Mikor és hogyan alakult meg a Barátság Központ?

2005-ben alapítottuk meg az intézményt civil kezdeményezésre, melyet a katolikus egyház és a kecskeméti önkormányzat is támogatott. 2009. május 24-én nyitottuk meg a Karol Wojtyla házat teljes pompájában. A név II. János Pál pápa polgári neve, aki Lengyelországban, Wadowicében született 1920. május 18-án, és 2005. április 2-án halt meg Rómában. Emléket szerettünk volna állítani ennek a csodálatos egyházfőnek. Mivel ő egész életével szolgálta az emberiséget, mi is hasonló célt tűztünk magunk elé. Ennek megfelelően a létesítmény többfunkciós: szociális intézmény, rehabilitációs központ, imaház, múzeum, kiállító terem, művelődési ház, barátságház.

Az építkezést sokan támogatták. A város önkormányzatától kaptuk ezt a valaha szép, de az évtizedek során lepusztult műemlékházat. Nagyon sok szponzorunk akadt, számos vállalkozás és magánszemély segítette adományokkal a ház átalakítását. Megemlíthetjük például Pintér József keceli vállalkozó vagy Molnár Ferenc építési igazgató nevét. A sok jólelkű adakozónak hála egy percig sem akadozott az átalakítás, valami csoda folytán mindig megérkezett az építkezéshez szükséges anyag és eszköz.  Az átadás óta valódi otthonban fogadhatjuk a rászorulókat.
A Barátságközpont átadásakor jelen volt Ewa Filipiak, Wadowice városának polgármestere (a két város testvérvárossá fogadta egymást), valamint lengyel és magyar közéleti szereplők. Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek szentelte fel.

Mi volt az eredeti célkitűzés, és azóta adódtak-e még más célok is?

Meggyőződésünk szerint az emberi élet képviseli a legnagyobb értéket. Legfőbb küldetésünknek tartjuk, hogy segítsünk azoknak, akik szükségét szenvedik ételnek, ruhának, a mindennapi élet legfontosabb kellékeinek. De II. János Pál pápa ismert jelmondatát is szeretnénk megtanítani az ide betérőknek: „Ne féljetek!” A közös imádkozás, a különböző előadások, a lelki tanácsadás, a munkahelykeresésben való segítségnyújtás mindegyike eredeti célkitűzéseink között volt. Minél hatékonyabban szeretnénk végezni a Karitas tevékenységünket, hogy támogatóink számára egyértelművé tegyük: hálásak vagyunk nagylelkűségükért és áldozatkészségükért és jól sáfárkodunk adományaikkal.

Milyen tevékenységeket lát el az intézmény?

Jelenleg 120-150 embernek adunk naponta térítésmentesen meleg ebédet. Megindultak a különböző közművelődési, szabadidős, ismeretterjesztő foglalkozások, orvosi, életmódbeli, jogi tanácsadások és előadássorozatok. Kirándulásokat szervezünk, kiállításokat rendezünk, rehabilitációs és lelki, pszichológiai tanácsadást tartunk. A Ház animátorai, személyi referensei egyenként beszélgetnek el a hozzánk fordulókkal, hogy mindennapi gondjaikhoz, bajaikhoz útmutatást, segítséget, lelki támaszt, vigaszt kínáljanak. Célunk a cselekvő, testvéri szeretet megélése, a rászorulók felkutatása, segítése és egyfajta közösségépítés is.

Kik működtetik a Barátság Központot?

Rajtunk, a vezetőségen kívül nagyon sokan vannak, akik közvetlenül vagy közvetve segítik a munkánkat.  Hiszünk az önkéntes munka alkotó erejében. Ők alapértékeink elfogadása mellett saját tehetségüket is kamatoztathatják és kibontakoztathatják a segítő és fejlesztő munka területén. Készek vagyunk együtt dolgozni mindazokkal, akikkel azonosak az elveink és céljaink.

Milyen szervezetekkel vannak kapcsolatban?

