Az utóbbi években nagyon sok vámpíros könyv, tv-sorozat és film jelent meg ebben a témában. Divatos volt erről írni. Sokan újraértelmezték a dolgot. De vajon tudjuk-e, hogy honnan is ered a vámpír, mint hiedelem, és mit szimbolizál?

 

vampire3

 

A vámpírmítoszt tartják az egyik legismertebb és talán a legrégibb hiedelemnek. Mondhatni, örök érvényű. A romantika korának írói nem kételkedtek ebben. Charles Nodier a leguniverzálisabb babonának nevezte, míg Dumas rámutatott, hogy a vámpírizmus – bármerre járunk is -, mindenütt ott van. Az első igazán jelentős és széles körben a legismertebb mű Stoker 1897-ben megjelent könyve, a Drakula. A vámpír őrzi a halhatatlanság titkát. Stoker művében antikrisztussá stilizálta Drakulát, ahol is az a megtestesült gonoszként jelenik meg.

Manapság, a vizuális kultúra korában valósággal reneszánszát éli a mítosz, mely az emberiség alternatív történelmeként jelenik meg. Képregények, tv-reklámok, újságillusztrációk, plakátok, fényképek és filmek tömkelege szól erről. De vajon milyen mélyen gyökerezik bennünk ez a szimbólum?

A legtöbben úgy tudják, hogy ez egy szláv eszme, ám ez nem teljesen igaz. Gyökerei nem teljesen bizonyítható módon fellelhetők az ókori Egyiptomban, illetve egy második századi tralleszi Phlegón nevű görög művében, melyből átvette a cselekményt az 1797-ben íródott A korinthusi menyasszony c. ballada.

 

vampire2

Alkonyat

A vámpírizmus modern kori ábrázolása egyértelműen összekapcsolódik a szexualitással. Felvetődik, hogy mennyire szláv, keleti vagy nyugati ez az eszme. A kutatók, mivel ma mindenütt elterjedt ez a hiedelem, amellett érvelnek, hogy nem kelet-európai, jobban mondva nem tisztán szláv folklór.

Meg kell vizsgálni a vámpír szó etimológiáját. A szó eredetét a görög hérosz Aphiraráosz nevére eredeztethetjük vissza, az ószláv szótöredék ennek a hősnek az emlékét őrzi, akit elevenen nyelt el a föld. Jósdát nyitottak azon a helyen. A szerb és bolgár vampir, illetve az észak-görög vampirasz, majd a német nyelvből kölcsönzött wampir szó terjedt el. Az európai kultúrkörben a görög mítoszból eredeztethető a hiedelem, ám meglehet, hogy a görög mesének is volt régebbi kultúrákban hagyománya. A német és ószláv vidékekről átkerült a vámpír mítosz az újvilágba is, ahol keveredett a néger őslakosok hiedelmeivel.

 

vampire1

 

Anne Rice Interjú a vámpírral (1976) című regénye közkedvelt olvasmány, népszerűségét a belőle készült film is növelte. A mű a XVIII. századi New Orleansban kezdődik, ahol a néger rabszolgák hiedelmei keverednek az európai gyökerű szimbolikával. A rabszolgák hamar rájönnek, hogy Lestat és Louis nem hétköznapi ember, hanem vámpír.

Vér nélkül nincsen vámpír. Ettől az anyagtól függ a léte, akárcsak az embernek. Ezt a meglátást fogalmazza meg Poe, a romantikus vámpírizmus megteremtője. Ez az elképzelés szorosan kapcsolódik számos vallási szertartáshoz, melyben az állat vérét áldozzák fel, vagy inni kell az áldozat véréből. Az ószövetség szerint a testnek élete a vérben van. Az afrikai maszáj harcosok pedig tehéntej és tehénvér keverékét isszák. A vér kettős jellegére – miszerint megtisztító és beszennyező – minden nagyobb művész megemlékezett. A vér segítségével juthatunk el a másvilágba, mint azt Odüsszeusz is megtapasztalhatta Ereboszban.

 

vampire5

Vlad Tepes, Drakula grófja

Az egyik leghíresebb történelmi személy, akit a vámpírizmussal azonosítanak, kétségtelenül Vlad Tepes, karós Vlad, vagy más néven Drakula, aki havasalföldi vajda. Hírnevét annak köszönhette, hogy ádázul harcolt a törökkel a kereszténység védelmében. Mindmáig román nemzeti hősnek tartják. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a másik arcáról sem, hisz olyan szörnyűséggel uralkodott, hogy kegyetlensége bejárta Európát. Egyes becslések szerint mintegy százezer embert húzatott karóba. A vámpír és Drakula, mint valós történelmi személy alakja később szorosan összekapcsolódott. De megemlíthetjük a híres magyar Báthory Erzsébet alakját is, aki a legenda szerint boszorkányokkal és alkimistákkal vette körül magát, s szűz lányok vérétől akart megfiatalodni.

A legújabb korban a vámpír mítosz átalakulásának lehetünk tanúi. Ennek jó példája az Alkonyat és a Vámpírnaplók. Itt a vámpírok olyan titokzatos figurák, akik együttműködnek az emberekkel, megkímélik az emberek életét, lemondanak a vérükről, s ehelyett állatok vérével táplálkoznak. Ezek túlidealizált képek, melyek az emberbarát vámpír mítoszát teremtik meg. Mindez pedig kiszolgálja a mai fiatal generáció romantikus igényeit. Az Alkonyatban Edward a jóképű, már-már arisztokratikus jellemű vámpír beleszeret az egyszerű halandó Bellába, s ezért a szerelemért mindent képes feláldozni. Míg a Vámpírnaplók című sorozatban két testvér, Damon és Stefan, a két vámpír vetélkedik egy lány kegyiért.

 

vampire4

Vámpírnaplók

Nos, összegzésként elmondhatjuk, hogy a vámpír mítosz egy nagyon összetett és régi gyökerekkel rendelkező hitrendszer az emberi kultúra világában, mely számos szimbolikus elemet olvaszt magába. A vámpírhiedelem mindig is volt, van és lesz az emberi képzeletvilágban, így a művészetekben is.

 

Garzó László dr.

 

 

Hozzászólások