A jelentkezőknek két verssel kell készülniük.

  • A kötelező költemény Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa című verse

  • A szabadon választott költemény lehet bármely magyar költő verse, amelyben megfogalmazódik a hazaszeretet érzése.

A versmondást neves személyekből álló zsűri fogja meghallgatni és kiválasztani a legjobbakat. Ők értékes könyvutalványt kapnak.

Valamint lehetőséget arra, hogy a 2013. szeptember 13-án, pénteken délután megrendezendő Civil Korzó rendezvénysorozata keretében elmondhatják díjazott verseiket a Kecskemét város főterén felállított színpadon is a közönségnek.

Várjuk jelentkezésüket a következő kérdésekre adott válaszaikkal a werzsi.werzsi@gmail.com e-mail címre, vagy hagyományos postával eljuttatva:
Weninger Endréné, 6000 Kecskemét, Fazekas Mihály u. 18. I. 1. címre.

—————————————————————————————————————————————————

JELENTKEZÉSI LAP

Alulírott                                                                                             jelentkezem a Toll és Ecset Alapítvány által kiírt versmondó versenyre.

Lakcímem:

Telefonszámom:

E-mail címem (ha van):

Életkorom:

Foglalkozásom:

A szabadon választott versem szerzője és címe:

Miért ezt a verset választottam?

Dátum:                     Aláírás:

A kötelező vers:

Kisfaludy Károly:

Szülőföldem szép határa

Szülőföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tőle kérdem,
Virulsz-e még, szülőföldem?
Azt kérdezem a felhőktül,
Azt a susogó szellőktül.

De azok nem vigasztalnak,
Bús szívemmel árván hagynak:
Árván élek bús szívemmel,
Mint a fű, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem,
hej, tőled be távol estem!
Távol estem, mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.


Hozzászólások