Több helyen is megemlékeztek ma a történelembe a mádéfalvi veszedelem néven bevonult tömeggyilkosságról. 250 évvel ezelőtt, Mária Terézia uralkodása idején, 1764. január 7-én mintegy 400 embert, köztük asszonyokat és gyerekeket öltek meg a császári hadsereg katonái.

A háttérben a bécsi udvar törekvése állt, hogy az adómentes, katonáskodó székelyek kiváltságait megnyirbálja. Mária Terézia 1760-ban elrendelte a székely határőrség felállítását. Parancsára Adolf Buccow tábornok Erdélybe utazott, hogy megszervezze a három székely határezredet, a székelyekben azonban 1764 elejére határozott ellenérzés alakult ki a hagyományaitól eltérő katonáskodási forma ellen, nem utolsó sorban az erőszakos és rossz szervezés, a kilátásba helyezett külhoni bevetések, valamint a német vezényleti nyelv miatt. A tábornok menesztése után az újonnan kinevezett altábornagy, Joseph Siskowich utasítására az osztrák császári-királyi katonaság 1764. január 7-én ágyúkkal nyitott tüzet a Mádéfalván összegyűlt, a sorozás ellen tiltakozó mintegy 2500 székelyre. A vezetőket elfogták. A székelyek egy része kivándorolt Moldvába, ahol a csángók falvaiban találtak menedéket.  

Az emlékmű felirata

Amikor 1774-ben Bukovina területe osztrák fennhatóság alá került, Hadik András gróf közbenjárására a székelyek kegyelmet kaptak, majd újra letelepedhettek az elnéptelenedett szülőföldjükön, ahol új falvakat alapítottak. Nem mindenki tért ekkor haza.
A székelyek egy része 1941-ben költözött csak át a II. bécsi döntés nyomán ideiglenesen Magyarországhoz visszacsatolt Székelyföldre. Sokan közülük a II. világháború végén átköltöztek Tolnába és Baranyába a kitelepített németek hajlékaiba.

1899-ben Csík-Mádéfalván egy kőoszlopot állítottak fel, hogy megemlékezzenek a 18. századi tragikus eseményről. Az oszlop tetején kitárt szárnyú turulmadár látható, alján pedig egy táblán a SICVLICIDIVM (székelygyilkosság) szó olvasható. Ha alaposabban megnézzük, a betűknek megfelelő római számok összeadásával éppen 1764-et, vagyis a mádéfalvi veszedelem évszámát kapjuk.

Schramek László

2014. január 7.