Emlékezés, koszorúzás – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Katona József Társaság 2016. április 18-án 12.15-kor megemlékezést tartott Katona József halálának évfordulója alkalmából a Városháza előtt lévő emlékkőnél. Emlékező beszédet mondott Bán János, a Kecskeméti Hírszolgáltató Divízió ügyvezetője. 

 

katona5

Bán János Mór

Az alábbiakban ezt a beszédet közöljük teljes terjedelmében:

Amikor Katona József 186 esztendővel ezelőtt, 1830. április 16-án, délután 5 óra tájban kilépett az akkori városháza kapuján, hogy hazatérjen, s másnapra készítendő ügyészi beszédén dolgozzon, s itt, e helyen szívroham végzett vele, még bizonyosan nem sejthette, hogy milyen örökséget hagyott hátra.

De nem sejthették még azok sem, akik ebben a városban ismerték, kedvelték őt, munkáját becsülték, s őt magát Kecskemét értékes polgárának tartották. Merthogy az is volt: megbízható, pontos úriszéki főügyész, ki többnyire jobbágyok, cselédek, birtoktalanok ügyes-bajos ügyeivel foglalkozott. Kutatói szerint a fennmaradt, általa vezetett jegyzőkönyvek alapján Katona József alapos, precíz, tisztelettudó és humánus ember volt. Ritka becsületesség, jószívűség, őszinteség és igazságszeretet jellemezte.

 

katona4

 

Nem tartozott a vagyonos emberek közé. Ügyvédi bevételei jelentős részét nélkülöző szülei és testvérei támogatására fordította. „A szegényekkel, amije volt, szívesen megosztá; ügyeiket díj nélkül elvállalá s lefolytatá.” – írták róla korai életrajzírói.

Tiszteletben álló ember volt hát, de egyáltalán nem, mint drámaíró. Tisztelték ügyészi munkássága miatt, de senkinek nem jutott akkor eszébe, hogy a magyar irodalom, a nemzeti drámaírás nagyját lássa benne.

Halála évének első napján különös levelet írt egyik ügyvéd barátjának. Azt írta: „…április közepére vagy meggazdagszom, vagy megnősülök, vagy pedig meghalok.” Különös prófécia, főképp, hogy ebben az évben vásárolta meg a szülei házát, szőlőültetvényeket vett. A jövőt tervezgette.

 

katona2

 

De ki tudja, tervezett-e még drámát írni? Hiszen fennmaradt művei már rég befejezve, mikor a szíve meghasadt – 39 évesen. A Ziska, a Jeruzsálem pusztulása, és persze a Bánk bán… Katona József nem élhette meg, hogy fő művét valaha színpadon láthassa. Nem élhette meg persze azt sem, hogy nemzeti drámaírónak titulálják, és azt hiszem, igen meg lenne lepve, ha látná, hogy ma Kecskeméten és Budapesten színházak viselik a nevét, hogy szerte az országban utcák, közterületek őrzik emlékét.

Valószínűleg elcsodálkozott volna szegény, hogy a nemzeti újjászületés hajnalán, 1848. március 15-én a forradalmi hevület tetőfokán a Bánk bán előadása jelenti a nap egyik csúcspontját. Bizonyára mélyen meghatotta volna, ha valaha hallhatja Erkel Ferenc gyönyörű operáját, s úgy hiszem, tán élete legboldogabb pillanata lehetett volna, ha hallja a „Hazám, hazám” áriát. Azon pedig erősen elcsodálkozott volna, ha a kilencven esztendő alatt leforgatott hét filmváltozat bármelyikét látja.

 

katona6

 

Az 1820. november 15-én Pesten megjelent kötet elején verses ajánlás található „Szabados Kecskemét Mező Várassa nemes Fő-bírája és Tanácsához” címmel. A város 100 forinttal jutalmazta. Erről a tekintélyes Tudományos Gyűjtemény is beszámolt:

„A Magyar lelkű és a Hazának becsületére váló Kecskemét Városa legelső példát adott arra, mit kellene a Hazai nyelv előmozdítására és a Nemzeti fény gyarapítására, a nagyoknak és a tehetősebb községeknek tenni.”

Kedvelt, szeretett ember volt hát. Tudták róla a városban, hogy szereti városát. A Tudományos Gyűjtemény 1823. évi IV. kötetében jelent meg A’ Kecskeméti Pusztákról című, Pusztaszer történetéről szóló tanulmánya. Soha nem fejezte be a Szabados Kecskemét Alsó Magyar Ország Első Mező Városa Történetei című művét.

Halála után – mondhatni hamar – elfelejtették Kecskeméten. Aztán, hogy a Bánk bánt mind több városban mutatták be, hírneve lassan terebélyesedni kezdett.

1891-ben alakult, s ma is működik a Katona József Kör, majd Katona József Társaság. Olyan személyiségek őrizték, őrzik Katona emlékét, mint Horváth Döme, Hornyik János, Sántha György, a néhány hónapja 91 éves korában elhunyt dr. Orosz László, dr. Szekér Endre, dr. Beke József, Heltai Nándor, dr. Füzi László, Székelyné Körösi Ilona.

 

katona3

 

Végül engedjék meg, hogy Katona József szavait idézzem 1821-ből, amikor is a Bánk bán megjelenése utáni jutalmazása kapcsán ezt írta:

„A Jutalom az Érdemnek következése. Az Író mutassa meg elsőbb mit, és a Haza meg fogja mutatni, miként jutalmaztasson.”

 

Közreműködtek a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájának tanulói.

 

Hozzászólások