A Magyar Tudomány Ünnepe – A Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Bács-Kiskun Megyei Műszaki és Természettudományi Egyesület ebben az évben is megemlékezik a Magyar Tudomány Ünnepéről november 19-én 15 órai kezdettel a Tudomány és Technika Háza Tanácstermében.

 

tudomany_napja_11_19

 

A program fókuszában két tudományos előadás áll kiváló előadókkal, érdekes témákkal, a legkorszerűbb megközelítésben. Megemlékeznek a résztvevők arról is, hogy a Bács- Kiskun Megyei TIT 174 éve része a Társulatnak, és 25 éve teszi ezt a szövetség önálló egyesületi tagjaként. A negyedszázados évforduló alkalmából kitüntetések és oklevelek átadására is sor kerül.

A program Szabó Gyula Győző, a Madách Színház művészének bevezető műsorával kezdődik. Ezt követően Gaál József, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere és Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke mond ünnepi köszöntést a Tudomány Ünnepe alkalmából.

 

tudomany_szechenyi

 

Hardver és szoftver a biológiában, sors vagy valószínűség? címmel prof. Dr. Falus András akadémikus, immunológus, a SOTE egyetemi tanára, a Magyar Tehetség Nagykövete, a TIT alelnöke tart előadást. A modern biológia egyik alapvető jellegzetessége a komplexitás, az életfolyamatok komponenseinek hálózatosan rendezett és szabályozott rendszere. Az utóbbi évtized technológiai fejlődése, a nagy „áteresztő képességű” módszerek elképesztő mennyiségű információt zúdítanak a szakemberekre és a társadalom egészére. A genetikai hajlam és epigenetikai faktorok együtt, összetett módon határozzák meg a biológiai hálózatokat egészségben és betegségben egyaránt.

A környezeti (epigenetikai) tényezők közé tartoznak az anyai hatás a magzati élet során, táplálkozás, mozgás, fertőzések, mérgek és hőmérsékleti hatások.  Ezek a stimulusok „szoftverként” működtetik az örökölt „hardvert”, a szüleinktől örökölt genetikai adottságok együttesét. Egyre több figyelem irányul az előbbiekre, epigenetikai jelentőségükben egyenrangú mentális, pszichikai, szociológiai és esztétikai hatásokra is. Ez a különleges fejlemény ma érdemben közelebb hozta a biológiai és pszichológiai megközelítéseket egymáshoz.

 

tudomany_zsinagoga

 

A második nagy előadás a „Tudományos kommunikáció az információ korában” címet viseli, melynek előadója prof. Dr. Szécsi Gábor – a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, tanszékvezető egyetemi tanára, intézetigazgató, a Bács-Kiskun Megyei TIT elnökségi tagja.
Az információs technológiák használatával a média-hálózott individuumok olyan új közösségek tagjaivá válnak, amelyeket a hatékony információcsere globális és lokális feltételei határoznak meg.

Így az elektronikus kommunikáció terében szerveződő tudományos közösségek sem tekinthetők másnak, mint a folyamatos és eredményes információcsere által teremtett virtuális hálózatoknak. Az előadás arra világít rá, hogy ezekben a média-hálózott tudományos közösségekben az egyes tudományterületek fogalmi készlete és módszerei közötti határvonalak mindinkább elhalványulnak. Azaz az információs technológiák az új információs közösségek megteremtésével felgyorsítják a hagyományos diszciplináris határok elmosódását.

 

tudomany_unnepe_11_19

 

Az előadás amellett érvel, hogy elektronikus kommunikáció térnyerésével megváltozik a tudományos gondolkodás természetéről alkotott fogalmunk, s hogy az e folyamat eredményeként megszülető diszciplináris közeledések az egységes tudomány eszméjéhez vezetnek el bennünket.

A rendezvény ideje alatt az ülésteremben Kiss András fotóművész kiállítása látható, mely az elmúlt egy hónap kiállítási periódusának utolsó napja.

 

 

 

Hozzászólások