„Ne csupán szeressetek! Legyetek maga a szeretet!” (Angelus Silesius)

A Cserhát Művészkör Turai-Nógrádi Csoportja ismételten Turán tartotta meg a már hagyományossá vált Szeretet Napi ünnepét július 30-án a Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület házában és kertjében.

 

tura07

 

A rendezvény ünnepi kezdete a Koronázási Ereklyék behozása és az egyes művészeti ágak képviselőinek bevonulása volt. A Koronázási ereklyéket (Őfelsége a Szent Korona, jogar, országalma, koronázási kard, összesen 10 felszentelt ereklye) az alkalomhoz illő, korhű ruhákban Dámák, Lovagok, illetve a művészkör tagjai vonultatták fel. A bevonulást Lovag Vida Sándor, a Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend perjele vezényelte.

 

tura08

 

A várva várt műsort több mint 160 ember tekintette meg, Turáról és az ország minden részéből érkeztek. A rendezvényt Tura város polgármestere, Szendrei Ferenc úr nyitotta meg. Köszöntötte a jelenlévőket, örömét fejezte ki, hogy immár harmadik alkalommal Tura adhatott otthont ennek a színvonalas művészeti rendezvénynek. Kiemelte a szeretet és az egymásért való munkálkodás fontosságát. Köszönetet mondott V. Sándor Irénnek és Éliásné Marcsinak, továbbá a nyugdíjas klub tagjainak és vezetőségének a fáradtságos előkészítő munkájukért.

Ezt követően V. Sándor Irén köszöntötte a meghívott vendégeket, a művészkör tagjait, és nem utolsó sorban az előadóművészeket és a kiállító képző- és iparművészeket. Köszönetet mondott polgármester úrnak és mindazoknak, akik lehetővé tették és segítették a rendezvény színvonalas előkészítését és megvalósítását. Az Országos Cserhát Művészkör elnöke, Lovag Bornemisza Attila bevezetőjében köszönetet mondott polgármester úrnak önzetlen segítségéért, és hogy jelenlétével minden alkalommal megtiszteli a művészkör rendezvényét. Kiemelte a rendezvény családias jellegét, és utalt arra, hogy már áprilistól megkezdődtek a nem kis szervezést igénylő előkészítő munkálatok.

 

tura09

 

Köszönetet mondott – többek között – V. Sándor Irénnek és Éliás Marcsinak önzetlen szervező munkájáért, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület vezetésének, dalkörének, élükön Marinka Sándornéval, Móré Lászlónéval, Könczöl Istvánnal és Tóth Antal Istvánnéval, akik időt, fáradtságot nem kímélve tették, amit tudtak. Továbbá a helyi Művelődési Ház vezetésének Seres Tünde igazgatónak, Basa Brigittának, és a helyi Termelőszövetkezet vezetésének és mindazoknak, akiknek munkája és segítő támogatása nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg. Kiemelte a Cserhát Művészkör országos titkárának, Dezső Ilonának segítő, szervező és koordinációs „háziasszonyi” munkáját.

A köszöntők elhangzását követően a Turai Nógrádi Csoport titkára, Sándor István József vette át a szót, a műsorvezetői teendőket. A műszaki, technikai feladatokat pedig Sára Gábor látta el nagy hozzáértéssel, profizmussal a fellépő művészek nagy megelégedésére. A műsorfolyamot elsőként a „Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület országosan, többszörösen kitüntetett dalköre nyitotta meg Marinka Sándorné vezetésével, szépséges turai népviseleti ruhákban és csodás hagyományőrző tájszólással.

 

tura01

 

Műsoruk különlegessége – Marinka Sándor galambtenyésztőnek és a helytörténeti hagyományok ápolójának – galambröptetése volt.
Könczöl István verscsokor összeállításával és hitelesen átélt versmondásával lepte meg a közönséget, és aratott nagy sikert. Ezt követően Török–Szabó Ottilia énekművész és Nagy Péter Sebastian zeneszerző klarinétművész kápráztatta el a vendégeket énekével, zenéjével és humorával. A sokoldalú Pető Edina Fadett ének- és zongoraművész, zenetanár, költő és festőművész egyénisége, különleges énekhangja és musical összeállítása aratott nagy sikert. Majd Bacsa Ferenc operaénekes, zeneszerző, előadó művész csodálatos hangja, szívhez szóló dalai töltötték be az udvart, a környező teret. Gitárral kísért dalai igazi szeretet sugároztak. Dalait Aaminah Szabó Ágnes táncművész kísérte elbűvölő táncával, többeknek könnyeket csalva a szemébe.

