I. (Szent) Szilveszter pápa, a keresztény egyház 33. vezetője 335. december 31-én halt meg. 21 évig töltötte be hivatalát. A római születésű pápa a hagyomány szerint a Diocletianus császár által végbevitt utolsó keresztényüldözés idején állhatatosan kitartott hite mellett, ezért példamutató viselkedése okán választhatták meg. Uralkodásának időszakához jelentős történelmi események kötődnek.

szilveszter papa3

Szent Szilveszter pápa 18. századi szobra Pisában (Forrás: Wikipédia)

A birodalmában a szabad vallásgyakorlást engedélyező I. Nagy Konstantin császár által 325-ben összehívott első niceai zsinat az egyháztörténelem első egyetemes tanácskozása volt, ahol az addigra már elterjedt különböző tanítások helyett egy egységes álláspontot akartak kialakítani Jézus személyéről és természetéről. A máig is vallott Atya és Fiú egylényegűségének tanítása itt öltött formát. A zsinaton részt vevők szembehelyezkedtek az eretneknek tartott elképzelésekkel.

szilveszter papa2

Legendás történet: Szilveszter pápa megöli a sárkányt és új életre kelti az áldozatokat (Maso di Banco freskója, forrás: Wikipédia)

A pápa és a császár kapcsolata

A pápának a császárral való kapcsolata a történészek körében a későbbiekben sok kérdést vetett fel. Konstantin nem szívesen tartózkodott Rómában. Uralkodása alatt mindössze háromszor járt ott, így a két vezetőnek nem is volt lehetősége találkozni. Talán éppen emiatt nem került sor köztük olyan konfliktusokra, mint a császár és a keleti püspökök között.

A kettőjük közötti kiváló kapcsolat legendája valószínűleg a későbbi korok érdekeinek megfelelő értelmezés volt. A 8. században sajátos hamisítási ügy is kapcsolódott Szilveszter alakjához, jóllehet nem ő követte el. I. Adorján pápa mutatta be a hírhedt Constantinusi adománylevelet, melyre hivatkozva a római pápák felsőbbrendűnek tüntették fel magukat a keleti pátriárkákkal szemben. Sőt világi hatalmat is követeltek maguknak, hiszen a hamisított irat szerint magától Nagy Konstantintól kapták ezeket a jogaikat.

szilveszter papa1

I. Szilveszter pápa és Konstantin császár (Forrás: Wikipédia)

Legendák születése

A történelmi hitelességet nélkülöző hagyomány szerint Szilveszter kigyógyította a császárt a leprából, aki ezt követően felvette a keresztséget. Hálából törvényeket bocsátott ki az Egyház javára, melynek értelmében ,,az egész földkerekség papjainak a római püspök ugyanúgy feje, ahogyan az összes hivatalnokok feje a császár”, és nagy ajándékokkal fejezte ki háláját a gyógyulásért.

Alakjához más mesés elemek is kapcsolódnak, többek között egy veszedelmes sárkány legyőzése és két áldozatának életre keltése is.

Szilveszter pápa idejében jelentős templomépítkezések folytak: ekkor építették fel Rómában a Lateráni bazilikát, valamint a Vatikáni-dombon a Szent Péter sírja fölötti első bazilikát is.

Szilveszter pápát a Via Salaria mentén, a Priscilla-katakombában temették el. Ünnepét az 5. század óta ülik meg.

 

Weninger Nóra

 

Hozzászólások