Több tagtársunk verses CD-jét, így az enyémet is elkészítette, de értékes verses CD sorozatot is készített. Nagyon sok budapesti, vidéki és külhoni estünk állandó szereplője.

Ujvári Ferencet pár éve ismertem meg, amikor a Lelkünk ünnepnapjai Montázsmagazinos antológia bemutatója volt Kecskeméten. Azóta több estünkön szerepel, valamint ő lett a Zila Kávéházi Esték házigazdája is. Most februárban mutattam be, mint költőt a Sashalmi Könyvtárban.

Úgy tudom, hogy örök búcsút is vettetek néhány tagtársatoktól, akiket a Teremtő elszólított.

Sajnos, rákban hunyt el Cecei-Horváth Tibor kitűnő költő, az alelnökünk, a Kéhli vendéglő tulajdonosa, aki elősegítette, hogy a Krúdy Kör stabil helyen lehessen. Fiai ezt a mecénaturát tovább viszik. Cecei-Horváth Gergely lett az alelnökünk. Koncz Eta festőművész szintén rákban halt meg. Remek óbudai írónk volt Lelkes Péter. Egyre kevesebb már az élő alapító tagunk, közülük 93 éves korában hunyt el Bíró András érdi író, költő, szerkesztő.

A legnagyobb veszteségünk Keres Emil Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes művész, két verseskötet szerzője, melyek közül az elsőt én szerkesztettem Hány élet volt ez? címmel. Keres Emil kitűnő, szuggesztív előadásával irodalmi estjeinket és könyvbemutatóinkat örökre emlékezetessé tette. A fellépéseket videók őrzik. Boldog vagyok, hogy sok könyvbemutatómat sikerre vitte verseim és prózáim remek interpretálásával.

2015-ben Amerikában és Franciaországban is jártál. Mesélnél az ott szerzett élményekről?

Az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban él Krisztina lányom és családja immár 1998 óta. Jómagam először 2000-ben az esküvőjén jártam New Yorkban. Nagy élmény volt a filmekből ismert nagyvárosban járni, sétálni a hatalmas felhőkarcolók között!

2015 áprilisában-májusában negyedszer voltam náluk, ekkor Adrianne kisunokámnak az elsőáldozásán. Végigsétálhattam a régi helyeken, ahol azelőtt jártam, és láthattam a 2001. szeptember 11-én összeomlott World Trade Centre helyén álló Freedom Towert. Az örömömet az is fokozta, hogy remek utazást tehettünk Philadelphiába és Washingtonba. Washingtonban láttam a Fehér Házat, a Capitoliumot, a Lincoln emlékművet, a Washington emlékművet, járhattam az Arlingtoni katonai temetőben is, ahol F.J. Kennedy és felesége sírhelye is megtalálható.

Aztán szeptemberben végre ellátogattam Michel Cahour költő barátomhoz Franciaországba. Ő 2010-ben volt a vendégem a fiával együtt, sőt a Krúdy Körben kétnyelvű estet is rendeztünk a részére. Állandóan hívott, s végre a sok munka mellett ekkor volt az időpont alkalmas a látogatásra. Ez volt a harmadik franciaországi utam. Élmény volt a szépséges Provence-ban lenni. Michel egy kisvároskában lakik, 10 km-re Aix-en-Provence-tól. A látogatásom során sokszor voltunk a fent nevezett nagyvárosban, amely Paul Cézane szülővárosa. Megtekinthettem Victor Vasarely múzeumát is. Voltam Avignonban, a pápák városában, és Marseille-ben, ahol láthattam a hajózás során If várát. Csodálhattam a híres Les Calanques-ben a szikla öbölt a csodálatos tájjal. Sok fényképet készítettem.

Sokat lehetne beszélni a két külföldi utazásomról, azonban javaslom, hogy a Honlapomon tekintsék meg a Küldföldi utazásaimról fotók rovatban található, két zenei aláfestéssel látható videós fotógalériát!

 

Milyen terveid vannak az elkövetkezendő húsz évre?

Kérdezhetted volna, hogy mik a terveim 100 éves koromig! Vagy a következő 100 évben, mert nagyon sok tervem van…
Félre a viccel! Mivel az élet véges, azért úgy összegezném, hogy továbbra is ténykedem a közösségért, alkotótársaimért, a Krúdy Körért. Évenként szeretném folytatni az Új versek és versfordítások könyveim sorozatát. Továbbra is sokat szeretnék írni verseket és fordítani. Ám jó lenne Verne Gyula verseit tartalmazó fordításkötetet kiadni, aztán újabb összeállítást Michel Cahour verseiből és prózáiból is. Tervezek egy Yannick Resch fordításkötetet és egy fordításkötetet 100 költő 100 verse címmel, amely 2500 évet ölelne át. Már csak 25 költő hiányzik az összeállításból…

Aztán szeretném kiadni az Anekdoták című kötetet, amelynek a törzsanyaga már látható a Honlapomon, sőt a Recenziók-at is közzé szeretném tenni könyv formájában. 20 év után megtaláltam egy kisregényemet, amit 18-20 éves koromban írtam, azt átfésülve, átdolgozva, stilizálva kívánom kiadni. Érdekesnek ígérkezik… Tehát a hosszú élet titka, ami a kérdésed feltevésében is rejlik, és megelőlegeztél egy kis időt számomra: írni, írni, írni és fordítani, fordítani, fordítani! Így az embernek még meghalni sem marad ideje!

Köszönöm szépen a beszélgetést! Szerkesztőségünk nevében kívánok neked még nagyon sok boldog születésnapot! Legyen erőd, egészséged, hogy továbbra is ilyen önzetlenül tudj dolgozni a közösségért!

Nagyon köszönöm!

 

Nagy L. Éva

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet