Ha megkérdezem, mi a foglalkozásod, mi a pontos válaszod?

Foglalkozásom és beosztásom is családgondozó. A Családsegítő Szolgálathoz szociális és mentális problémákkal forduló emberek gondjain igyekszem segíteni kollégáimmal együtt. 23 éve végzem ezt a munkát, amely az elmúlt 2 évtized alatt – lehet, hogy hihetetlenül hangzik, – hivatásommá vált.

Bár eredetileg élelmiszer ipari üzemmérnöki diplomát szereztem, mindig vonzott az embereket segítő karitatív tevékenység. Így tagja lettem az Erdélyi Menekülteket Segítő Bizottságnak, elnöke voltam az Otthonteremtő, majd a Felfelé a Lejtőn Alapítványoknak. Ezek közül az első az állami gondozásból kikerült fiatalok lakáshoz jutását támogatta, a másik pedig az önhibájukon kívül anyagi krízisbe került családokat segítette.

Feleségemmel több évtizede oktatunk jegyeseket, akik egyházi esküvőre készülnek. Szintén Zsuzsival együtt tartottunk éveken keresztül olyan osztályfőnöki órákat a Ward Mária Leánygimnáziumban, amelyeknek a harmonikus családi nevelés volt a célja, s ahol az előadás után alig győztük megválaszolni a kérdéseket.

A sok szociális és mentális tevékenység láttán felfigyeltek rám, és 1990-ben meghívtak az akkori Családsegítő Központba dolgozni. Elvállaltam. Pár év múlva, több szakirányú tanfolyam elvégzése után (posztgraduális családvédelmi tanfolyam, addiktológia, családterápia) elvégeztem még egy főiskolát és szociális munkás diplomát szereztem.

Hogyan foglalnád össze röviden, hogy mi az az E.SZ.I.I.? Hol helyezkedik el ebben a te tevékenységed?

Az E.SZ.I.I. jelentése: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága. A Családsegítő Szolgálatot az addigi Szociális Szolgáltató Központ más szociális intézményeivel együtt 2005-ben, az akkori Egészségügyi Alapellátáshoz integrálták. Igazi óriás intézményrendszer vagyunk.

Ebben a nagy rendszerben a Családsegítő Szolgálat parányi intézmény, de úgy érzem, hogy 25 dolgozójával nagyon fontos feladatot tölt be Kecskemét életében. Azok a családok és emberek, akik kilátástalan helyzetüknél fogva már nem számíthatnak máshol segítségre, ők azok, akik felkeresnek bennünket, mint utolsó reménysugarat, s várják, hogy megtörténjen életükben a csoda, hogy talán mégis van megoldás a problémájukra.

Szerencsére Kecskeméten vannak olyan közösségek és személyek, akik segítenek a bajbajutott embereken, családokon, s akikhez gyakran fordulhattam gondozottaim érdekében.

Feleségeddel, Zsuzsival együtt bizonyára tagjai vagytok a Nagycsaládosok Egyesületének, hiszen irigylésre méltóan szép családotok van. Kérlek, mutasd be magatokat!

1987-ben a Nagycsaládosok Kecskeméti Egyesületének alapító elnöke voltam. Az akkor kitűzött hármas cél: a közösségépítés, az értékfelmutatás és az érdekképviselet mellett ez akkor egyfajta politikai kiállást is jelentett.

Péter, Ildikó, Dávid, Gergely, Balázs és Klári után abban az évben született a hetedik gyermekünk, Zsuzsi, akit még Jancsi és Eszter követett. A 9 gyermekből öten házasodtak meg, s eddig 14 unokánk született. Balázs fiunk foglalkozása miatt Budapesten él, (ő mozdonyvezető), a 3 legfiatalabb gyermekünk még egyetemre jár, szintén Budapesten.                           
Az Egyesületnek már nem vagyunk tagjai, gyerekeink kinőttek a játékos vetélkedőkből, de még mindig hívnak programokra, résztvevőként vagy előadóként, s ha időnk engedi, élünk is a lehetőséggel.

Mivel saját magatok is átérzitek, mit jelent kilenc gyermeket és sok kedves unokát felnevelni, tanácsot tudtok adni a rászorulóknak, akik a házasságukban vagy a gyermeknevelésben problémákkal küszködnek. Ez hogyan történik?

Munkahelyemen és odahaza is sokan keresnek fel családi, párkapcsolati problémákkal. Párterápiát két feltétellel vállalok: egyrészt nem lehet fennálló szerelmi háromszög, másrészt mindketten akarják a kapcsolatuk javulását.

Egy terápiás ülés másfél óra, ami után házi feladatot kapnak a résztvevők. Az ülések között 1-3 hét telik el, ami elég a kapott feladat elvégzésére. Átlagban 6-8 ülés elegendő a probléma orvoslására.

Természetesen sokat segít ebben a munkában a rengeteg saját élmény, mind a párkapcsolati, mind a gyermeknevelési vagy más családi problémák esetén. Az otthon végzett terápiás üléseken sokszor kérem meg Zsuzsit, hogy ő is üljön be közénk, ha nem is terapeutaként, de segítő társként. Nagy élmény nekem is és a terápián részt vevő párnak is a vele közösen végzett munka.

Tagja vagy a Magyar Családterápiás Egyesületnek, családi tanácsadóként szerepelsz a listájukon. Ez milyen kötelezettségeket ró rád?

A képzett terapeuták még a képzés ideje alatt az Egyesület tagjaivá válnak. Az Egyesület újságjában, a Családterápiás Hírmondóban és az e-mailben elküldött továbbképzési lehetőségekben, előadásokban, módszertani bemutatókban mindenkinek van lehetősége a szakmai fejlődésre. Ez nem kötelezettség, hiszen mindenkinek érdeke a szakmai tudás frissítése, gyarapítása. Ezekből a képzési lehetőségekből, szakmai gyakorlatokból és saját élményből ötvöződik össze az a tudásanyag, amellyel segítségére lehetünk a problémákkal hozzánk fordulóknak.

Úgy hallottam, év végén nyugdíjba készülsz. Mik a terveid a nyugdíjas évekre?

Igen, nyugdíjba megyek, mégpedig a feleségemmel együtt. Mivel azonban nagyon szeretem a pár-és családterápiát, így heti egy napon szeretném ezt tovább végezni a Családsegítő Szolgálatnál megbízásos alapon. Aztán ott van a házunk mögötti kert, amit most már talán lesz időm lelkiismeretesen gondozni. 14 unokánk is kellő elfoglaltságot biztosít majd a számunkra, legyen az nyaraltatás, vagy felügyelet, ápolás, vagy a – remélhetőleg – még születendő unokáink szüleinek a segítése.

Szeretnénk sokat kirándulni, sportolni (úszni és kerékpározni), baráti kapcsolatokat ápolni stb. Aztán számítunk még arra, hogy barátok, ismerősök és azok ismerősei fel fognak kérni bennünket párkapcsolati vagy családi problémáik orvoslására, ami részben megtisztelő a bizalom miatt, részben öröm (ha sikerül segíteni), s részben haszon, mert ezáltal Zsuzsival a mi kapcsolatunk is erősödik, megújul.

Gratulálunk a kitüntetésedhez és további sikeres munkát kívánunk, családod körében pedig sok-sok örömteli pillanatot!


Weninger Endréné