Felvetődhet a kérdés abban, aki a fenti sorokat olvassa, hogy miről lehet szó? Mert valljuk meg őszintén, elég bizarrul és paradox módon hangzik a fenti állítás. Esetleg lehet, hogy valami szaftos pletyka a nagy tudós életéből? Sajnos, aki ezt véli felfedezni a címben, azt ki kell, hogy ábrándítsam. A cím nem szól másról, mint a híres relativitáselméletről. Albert Einsteinnel találkozhatunk.

 

einstein04

 

Bizonyára e szó hallatán egyesek a fenébe kívánnak engem is meg az elméletet is. Háborognak, hogy kit érdekel az! Én erre csak azt tudom válaszolni, hogy érdemes elolvasni ezt a cikket, mely igyekszik egy kis játékos fantáziával bemutatni a relativisztikus fizika világát, melyet a jó öreg Einstein tárt fel, mert az mégsem olyan unalmas, sőt egyenesen izgalmas, mint azt a cím is tudatni kívánja.

Tételezzük fel, hogy a jövőben Einstein és egy bizonyos hölgy, nevezzük őt most az egyszerűség kedvéért Lizának, összetalálkozik, és mit ad a véletlen, románc alakul ki közöttük. Einstein arra kéri Lizát, hogy tartson vele egy utazáson. De nem ám akármilyenen! Felszállnak Budapesten, a Nyugati pályaudvaron a StarLine vasúttársaság járatára. Ez egy fényvonat. Ezen azt értjük, hogy a vonat egy különleges pályán halad, mely körülöleli a Földet. A sebessége sem mindennapi, mert ahogy elindul, egyre csak gyorsítani fog, mígnem megközelíti az utazósebesség a fényét.

 

einstein01

 

Aki nem tudná, annak most elmondjuk, hogy a fény sebessége nem végtelen nagy, mint azt korábban gondolták, hanem véges. Erre Römer jött rá. Könnyen hihetjük azt, hogy a fénynek nem kell idő, hogy megtegyen bizonyos távolságot, hiszen ha felkapcsolnak a távolban egy lámpát, azt azonnal látjuk. De a látszat csal. Ez csak azért van így, mert a fény sebessége a hétköznapi dolgokéhoz mérten nagyon nagy. De jó, ha megjegyezzük, hogy a fénynek is időre van szüksége, hogy megtegyen egy adott távolságot. Ennek mértéke csak attól függ, hogy az milyen messze van! A Holdról 1,3 másodper alatt ér ide. A Naptól 8 perc alatt, míg a Plútóig 5-6 óra alatt ér oda. A csillagok már olyan messze vannak, hogy több évig jön a fény. A fény sebessége vákuumban (légüres térben) kerekítve 300 ezer km/sec.

 

einstein03

 

Nos, ott tartottunk, hogy Liza és Einstein felszállnak a fényvonatra. Amint helyet foglalnak, már jön is a kalauz és bejelenti, hogy indulnak. Megkezdődik tehát az utazás. A vonat egyre csak rója kör alakú pályáját, miközben folyamatosan gyorsít. Egyre gyorsabban és gyorsabban halad, míg végül egyetlen másodperc alatt hét és félszer kerüli meg a Földet. Ekkor a sebessége tetszőlegesen megközelíti a fényét. Azért mondom, hogy tetszőlegesen, mert valójában a vonat sohasem érheti el a bűvös 300 ezer km/sec-et. Ezt sérelmezi is Liza, de Einstein elmagyarázza neki, hogy a vonatnak nyugalmi tömege van, le is mérték az indulás előtt, az kereken 1000 tonna volt. Mivel pedig nyugalmi tömeggel rendelkező test nem érheti el a fénysebességet (ez egy törvényszerűség), így a vonat sem. Einstein hozzáteszi, hogy a fotonnak, a fényrészecskének nincs nyugalmi tömege, ezért az pontosan fénysebességgel halad.

 

einstein002

 

Liza és Einstein vígan utaznak a vonaton. De vajon mit tapasztalna egy külső szemlélődő, aki figyeli az útjukat, ahogy újra és újra elhaladnak előtte. Mondjuk egy arab kisfiú a piramisok árnyékában egy tevekaraván mellett. A kisfiú fizikusnak tanul és gondosan mérni kezd. Hirtelen azt tapasztalja, hogy a vonat hossza megrövidül. Méghozzá a haladási iránnyal azonos a hosszúsága. A vonatot ő gyakorlatilag csak egy vékony függőleges csíknak látná. Liza és Einstein is csak egy-egy függőleges csík. Azután a kisfiú megméri a vonat tömegét. Azt tapasztalná, hogy az jóval meghaladja a kezdeti 1000 tonnát. Így Liza több tonnát nyomna, ámde mégis karcsú maradna. Túlontúl karcsú is. A kíváncsi kisfiú tovább méricskélve azt látná, hogy a vonat órái lassabban járnak, mint a nála lévő óra, mely egy igen pontos óra, azt egy atomórához szinkronizálták, mely több milliárd év alatt késik egyetlen másodpercet. Liza és Einstein ebből mit sem vesznek észre, ők csak kortyolják vidáman az első osztályon felszolgált francia pezsgőt.

 

einstein05

 

Azután Liza úgy dönt, túljár Einstein eszén, és előre szalad a vonaton, mondván, hogy az ő futósebessége majd hozzáadódik a vonat sebességéhez, és így meghaladja a fényét. Einstein azonban csak mosolyog, és közli Lizával, hogy ez lehetetlen, mivel a vonaton lelassul az idő, ezért Liza sohasem fog tudni olyan gyorsan futni, hogy az hozzáadódva a vonat sebességéhez meghaladja a fényét. Minél gyorsabban próbál futni Liza, annál inkább lassul az idő, mondja nevetve Einstein.

Végül Liza és Einstein egy órai utazás után megérkeznek és begördülnek a fényvonattal a Nyugati pályaudvarra, csakhogy időközben 100 év is eltelt. A jövőbe érkeznek meg. Liza nem érti, de Einstein vidáman elmondja Lizának, hogy ez az ikerparadoxon miatt van. A vonat órái lassabban jártak, míg közel fénysebességgel utaztak, így a földi órák hozzájuk képest száguldottak. Ezek után Liza és Einstein beülnek egy kávézóba. Hát így zajlott Liza esete Einsteinnel.

 

Dr. Garzó László írása

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

 

Hozzászólások