A Bács-Kiskun Megyei Iparkamarában hétfő délután egy bensőséges hangulatú, csodálatos kiállításon vehetett részt az a sok ember, aki elment, hogy Almási Zsuzsával együtt örüljön második önálló kiállításának. Mindenütt mosolygós arcokat, megilletődött pillantásokat lehetett látni.

Miután Orosziné Varga Zelma, az Iparkamara munkatársa köszöntötte a résztvevőket, Váry Károly színművész Modigliani festészetről szóló gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Ezt Dr. Turai G. Kamil művészettörténész, esztéta megnyitó, méltató beszéde követte.

“Almási Zsuzsa tehetséges mestere, Szappanos István hívta fel a figyelmemet Zsuzsa munkáira, de a Facebook-on is nyomon követhettem gyarapodó munkásságát. A múltkoriban meghatott, megkapott egy tájképe, melyen mintha Kháron ladikján evezett volna, egyszerre láttatta az innenső partot és a túlsót is.

Műveiben benne él az antologikus tárgy-feltárás, a mindennapok tőle objektív apokaliptikája. Zsuzsánál otthonos ez a miliő, született asztrális univerzumában otthonosan mozog a bútorok között: konyhabútorok, háztartási eszközök, hagymák, kannák, virágok, csapok és vödrök, szódásüvegek, paprikafüzérek. Mintegy teremtő magabiztossággal generációk üzenete „csendül fel” képein. Zsuzsa nem azért festi ezeket a régi használati eszközöket, tárgyakat, hogy az utókornak megörökítse. Arra ott vannak a múzeumok és a fotók. Több ez, társteremtés. A Jóisten ránk bízta a félig kész világot, hogy befejezzük. Zsuzsa ezt teszi művészi eszközei ihletett használata által.”

Balla Piroska versét Besze Márk előadásában hallgathatta meg a közönség. A vers Zsuzsi egyik képéhez íródott.


A festő, Almási Zsuzsa így vallott magáról néhány szóval:

“Az előző kiállításom óta, vagyis egy éve készülök erre a mostanira. Sokat jelent számomra feleleveníteni a gyerekkorom emlékeit. Ezzel kicsit az Anyukámnak is szerettem volna meglepetést szerezni. Hiszen az én gyerekkorom az ő életének is nagyon szép időszaka volt. Természetesen az is ösztönzött, hogy ne merüljenek feledésbe ezek a használati tárgyak, amik akkor az életünk részei voltak.

Köztudott, hogy óvónő vagyok. A képemhez verset író Balla Piroska szintén óvónő, kolléganőm. Lipóczki Szilvia, aki a Régi ház körül című Kovács Kati számot énekli, nos, Szilvia is óvónő. Férje, Besze Márk gitározik, egyébként meséket is ír. Ő is pedagógus. Úgy látszik, a pedagógusokban él a vágy a szépség, a felemelő érzések kifejezésére.”

Mindenki meghatódott Kovács Kati számán, amely a régi házat, az anya magányos alakját meséli el dalban. Csodálatos kiállítás-megnyitó volt!


Megkértük Szappanos István festőművészt, hogy mondjon néhány szót tanítványa munkáiról:

“A tematikus kiállítás főszereplői a régi tárgyak, eszközök, mint ahogy a kiállítás címadása is közli: “A régi ház körül….” Ezeknek a bennünket is túlélő eszközöknek festői szépségét mutatja be Almási Zsuzsa választott és szeretett akvarell technikája segítségével. Egyre letisztultabb festői világot érzékelhetünk az alkotó művein. A generációkat kiszolgáló tárgyak, jelenségek megkapták az évtizedek patináját, de sérült állapotukban is egy elmúlt világ hordozói.


Zsuzsa festészetében észrevehetjük azt a szeretetteljes festői alapállást, ahogy műveiben ezekhez a tárgyakhoz viszonyul! Szólnak a képek a nézőhöz fölidézvén az élet régi emlékeit. Mint növendékem, 2010 óta módomban volt követni festői kibontakozását, mely számára egy gyönyörűséges kaput nyitott ki lelkületében. Szenvedély és szorgalom adja meg számára a perspektívát a munkája folytatásához. Valószínűsítem, hogy az alkotótelepek “kohójában” még sok új tematika izzik, mely tovább bővítheti Almási Zsuzsa repertoárját. A tiszta akvarelljei képesek lesznek új és újabb művek megszületésére és szép hangzására.”

A kiállítás megtekinthető a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában (Kecskemét, Árpád krt. 4.) 2014. május 26 és június 13 között munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között.

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

Fotók: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2014. május 29.