Meghívást kaptam egy könyvbemutatóra Bajára. Martonosi Attila hívott a Bajai arcélek 3. kötetének bemutatójára, aki a könyv felelős szerkesztője. Korábban nem ismertük egymást, s ezért először meglepett a meghívás, de volt egy kapocs, egy bűvös név, mely összekötött bennünket, és ismerősökké tett: dr. Cseh Béla tanár úr, igazgató úr neve. Ez egy mesébe illő történet…

     

Élt egyszer egy kislány Sükösdön, úgy hívták: Pécsi Erzsi. Nagyon szeretett olvasni meg énekelni. Aztán érkezett az általános iskolába egy tanár bácsi, aki magyart és éneket tanított. Úgy hívták: Cseh Béla. A tanár úr még jobban megkedveltette vele az irodalmat és az éneklést, még a középiskolás évek alatt is kórustag és irodalmi színpados volt. Erzsi aztán főiskolára ment, tanári diplomát szerzett magyar-angol szakon, majd Kecskemétre került tanítani, ahol családot alapított. Mindenki élte a maga életét, ki Baján, ki Kecskeméten. 

Aztán a kislányból lett tanárnő írt egy gyermekregényt, amelyet szívesen bemutatott volna Sükösdön is, a régi iskolájában. Felvette a kapcsolatot volt tanárával, aki vállalta, hogy levezeti a könyvbemutatót. 40 év után találkoztak újra! Micsoda öröm volt! Ennek a találkozásnak az eredménye egy szép interjú lett, amely a Montázsmagazin című kulturális és életmódmagazinban jelent meg. Erzsébet saját magazinjában. 

Nos, Martonosi Attila ezzel az interjúval mutatja be dr. Cseh Bélát, a Bajai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökét a Bajai arcélek – Kisvárosi történetek 3. kötetében. Így került e sorok írója, a hajdani Pécsi Erzsi, mostani nevén Weninger Endréné, a Montázsmagazin tulajdonosa és szerkesztője 2019. április 17-én Bajára a Bérci Házba.

A szerzők

A kötetben a következő bajai személyiségek kerülnek bemutatásra: Szentiványi Gábor, dr. Juhász Károly, Merk Zsuzsa, dr. Cseh Béla, Bánáti Tibor, Osztrogonácz József, dr. Fátrai Klára, Varga György, Marton Péter, dr. Novics György, Volentér László, Krammer János, Palik Vera, Kovács László, Szabó Tibor, Szőke Lajos és Hegedűs Tibor. Életük kiemelkedő, érdekes eseményeiről olvashatunk a csaknem 180 oldalas, színes borítójú könyvben. 

Martonosi Attila szerkesztő meghívására az interjúalanyok (a korábbi két kötet szereplői is), a szerzők és a kiadásban segédkezők gyűltek össze a jeles eseményen. A gratuláció mellé kaptunk ajándékba egy-egy kötetet, de lehetett vásárolni is belőle. További kötetek Martonosi Attilánál kaphatók még. 

Gratulálunk Attilának ehhez a nemes kezdeményezéshez, amelynek keretében megismerteti az értékes és példamutató bajai személyiségeket szűkebb és tágabb körben egyaránt. Lokálpatriotizmusa és önzetlen tenniakarása a kultúra terjesztésében szintén követendő példa lehet valamennyiünk számára.  

 

Weninger Endréné Pécsi Erzsébet

Fotók: Kelemen Áron, Weningerné

 

 

Hozzászólások