A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított. A  díj egy plakettból és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 1,5 millió forint. 

fiatalok_2014

2014-ben a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kapta a díjat

 A “Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

Felterjesztéseket írásban: E-mail-ben az alapitvany@szpma.hu vagy a 1253 Budapest, Pf.: 80. címre várjuk 2015. február 28-ig magánszemélyektől és civil szervezetektől egyaránt. A felterjesztésnek legalább 15 soros indoklást is tartalmaznia kell! A díj odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt 2015. március elején. Az átadás minden év tavaszán ünnepélyes, a sajtó számára is nyilvános keretek között történik.

Balog Zoltán
kuratóriumi elnök

Hozzászólások