Amint említettem, II. János Pál pápa szülővárosa és Kecskemét között testvérvárosi kapcsolat alakult ki. Gyakran látogatnak el hozzánk lengyel csoportok, mert itt egy kis darab Lengyelországot találnak. Úgy tűnik, felkerültünk a lengyel zarándoklatok térképére. Fontosnak is érezzük a lengyel kultúra terjesztését hazánkban, és a két nép közötti barátság fejlesztését.

Miben várnak segítséget és kiktől?

A helyi önkormányzattól már eddig is sok segítséget kaptunk. Nemcsak a házat bocsátotta a rendelkezésünkre, de rendbe tetette az Egressy utca járdáját és intézményünk bejáratának a környékét. Kialakítottak a ház mellett egy kis közteret, mely a Karol Wojtyla nevet viseli.
Közös erőfeszítéssel fákat és virágokat ültettünk a téren, ahol 2012 májusában II. János Pál pápa egy csodálatos mellszobrát Dr. Bábel Balázs érsek úr avatta fel, szentelte meg ünnepélyes külsőségek között. Ezért elsősorban Lezsák Sándor úrnak, az Országgyűlés alelnökének tartozunk hálával.

Egyébként minden fajta segítséget elfogadunk bárkitől. Folyamatosan keresünk szombatra és vasárnapra a Wojtyla Házba önkénteseket ételkiosztáshoz, mosogatáshoz, takarításhoz, konyhai segédmunkákhoz. Ez alkalmanként 2-3 órát jelent. Gyakran szükségünk van tartós élelmiszerekre, étolajra, rizsre, cukorra, sóra, konzervekre, zsírra, almára és burgonyára.  A havonta esedékes születésnapokat ajándékcsomagok átadásával ünnepeljük. Nagy szükségünk lenne rezsóra, takarókra, párnákra, női ruházatra, háztartási cikkekre is. Használt kerékpárokat is elfogadunk. A felajánlások minden esetben a Wojtyla Házban (Kecskemét, Egressy utca 5.) adhatók le. Telefonszámunk: 76/505-041.

Mik a távolabbi céljaik?

Az első időben a ház fölépítése volt a legfőbb cél, hogy legyen otthonunk, egy biztos hátterünk. A ház megújult és alkalmassá vált a közösségi életre. Nemcsak hétköznapokon, de szombaton és vasárnap is jöhetnek hozzánk meleg ebédért a rászorulók. 120 embernek adunk naponta meleg ételt. Nagyobb ünnepekkor, például adventben több száz adag ebédet kínálunk Karol Wojtyla Terített Asztalánál. A mi oltárunk a szegények megterített asztala.

Hogy ezt meg tudjuk tenni, nagyon sok ember támogatására van szükségünk. Szponzoraink azonban joggal várják el tőlünk, hogy a rászorulók ne csak az ebéd kedvéért térjenek be hozzánk. Felelősséggel tartozunk értük, és megpróbálunk más valamit is tenni az érdekükben.
Ezeknek az embereknek az egyharmada szívesen visszamenne a munka világába, ha tudna. Őket összehozzuk cégekkel, akik legalább ideiglenes munkát tudnak a számukra biztosítani.

Sokan már képtelenek arra, hogy dolgozzanak. Betegek, mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek. Számukra mi próbálunk biztosítani elfoglaltságot: füvet nyírnak, gazt irtanak, szemetet szednek. Hasznossá teszik magukat nemcsak a mi házunk táján, de a város parkjait is gondozzák, erdőket, utakat tartanak rendben a szervezésünkben. Legalább ők is érzik, hogy tartoznak valahová, és tesznek érte valamit. A harmadik csoport az, akit gondozni kell. Ők már arra sem képesek, hogy eljöjjenek ebédelni, el kell vinnünk hozzájuk az ételt.

Egy külön csoportot szervezünk, akik meglátogatják őket és kidolgozzák a házi segítségnyújtás rendszerét. Szeretnénk ezen a területen is helytállni, hogy teljesíthessük II. János Pál pápa és az evangélium üzenetét.


Weninger Endréné

Hozzászólások