Az érdeklődők személyes élmények alapján hallhattak a két kiváló tudós tanárról. Kiss István a Kecskeméti Kereskedelmi Fiúiskolában a magyar nyelv és irodalom, valamint francia nyelv tanára volt. Mészöly Gedeon pedig Beke tanár úr szegedi egyetemi évei alatt a magyar nyelvészeti tudományt oktatta számára.

A nem fakuló személyes élmények és anekdoták az elismerés hangján szinte megelevenítették a két kiváló tanár egyéniségét, kijelentéseit, a tantárgy és tudományág (irodalom + nyelvészet) iránti szeretetet, elhivatottságot. Kiss István két jelentős Mátyási tanulmánya (1955) Mátyási József antológia költeményekből, (1958) Mátyási József “kecskeméti költő” ismeretlen versei címen. Az előadó külön kiemelte Kiss István érdemeit abban, hogy a tudós tanár addig ismeretlen kéziratos anyagot is átvizsgált, bemutatott a Mátyási életműből.

A “Kalászkaparék”című Mátyás kéziratköteg értékelésében rámutatott Beke tanár úr, hogy mindkét irodalmár közös nevezőre jutott: a népiesség, a humor, a változatos versterjedelem és a sok alkalmi költemény őrizte meg az utókor számára a szerzőt. Mészöly Gedeon már 1920-ban tervezte Mátyási József kiadatlan verseinek megjelentetését. A tervből 1931-ben hosszabb tanulmány született, amely a “Kalászkaparék” című kiadatlan kézirat megszerkesztését,
kutatását tartalmazta.

A “Gulyásdal” közlésével és elemzésével Mészöly Gedeon egyúttal megerősíti Mátyási József szerzőségét. A Mátyási életrajz kutatásával és a költemények értelmezésével, értékelésével megerősíti a kecskeméti költő irodalmi és nyelvi-nyelvészeti jelentőségét: a Csokonaitól Petőfin, Aranyon át vezető népies költészet erejét, fejlődését és formálódását (a népköltészet, szájhagyomány, változatok és műköltészeti tudatosság jellemző hatásait.)

Beke József tanár úr előadása méltó és színvonalas megemlékezés volt. A jelenlévők köszönettel vették a magas szintű bemutatást.
 
Bajtai Mária tanár
 
Fotók: Kiss András fotóművész

Hozzászólások