A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJAI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN


A Magyar Kultúra Lovagja cím adományozását az 1997-ben létrejött Falvak Kultúrájáért Alapítvány kezdeményezte 1998-ban a határon belüli, illetve határokon túli közművelődési, irodalmi, zenei, művészeti teljesítmények elismerésére. A díjakat önkormányzatok, társadalmi szervezetek jelölése, valamint az alapítvány tanácsadó testületének javaslata alapján ítélik oda. A címet január 22-én, a Magyar Kultúra Napján adják át. Az elmúlt 15 év alatt Bács-Kiskun megyéből 10 fő kapta meg a megtisztelő címet.

•    Dr. Simon Sándor altábornagy – Kiskunfélegyháza 2003/168
•    Schindler János polgármester – Kecel 2004/210
•    Fr. Lakatos Sándor ISV igazgató – Jánoshalma 2005/246
•    Antalfy István költő – KECSKEMÉT 2006/264
•    Bagi Ferenc katolikus plébános – Lakitelek 2006/265
•    Seres Mihály művelődési ház igazgató – Jánoshalma 2006/290
•    Dr. Benkő Éva népművelő – Jakabszállás 2008/342
•    Herbály Jánosné pedagógus – Bugac 2008/348
•    Alföldi Albert művelődés szervező – Hajós 2010/418
•    Kovács István József költő – KECSKEMÉT 2010/435

A Kultúra Lovagrendje 2011. évi évkönyvében a jelzett számok alatt a kitüntetettek tevékenysége és önéletrajzi adatai megtalálhatók. Kecskemét megyei jogú város és Bács-Kiskun Megye büszke lehet az egyetemes magyar kultúránk, néphagyományaink ápolásáért, nemzeti tudatunk és identitásunk megőrzéséért és életben tartásáért munkálkodó lovagjaira.

Antalfy István költő – KECSKEMÉT 2006/264

A különböző szervezetek, így a budapesti székhelyű Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, a kulturális alapítványok, a Tanácsadó Testület és a Kultúra Lovagrend javaslata alapján adományozták a Magyar Kultúra Lovagja címet Antalfy Istvánnak.

Az ünnepélyes megemlékezés keretén belül koszorúzták meg a Palotakertben Balassi Bálint szobrát. A program ezt követően a Stefánia Palota Ovál termében folytatódott a magyar Szent Korona hű másolatának elhelyezésével, a díszőrség megjelenésével, őrségváltással, ünnepi beszédekkel, kitüntetésekkel a Magyar Kultúra Napjára.

Az ünnepi megemlékezést a díszvendég falvak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kovácsvágás és a horvátországi Okucsány  küldötteinek ünnepi műsora követte. A különleges hangulatú délutánon ötödiknek következett Antalfy István a sorban. A nacionálé felolvasása után a magyar Szent Korona hű másolata közelségében Nick Ferenc alezredes Antalfy Istvánt lovaggá ütötte „A magyar újságírás területén kifejtett életművéért”. Majd ezek után arany tintával írta alá az „Aranykönyvet”, s vette át az oklevelet, valamint a bronz emlékláncot és a kitűzőt a palástba öltözött Tanácsadó Testület tagjaitól.

A világ minden pontjáról érkeztek ide új lovagjelöltek  Ausztráliától Bukarestig és Bécstől Lendváig, s lehetnek majd a Magyar Kultúra Lovagrend tagjai, „a kultúra közkatonái” azért, hogy együtt tevékenykedjenek a magyar és az egyetemes kultúra jövőjéért. Gratulálunk Antalfy Istvánnak e szép és nemes, kulturális tevékenységet elismerő kitüntetéshez

Kovács István József költő – KECSKEMÉT 2010/435

Rangos elismerésben részesült Kovács István József, Pilinszky-díjas kecskeméti költő. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma az idén is odaadományozta a Magyar Kultúra Lovagja címeket azoknak a művészeknek és népművelőknek, akik az elmúlt évtizedekben munkájukkal segítették a falvak és a vidék kulturális életét. A budapesti Uránia Filmszínház dísztermében a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett gálán Kovács István Józsefet is a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték.

Kovács István József több mint két évtizede folytatja irodalmi tevékenységét és közösségszervező munkáját. Tizenkét éve vezeti a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körét. A vidékhez erős gyökerekkel kötődik a költő, aki élményeit hat verseskötetében, elbeszéléseiben, novelláiban, anekdotáiban örökíti meg. Népi értékek, rigmusok és népköltészeti alkotások őrzője, feldolgozója. 

A Toll és ecset tárlatok szervezője. A kunsági hagyományőrző játékok tanítója, falunapok, jeles ünnepek, ifjúsági táborok rendszeres résztvevője. Tagja a Népi Krónika című lap szerkesztőségének. Az Őszidő nyugdíjas magazin szerkesztője, a Jelen-lét és az Üzen a Homok kiadványok egyik szerkesztőségi tagja.

– Az elismerésnek kétszeresen is örülök. Részben azért, mert alapítása óta számos kiválóságnak, komoly állami elismerésekkel rendelkező, köztiszteletben álló személynek adományozták oda a Magyar Kultúra Lovagja címet, és most az a megtiszteltetés ért, hogy én, a kisember is közéjük kerülhettem. Emellett azért is fontos a lovagi cím, mert ezzel a kitüntetéssel is a magyar vidék, a magyar értékek megbecsülése felé irányították az emberek figyelmét az adományozó alapítvány tagjai – hangsúlyozta Kovács István József. (Sipiczki Sándor újságíró)

(Nagy L. Éva)

További információ itt olvasható.

A Magyar Kultúra Lovagjai 2013-ban.