Ezen a napon, december 28-án, az aprószentek ünnepén azokra az ártatlan betlehemi gyermekekre emlékezünk, akiket Heródes öletett meg. A hatalmát féltette az újszülött Jézustól, akiről azt jövendölték, hogy király lesz. Ám az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és azt parancsolta neki, hogy meneküljön Máriával és Jézussal Egyiptomba. József még aznap éjjel elmenekült a családjával.

Amikor Heródes rájött, hogy kijátszották, nagy haragra gerjedt és megparancsolta a katonáinak, hogy Betlehemben és környékén öljenek meg minden két évesnél fiatalabb fiúgyermeket. Abban reménykedett, hogy bizonyára köztük lesz Jézus is. Ő azonban az isteni gondviselésnek köszönhetően megmenekült.

Népszokások is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Sok helyen vesszőből font korbáccsal megcsapkodják a lányokat, hogy egészségesek, szépek legyenek. A korbácsolás Győr-Sopron megyében a legényavatással kapcsolódik össze. A legények végiglátogatják a lányos házakat, és szép, régies dallamú ének kíséretében korbácsolják a háznépet. A lányok szalagot kötnek a korbácsra, az édesanyák pedig előre becsomagolt húsdarabokat adnak át a csoportnak. A legények ezután visszatérnek a kocsmába, s a szabadban felállított tűzhelyen megfőzik az összegyűjtött húst. Ezt fogyasztják el a közös vacsorán, ahol a legények avatása történik.

Ezen az ünnepségen csak férfiak vehetnek részt. Az avatás maga hosszú beszéd kíséretében történik, amely összekapcsolja a betlehemi gyermekgyilkosság történetét a legényavatás tényével. A beszéd végén a keresztapák leöntik a legényt egy pohár borral, utána kiadós ivás következik, majd az újdonsült legényeket elviszik látogatóba egy-egy lányos házhoz, ahol egy jóízűt beszélgetnek. Ezzel be is zárul életüknek ez az ünnepélyes fordulója.

Weninger Endréné

Hozzászólások