Földünk a Naprendszerben keringve a Tejút nevű horgas spirál galaxis egyik kisebb spirálkarjában foglal helyet. E spirálkar neve Orion-kar. A Naprendszer a Tejút központjától jó 25-30 ezer fényévnyire van, tehát mondhatnánk, hogy a csendes külvárosban.

 

ha-a-fold1

 

Az Egész Tejút átmérője mintegy 100 ezer fényév, és 150 milliárd csillagnak az otthona. A Naprendszer a Tejút magja körül 250 millió év alatt tesz meg egy fordulatot.

Ha tiszta sötét éjszakán felnézünk az égre, akkor a Tejút sávját láthatjuk derengeni az égbolton. Egy sávot látunk, hiszen benne vagyunk az egyik spirálkarban. Az éjszakák meglehetősen sötétek, a csillagok halványak, mert egymástól nagy távolságokra vannak. A legközelebbi csillagrendszer az Alfa Centauri A és B, illetve a Proxima Centauri is 4,2 fényévnyire van. De képzeljük csak el, hogy mondjuk a Naprendszer a Tejút centrumához közelebb helyezkedne el, a belvárosban.

Ekkor az egész égboltot fényes csillagok és hatalmas csillagközi por és gázfelhők töltenék ki. Olyan világos volna, mint nappal. A csillagok itt nagyon sűrűn helyezkednek el, fényesek volnának, és a centrumban lévő fekete lyukat eltakaró por és gáz szintén fényesen izzana. Nem lenne jó itt élni, mert gyakoriak az ütközések, heves csillagkeletkezés zajlik, és csendes gyilkosként tevékenykedik a fekete lyuk, mely a középpontban lapul.

 

ha-a-fold2

 

Most képzeljük el az ellenkezőjét. Ha a Naprendszer nem a Tejút síkjában volna, hanem egy gömbhalmazban. Ezekben a gömbhalmazokban néhány ezer vagy tízezer csillag is lehet. Igen öregek, szinte majdhogynem egykorúak a Tejúttal. Ezért többnyire teljesen hiányoznak belőlük a kék csillagok. Ha az egyik ilyen gömbhalmazban, vagy annak közelében lennénk, akkor az éjszakai égbolton ezeket a gömbhalmazokat látnánk ragyogni. A csillagok bennük szintén sűrűen helyezkednek el, de nem volna sem por és gázpamacsok alkotta háttér.

 

ha-a-fold3

 

Most képzeljük el azt, hogy a Naprendszer egy planetáris köd (mondjuk a Helix-köd) közelében van. Ebben az esetben az égbolt jó részét kitöltené a színpompás gázhéjakból álló tünemény, a középpontban a fehér törpecsillaggal.

Ugyanez volna egy másik nevezetes köd, az Eszkimó Köd esetén. Ezek olyan nagyok (több fényév átmérőjűek), hogy még nappal is látszanának, éjszaka pedig a fényüknél olvasni lehetne. Ezek a planetáris ködök a mi Napunkhoz hasonló csillagok élete végén keletkeznek, amikor is a vörös óriássá váló csillag ledobja külső burkát, mely egy táguló anyagfelhőt hoz létre, míg a középpontban a csillag magja marad vissza, mint egy fehér törpe, mely akkora csupán, mint a Föld, de a csillag tömegének a felét foglalja magába. Rendkívül forró, felületi hőmérséklete 100 ezer Celsius fok.

 

ha-a-fold4

 

Szintén érdekes látvány tárulna a szemlélődő elé, ha a Földünk egy csillagközben lenne, egy olyan helyen, mint például az Orion Köd. Itt rengeteg csillag keletkezik. Az egész éjszakai égboltot kitöltené a ragyogása.

Egy másik érdekes jelenség lenne az, ha a Föld mondjuk egy Szaturnusz vagy Jupiter méretű óriásbolygó holdja lenne. Ilyen lakható exoholdak után most is folynak kutatások. Gyakori lehet ugyanis az, hogy más naprendszerekben az óriásbolygók közelebb keringenek csillagukhoz, és így holdjaikon folyékony víz lehet. Tehát ha a Föld egy ilyen hold lenne, akkor égboltján a gázóriás uralkodna, nagy mérete és fényessége miatt nappal is jól látható volna, amint átdereng a légkörön.

 

16CygOceanWithPlate.0558

 

A Föld kivételesnek mondható a jelenlegi kutatások alapján. A Tejútnak egy csillagokkal ritkásan benépesített helyén van, ahol ritkák az ütközések, távol vannak a szupernóvák és a Tejút centruma. Ez az úgynevezett galaktikus lakható zóna. Itt minden hétköznapi. Becslések szerint az exobolygók 17%-a olyan, mint a Föld a Naprendszerben. A többi vagy túl nagy, vagy túl forró, vagy kicsi és hideg. Szerencsések vagyunk tehát. Bár az égbolt éjszaka meglehetősen sötét, de ha ez nem így lenne, akkor mi sem lennénk itt. Az élet nem alakulhatott volna ki.

 

Dr. Garzó László

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

 

 

 

 

 

Hozzászólások