Már 158 éve ünnepeljük a Szeplőtelen fogantatás napját december 8-án.

IX. Pius pápa kinyilatkoztatta, hogy Mária bűn nélkül fogant, így az eredendő bűntől mentes. Szeplőtelen fogantatás – latinul: conceptio immaculata.

Teológiailag az emberi élet továbbadásának természetes folyamatában olyan fogantatás, amelyet Isten megőriz az áteredő bűntől. Az üdvösség történetében egy ilyen eset van: Isten anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása. A VII. századtól keleten már ünnepelték.

A hagyomány alapján IX. Pius pápa 1854-ban dogmaként hirdette ki. Az új Mária-dogmát “Ineffabilis Deus” bullájában tette közzé. Mária szeplőtelenségének dogmája IX. Pius kinyilatkoztatásával a katolikus tanítást, az egyház társadalmi tekintélyét, valamint tántoríthatatlanságát és kitartását akarta megerősíteni.

Hozzászólások