“Egy kis élő ceruza vagyok Isten kezében, aki a világnak szerelmes levelet ír.” – Szerdán tartották a Hittanárok Konferenciája rendezvényét a Városháza dísztermében. Az eseményen valamennyi kecskeméti egyház, egyházközség képviselői részt vettek.  

A konferencia elején a vendégeket köszöntötte Mák Kornél alpolgármester, Lévai Jánosné önkormányzati képviselő és prof. Grósz Andor, a Kecskeméti Zsidó Hitközség elnöke. Az első beszédet a híresen jó előadó, Farkas István piarista, a Mosonmagyaróvári Piarista Rendház házfőnöke tartotta, melynek címe ez volt: A hit: Élő kapcsolat. Az előadásában arra adott választ, hogyan olvassuk a Bibliát, elmondta, hogy a zsoltárok emelik az ünnep fényét, és bátorságot, mértékletességet, bölcsességet tanítanak. A bibliai alapú elmélkedésről azt mondta, hogy általa élő kapcsolatunk lehet Istennel, és humor, egyfajta “összekacsintás” és féktelen öröm kísérheti ezt a tevékenységünket. 

Farkas István piarista beszéde

A felszólalók összegezték az órarendi keretekbe iktatott hitoktatás eredményeit. Már négy éve adódott erre lehetőség törvényi keretek által. Nagy kihívás ez az egyházközségek, gyülekezetek számára, hiszen egy ekkora városban nagyon sok hitoktatóra van szükség. Varga Nándor, a Kecskeméti Református Egyházközség elnök-lelkésze elmondta, nagyon örülnek annak, hogy pedagógiailag képzett szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel.

– A választhatóan kötelező hit- és erkölcstan egy új perspektívát nyitott az összes felekezet és egyház számára. Lehetőségünk van olyan gyermekeket, és a gyermekeken keresztül a családokat megszólítani, amire eddig nem volt módunk. Ez egy lehetőség ahhoz, hogy az iskolai közösségek számára erkölcsi normák, közös értékrendek kerüljenek átadásra – mondta dr. Róna Tamás rabbi.

     

Lévai Jánosné nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a testi egészség mellett legalább ugyanolyan lényeges a lelki egészség, ezért fontos, hogy a gyerekek már iskolás korban egy olyan értékrendet sajátítsanak el, ami a későbbiekben segíti őket.Mák Kornél alpolgármester pedig példaértékűnek nevezte, hogy a kecskeméti egyházközösségek együtt vesznek részt az ilyen eseményeken, mint a hittanárok konferenciája, és együtt tudnak működni a közös cél érdekében.

 

 

 

 

Hozzászólások