Cortez mellett a konkvisztádorok legismertebb alakja Pizarro volt. Kortársához hasonlóan egy szinte hihetetlen tettet hajtott végre, néhány emberével meghódította Dél-Amerika legnagyobb indián államát, az inkák birodalmát.

 

pizarro1

 

Pizarro pontos születési dátumát nem ismerjük. Valamikor az 1470-es években született a spanyolországi Trujilloban. Törvénytelen gyermek volt, egy katonatiszt, Gonzalo Pizarro fia. Anyja szerény körülmények között nevelte fel, nem volt iskolázott, és gyakorlatilag írástudatlan maradt. Mint abban a korban sokan mások, ő is az Újvilágban akarta megcsinálni a szerencséjét. Az 1500-as évek elején áthajózott Amerikába, ahol először Panamában telepedett le. 1513-ban részt vett az egyik híres konkvisztádor, Balboa expedíciójában. Átkeltek a panamai földszoroson, és az első európaiak voltak, akik megpillantották a Csendes-óceánt, amit Balboa a nagy déli tengernek nevezett el.

Ezt követően Pizarro segítséget nyújtott a panamai spanyol kormányzónak Balboa letartóztatásához és kivégzéséhez. Szolgálatai jutalmaként Panamaváros polgármestere lett. Ekkor hírek érkeztek Cortez mexikói sikeréről, és egy legendás, aranyban gazdag dél-amerikai országról, amelyet a spanyolok El Dorádónak neveztek. Az 1520-as években expedíciók jártak délen, és hírt hoztak egy Piru nevű országról. (Később Peru.)

 

pizarro9

Az Inka Birodalom

1524-ben Pizarro és alvezére, Almagro megindították első expedíciójukat Dél-Amerika felé. Mindössze 80 emberükkel elérték a mai Kolumbia partjait, de kénytelenek voltak visszafordulni. A kudarc nem szegte kedvüket. 1526-ban megszerezték az új kormányzó, Pedro de los Rios támogatását, és újra nekivágtak az útnak. Ezúttal már 160 emberük volt, és eljutottak Peru északi részéhez. Elfogtak egy inka hajót, amelyen gyönyörű textíliákat, aranyat és ezüstöt zsákmányoltak. 1528-ban visszatértek Panamába, hogy előkészítsék az újabb expedíciót, de terveiket a kormányzó nem támogatta. Ezért Pizarro Spanyolországba utazott, hogy segítséget szerezzen az uralkodótól. Toledóban találkozott V. Károllyal, aki kinevezte a meghódítandó területek kormányzójának. A konkvisztádorhoz csatlakoztak féltestvérei és testvére is. Így 1530-ban elindulhatott a harmadik expedíció is 180 emberrel és 27 lóval.

 

pizarro8

Machu Picchu

A történet Mexikó meghódításához hasonlóan hihetetlennek tűnik. Néhány spanyol kalandor állt szemben a hatalmas, több milliós lakosú inka birodalommal. Jól szervezett állam volt, kiváló úthálózattal. Az inkák nagyszerű építészek voltak, fejlett volt a textiliparuk, csodálatos színű textíliákat állítottak elő. Vallásuk politeizmus volt, de az aztékokkal ellentétben emberáldozatra csak nagyon ritkán került sor. Az uralkodó, az Inka nagy hadsereggel rendelkezett, de harcosai nem használtak fémből készült fegyvereket. A katonák parittyával, lándzsával és nyíllal harcoltak.

A spanyol haditechnika tehát fölényben volt, de ez nem magyarázza a hódítók gyors sikerét. Sokkal inkább hozzájárult ehhez a birodalom megosztottsága. Két központja volt, délen Cusco, északon Quito. Közvetlenül Pizarro megérkezése előtt súlyos polgárháború zajlott a déli uralkodó, Huascar és az északi Atahualpa között. A háborúnak sok áldozata volt, és Atahualpa győzelmével végződött, aki fogságba ejtette ellenfelét és elfoglalta Cuscot.

 

King Atahualpa arriving in Caxamalca to see Francisco Pizarro

Atahualpa meghívta Pizarrot Cajamarcába

Pizarro 1531-ben szállt partra a mai Ecuadorban. Erősítést kapott, egy másik konkvisztádor, Hernando de Soto száz emberrel csatlakozott hozzá. A következő évben megalapította Peruban az első spanyol települést. Atahualpa értesült a spanyolok érkezéséről, de tétovázott, nem tudta, mit tegyen. Végül úgy döntött, hogy meghívja Pizarrot táborába, Cajamarcába. Az Inka nagyobb sereg nélkül, barátságosan fogadta a spanyolokat. Ők azonban megtámadták, kíséretét legyilkolták, az uralkodót pedig fogságba ejtették. Fogsága alatt Atahualpa parancsot adott vetélytársának, Huascarnak a kivégzésére. Szobája falán pedig egy vonalat húzott, és megígérte Pizarronak, hogy a helyiséget addig megtölteti arannyal, ha szabadon engedik.

 

pizarro4

A váltságdíj megérkezett, de…

A váltságdíj valóban megérkezett, az Inka alattvalói elhozták a megígért aranyat. Pizarro ennek ellenére kivégeztette Atahualpát. (Megfojtották.) Maga a konkvisztádor vonakodott ugyan, de alvezére, Almagro ragaszkodott a kivégzéshez. Később V. Károly rosszallását fejezte ki, mert Atahualpa mégiscsak uralkodó volt.
Az Inka halála mindenesetre megbénította alattvalói ellenállását, és 1533-ban a spanyolok nagyobb nehézség nélkül elfoglalták Cuscot. Ezt követően Pizarro megalapította Limát, az új fővárost, és a gyarmat, Új-Kasztília kormányzója lett.

 

0008976 (RM) TMH 08-29-2011

Atahualpa kivégzése

Huascar fiát, Mancot elismerte inka uralkodónak, de annak tényleges hatalma nem volt. Pizarro számára egyre nagyobb problémát jelentett, hogy korábbi alvezére, Almagro a déli területeken fokozatosan önállósította magát. Az inkák is fellázadtak, és Manco ostrom alá vette Cuscot, amelyet Pizarro testvérei védtek. Almagro felmentette a várost az ostrom alól, de ezután a spanyolok egymás ellen fordultak, Almagrot elfogták és kivégezték (1538).
1541-ben Almagro fia húsz fegyveressel betört a limai kormányzósági palotába és megölte Pizarrot. A hagyomány szerint a haldokló kormányzó saját vérével egy keresztet rajzolt a földre. A gyilkost később elfogták és kivégezték. Pizarrot Limában helyezték örök nyugalomra.

 

pizarro6

Pizarro síremléke

Pizarro sírja ma is a limai székesegyházban található. A perui fővárosban látható a lovasszobra is. Sok perui a modern Peru megalapítójának tartja. Tény azonban, hogy megsemmisítette az inka civilizációt. Az inkák ellenállása az egykori birodalom peremeire szorult, egyik utolsó erődítményük lehetett a hegyek között épült Machu Picchu, melynek impozáns romjai ma is sok látogatót vonzanak.

 

pizarro5

Pizarro szobra Limában

A bennszülött lakosság nagy vérveszteséget szenvedett nemcsak a harcok, hanem a spanyolok által behurcolt járványok (himlő, szifilisz, tífusz) miatt is. Ennek ellenére a mai Peru lakosságának 43%-a indián származású, és a spanyol mellett a régi indián nyelv, a kecsua is az állam hivatalos nyelve.

 

 

Weninger Endre

 

 

Hozzászólások