A Toll és Ecset Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre a Városi Támogatási Program (Kecskemét) segítségével országos VERSMONDÓ VERSENYT hirdet: Kárpát-medencei Versmondó verseny 50 éven felülieknek határon innen és túl, melyre tehát 50 éven felüli versmondók jelentkezését várják.

A versmondó verseny 2017. szeptember 23-án 10.30 órai kezdettel kerül megrendezésre a kecskeméti Cifrapalota Pávás termében. Témája: Az én hazám itt a Kárpátoktól ölelt kis ország…

A jelentkezők egy szabadon választott verssel készüljenek! A költemény lehet bármely magyar költő verse, amely az adott témával kapcsolatos. A versmondást neves személyekből álló zsűri fogja meghallgatni, és kiválasztja majd a legjobbakat, akik értékes könyvjutalmat kapnak.

A jelentkezéseket 2017. augusztus 31-ig kérjük a következő címek valamelyikére eljuttatni:

E-mail: nagyleva54@gmail.com
Hagyományos postával: Nagy L. Éva, 6000 Kecskemét, Ág u 24.

Ezen a rendezvényen kerül sor a korábban meghirdetett Novellaíró pályázatunk eredményhirdetésére, melyre a nyertesek külön meghívót kapnak!

Várjuk jelentkezésüket a következő kérdésekre adott válaszaikkal: 

 

JELENTKEZÉSI LAP

Alulírott ………………………………………………(olvasható név) jelentkezem a Toll és Ecset Alapítvány által kiírt versmondó versenyre.
Lakcímem:
Telefonszámom:
E-mail címem (ha van):
Életkorom:
Foglalkozásom (eredeti):
Választott versem szerzője és címe:
Dátum:
Aláírás:
A versemet mellékelem a zsűri számára: (Idemásolva vagy e-mailben csatolva)

 

Nagy L. Éva

 

 

Hozzászólások