622. július 16-án kezdődik a muszlim (helytelen szóhasználattal mohamedán) naptár. A hagyomány szerint ez a „Hidzsra” napja, amikor az alapító próféta, Mohamed Mekkából Medinába távozott. (Egyes források szerint ez csak szeptemberben történt meg.) A naptár egyebekben is eltér a miénktől, alapja a 30 éves holdciklus, 12 hónapja pedig 29 vagy 30 napos.

Az iszlám szó jelentése „belenyugvás”, ami azt fejezi ki, hogy sorsunkról nem magunk, hanem Isten (Allah) dönt, s ezt a döntést nekünk feltétel nélkül el kell fogadnunk.

Mohamed és Gábriel arkangyal

A vallásalapító Mohamed 570 körül született. Sokat utazott a karavánokkal, így lehetősége volt, hogy megismerkedjen a zsidó és keresztény vallással. Később feleségül vett egy nálánál idősebb, gazdag özvegyasszonyt, és Mekkában telepedett le. 610 körül látomása volt, Gábriel arkangyalon keresztül üzenetet kapott Allahtól, és ettől kezdve hirdette tanait. A Biblia prófétáit (Ábrahámot, Mózest és Jézust) elismerte, de saját magát tartotta a legnagyobb prófétának. Az új monoteista (egyistenhívő) vallás eleinte népszerűtlen volt. Mekkában Mohamednek sok ellensége volt, ezért kellett Medinába távoznia. (A várost akkor Jathribnak nevezték, a Medina nevet később kapta, ami azt jelenti, hogy a próféta városa.) A későbbiek során sereget szervezett, elfoglalta szülővárosát, Mekkát, amely az iszlám másik szent városa lett, ahol a szent fekete követ, a „Kábát” őrzik, amit állítólag Allah küldött.

Mekka, Kába kő

Mohamed 632-ben halt meg. Utódai, a kalifák nagy területeket hódítottak meg a szent háború (dzsihád) jegyében. Ez előírja a muszlimoknak, hogy kötelességük a hitükért harcolni, és aki ebben a harcban életét veszti, Allah paradicsomába jut.

Az iszlám monoteista vallás, amelynek öt alapszabálya van:
1.    Egy az Isten, Allah, és Mohamed az Ő prófétája.
2.    Az igazhitűeknek napi öt alkalommal imádkozniuk kell Mekka felé fordulva.
3.    Be kell tartaniuk a Ramadan havi böjtöt, amikor napkeltétől napnyugtáig nem szabad enniük és inniuk.
4.    Alamizsnát kell adniuk a szegényeknek.
5.    Életükben egyszer el kell zarándokolniuk Mekkába.

Közös imádkozás

Az iszlám lehetővé teszi a többnejűséget, a nőket alsóbbrendűeknek tartják. A muszlimoknak tilos a disznóhús és az alkohol fogyasztása. A többi világvallással ellentétben az iszlám agresszív, nem hirdeti az emberbaráti szeretetet. Egyes csoportjai még ma is folytatják a „szent háborút”, ennek következménye a sok öngyilkos merénylet, amelyek rengeteg ártatlan áldozatot követelnek. Két fő irányzata van, a siiták és a szunniták, az előbbiek csak a Koránt fogadják el szent könyvüknek.

Mohamed sírja Medinában

Ha a különböző keresztény irányzatokat külön számítjuk, akkor ma az iszlám a világ legnépesebb vallása. Több mint egy milliárd követője van, főleg Ázsiában (Közel-Kelet, Irán, Pakisztán, Indonézia és néhány szovjet utódállam) és Észak- Afrikában. A bevándorlási hullám miatt egyre több követője jelenik meg Nyugat-Európában. Számukra a beilleszkedés nehéz, nem tudják elfogadni az európai hagyományokat, ragaszkodnak saját szokásaikhoz, ami sok konfliktushoz vezet. Az európai politikusoknak el kellene gondolkodniuk azon, hogy ez a helyzet mennyiben veszélyforrás a hagyományos európai értékekre nézve.

Weninger Endre

2014. július 15.

Hozzászólások