Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata megemlékezést tartott Czollner Mihály emlékére. Az ünnepség keretében került sor az emléktábla koszorúzási ünnepségére, valamint a testület által alapított Czollner Mihály díj átadására is.

 

czollner4

 

2016. június 24-én 14.00 órakor gyülekeztek a megemlékezők Kecskeméten, a Czollner tér 1. szám alatt, a Czollner Mihály emléktábla előtt. A vendégeket Neuendorf Sebastian Jörgné, a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. A megemlékezésen jelen volt Mák Kornél alpolgármester úr, Sípos László, a Nemzetiségi Önkormányzatok tanácsnoka, Szabó István piarista atya, a Szent Erzsébet templom plébánosa, Rózsa Neuendorf, a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya, Alter Róbert, a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, Szalainé Mónus Ildikó, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvezető helyettese, Felföldi Károlyné nyugalmazott tanárnő, Oláh Andrea, a Kinder Óvoda vezető óvónője, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanárai, diákjai, a Kinder Óvoda ovisai, valamint a sajtó munkatársai.

Az ünnepi megemlékezés elején Baksai Hanna és Kanizsai Attila, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola német nemzetiségi tagozatos diákjai egy-egy verset adtak elő.

 

czollner5

Baloghné Szabó Anita röviden ismertette Czollner Mihály életútját:

A német származású Czollner Mihály 1759-ben született. Húsz évesen került Pestről Kecskemétre, itt néhány évig Deron József vaskereskedő inasa volt. Deron halála után özvegye úgy rendelkezett, hogy a tehetséges inas vigye tovább az üzletet, majd hamarosan a 23 évvel idősebb asszony feleségül is ment Czollner Mihályhoz.

Egy évtizedig éltek együtt, neje halála után Czollner újranősült. Sikeres volt az üzletben, beválasztották a városi elöljárók közé, sőt kölcsönöket is folyósított a városnak. Alapítványa tette lehetővé az első városi kórház felépítését. Végrendeletében gondolt a kecskeméti szegények megsegítésére, és nagyobb összeget hagyott kórházi, egyházi és iskolai célokra. 1820-ban bekövetkezett halála után öt évvel, özvegye, Béni Erzsébet felajánlást tett, hogy vállalja az épülő Szent Erzsébet templom költségeit.

1825-ben tették le az alapkövet, s egy év múlva, 1826-ban, Erzsébet napján, már föl is szentelték a templomot a mai Czollner téren. Falára 2009-ben, Czollner Mihály születésének 250. évfordulóján emléktábla került a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára,

 

czollner6

 

Három éve hozott határozata alapján a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat saját költségén felújította a Szent Erzsébet templom kápolna részét is. Mára már hagyománnyá vált, hogy minden évben megszervezi az emléktábla megkoszorúzását, ezen felül az idén megalapította a CZOLLNER MIHÁLY díjat.

A méltatás után az emléktábla koszorúzása következett, Neuendorf Sebastian Jörgné, Mák Kornél, Sípos László, Szabó István és Alter Róbert koszorúzott. A nemzetiségi önkormányzat által felújított kápolna megkoszorúzását követően a Czollner Mihály díj átadására is sor került a 48 Étteremben. A kitüntetést olyan személyiségek kaphatják, akik hosszú időn át végzett munkájukkal előbbre vitték a német nemzetiségi kultúrát az oktatás-nevelés területén.

 

czollner7

 

Első alkalommal két nemzetiségi intézmény munkatársa egyszerre kapta meg az elismerést: Felföldi Károlyné, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola nyugalmazott tanára és igazgató-helyettese, valamint Oláh Andrea, a Kinder Óvoda vezető óvónője.

 

 

Hozzászólások