VILÁGNAP –  Az emberi jogok világnapját minden év december 10-én ünneplik. A napot Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata ENSZ közgyűlés általi elfogadásának és kikiáltásának tiszteletére választották 1948. december 10-én.

A világnapon magas szintű politikai konferenciákat és találkozókat, valamint az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó kulturális rendezvényeket és kiállításokat szerveznek. Hagyományosan december 10-én osztják ki az ENSZ ötévenként adott emberi jogi díját. Számos kormányzati és nem kormányzati szervezet is rendez különleges eseményeket, hogy megemlékezzenek erről a napról, mint ahogy sok más polgári és szociális szervezetek is.

Számos nyilatkozat is megjelent ez alkalommal, többek között az egyik a 37 egyesült nemzet különleges eljárások mandátum birtokosai által kibocsátott:

„Ma a szegénység uralkodik, mint a legsúlyosabb emberi jogi kihívás a világban. Küzdelem a szegénység, a nélkülözés és a kirekesztődés ellen nem jótékonyság kérdése, és ez nem függ attól, milyen gazdag egy ország. A szegénység elleni küzdelem emberi jogi kötelezettség. A világnak jó esélye van arra, hogy eltörölje ezt e szörnyűséget a mi életünkben… A szegénység felszámolása megvalósítható cél. ENSZ Emberi Jogok főbiztosa, Louise Arbour, 2006. december 10.”

A Nyilatkozat megalapozta az emberi jogok XX. századi fejlődését. Mérföldkő, amely kimondja, hogy minden ember szabadnak születik. Azonos méltósággal és egyenlő jogokkal rendelkezik. Ez a világ legelismertebb dokumentuma, több mint 500 nyelven megjelent.

A világ minden tájáról különböző jogi és kulturális hátterű képviselők által készített Nyilatkozat egyetemes értékeket és közös standardokat határoz meg minden nép és minden nemzet számára. A Nyilatkozat elfogadása emberek milliói számára teremtette meg az emberi méltósághoz való jogot.

 

Magyarország Alaptörvénye két külön részben, nevezetesen a Nemzeti Hitvallás, valamint a Szabadság és Felelősség című fejezetekben foglalkozik az alapvető emberi jogok rögzítésével. Ezek – a modern polgári alkotmány feltételeinek megfelelően  – az első részei az Alaptörvénynek.

Ebben a két fejezetben az alapjogok széleskörű katalógusa megtalálható, hiszen a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok mellett harmadik generációs emberi jogok is szerepelnek benne.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megfogalmazott elvek ma is relevánsak, ezért az Emberi Jogi Munkacsoport kiemelt feladatának tekinti ezen jogok minél szélesebb körű érvényesítését és előmozdítását Magyarországon.

Az emberi jogok mindenkit megilletnek! Nem számít a születési hely, a bőrszín, a vallás, a politikai nézet stb. Az ünnep céljait a költő soraival erősítjük meg:

 

Illyés Gyula: Jog

(részlet)
Jogod van mindenhez, jogod,
míg ezt a köntöst hordozod,
ezt a hatalmat, örökséget,
ezt a lobogó szegénységet,
mely homlokodra annyiszor csap,
szorít parázsló koronát
és nyomja markodba a düh vad
tűzvésszel töltött jogarát.

Légy büszke rájuk, szívbeli
elrendeltetés jelei,
kiválasztásé: küzdened kell
bitorló ős szörnyetegekkel –
készülj fel, s hogy légy láthatatlan:
az aljnép szürke köpenyét
terítsd válladra s vedd kezedbe
a mesék minden fegyverét.

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

(Ez a cikk egy sorozat része, mely a világnapokról szól. A szerző egy korábbi írásában többek között a Könyvtárosok Világnapjáról írt. A szerk.)

 

Hozzászólások