 

tura04

 

Bartók Anikó és Bornemissza Attila költők „Hazám” és a „Turulmadár” című közös versüket adták elő nagy sikerrel. Majd az emlékezés pillanatai következtek. A Cserhát Művészkör tagjai a Művészkör alapítójára és „Délibáb” című művészeti folyóirat létrehozójára, a Quasimodo díjas költőnőre, Dáma Ihász – Kovács Évára emlékeztek halálának harmadik évfordulóján. A „Celli búcsú” című balladája hangzott el saját előadásában, hangfelvételről. Emlékére Dáma Dezső Ilona, a Cserhát Művészkör titkára, a nap háziasszonya gyújtott gyertyát. Folytatva a megemlékezést az ez évben elhunyt Keres Emil Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas kiváló és érdemes művészre, a Cserhát Művészkör színművész tagjára emlékezve Sándor István József mondta el „Égi társulat” című versét.

 

tura05

 

A Cserhát Művészkör Fóti Csoportja képviseletében Winczheim Tibor író, költő irodalmi összeállítása kedves és vidám hangulatot váltott ki a vendégekből, majd Németh Nyiba Sándor előadóművész, költő, zeneszerző, verses-zenés előadása és gondolatai ejtették ámulatba a közönséget. Bemutatásakor megtudtuk, hogy többszörös birkózó olimpikon, világbajnoki ezüstérmes, harcművész, edző, a Magyar Kultúra Lovagja. Ezt követően újabb vers következett, Lovag Bornemisza Attila költő vette át a szót és hallhattuk tőle „Magyar hazám” című gyönyörű versét.

 

tura06

 

A domonyi „Derűs Évek Nyugdíjas Egyesület” dalkörének előadása, népdal összeállítása, tisztán csengő éneke – Selmeczi Mária vezetésével – nagy tetszést és elismerést aratott a közönség körében. Népviseleti babáikkal a domonyi élő hagyományt hozták el hozzánk. Domoszlai János ritka indián zeneszámokat adott elő ősi hangszerekkel, bemutatva az egyes zenék hátterét, eredetét. A zeneszámokhoz fűződő előadásai nagy érdeklődést váltottak ki. Az előadói programok méltó befejezéseként Semes Bogya Eszter népi énekes, zeneszerző, népgyógyász, a Prima Primisszima díj különdíjasa előadásában a magyar néplelket megelevenítő és erősítő verseket és énekszámokat hallhattunk, amelyek nagy sikert arattak.

 

tura03

 

A fellépő művészek, előadók a Cserhát Művészkör Turai – Nógrádi Csoportjának tagjai által készített művekből, képzőművészeti, népi- és iparművészeti alkotásokból álló ajándékcsomagot vehettek át örömszerző munkájukért cserébe, melyet Tóth Antal Istvánné adott át. Közben ízletes ebéd frissítette a gyomrot, és a hűsítő üdítők tették élvezetessé a kellemes nyári meleg simogatását. Az ebédet követően Lovag Bornemissza Attila nagy figyelemmel kísért előadása hangzott el: a „Teremtés témakörben”.

 

tura02

 

A Turai – Nógrádi csoport tagozatvezetőjének, Bartók Anikónak a vezetésével a művészkör tagjai irodalmi műveiket, verseiket adták elő, amelybe a közönség tagjai is bekapcsolódtak, különös fényt adva a programnak. A jelenlévők kedves mosolya végigkísérte a nap programját, boldog emberek hada tette élővé a SZERETET jelenlétét, mely körbefonta az előadások helyszínét, és az égből érkező napfény átölelt minden embert. A sok élmény mellett a nap estéjén rogyadozó léptekkel, a szolgáló szeretet jegyében, felállt a nyugdíjas egyesület vezetése. Marinka Sándorné, Móré Lászlóné, Könczöl István és segítőkész tagsága: Tóth-Antal István, Varga Piroska, Tellér Mihály, Gregus Hajni, Szabó Lajos, Kajtor András és felesége, Éva, Molnár Mihály, és a régiós csoportból Éliásné Marcsi, V. Sándor Irén Ilona, és Sándor István József nekiláttak, hogy a sátorbontással, rendrakással lezárják a napot.

 

 

Kilencet ütött az óra, indult haza a fizikailag fáradt, de lelkében vidám 14 fős csapat. Köszönet mindenkinek mindenért!

 

Tóth-Antal Istvánné

Szerkesztette: Weninger Endréné

 

Hozzászólások