A pápaválasztó gyűlést konklávénak hívják, mivel a tanácskozás helyét, a Sixtus – kápolnát kulcsra zárják (latinul: cum clave). A választást 15 nappal a Szentatya halála, illetve lemondása után kell megkezdeni, de ezúttal XVI. Benedek a bíborosokra bízta a kezdő időpont megjelölését. Megtehette ezt azért, mert ezúttal elmaradt az egyébként a pápa halálát követő kilenc napos gyász.

A pápaválasztást kötelezően megelőzi a bíborosok tanácskozása, amelyen a katolikus egyház helyzetét vitatják meg. Az időpontválasztás logikus, hiszen itt a kardinálisok szabadon, egyenrangú felekként vehetnek részt az eszmecserében.  A bíborosok testülete ezt követően jelöli ki a pápaválasztó tanácskozás időpontját.

A konklávét hagyományosan a Sixtus-kápolnában tartják, amelyen a széküresedés kezdetekor 80 év alatti kardinálisok vehetnek részt, hiszen csak ők rendelkeznek szavazati joggal. A pápává választható személyek köre azonban lényegesen szélesebb. Bármely katolikus férfi megválasztható, nem csupán a bíborosok. Ha a konklávé nem püspöki személyt választana, akkor a bíborosi testület dékánja szenteli püspökké a választott személyt. (A jogalkotó nyilván szerzetesi, és nem világi személyek megválasztásának lehetőségét hagyta így nyitva).

                                                            

A szavazás eredményéről a szavazócédulák elégetése útján értesül először a világ. Ha fekete füst száll fel a Sixtus-kápolna kéményéből, akkor eredménytelen a választás, azaz egyik jelölt sem kapja meg szavazatok 2/3-át. Ha valaki megszerzi a szükséges szavazatszámot, akkor felteszik a kérdést, hogy vállalja-e a szolgálatot. Igenlő válasz esetén fehér füst és harangzúgás adja hírül a világnak az új pápa megválasztását.

Az új egyházfő ettől  a pillanattól kezdve teljhatalommal irányíthatja a katolikus egyházat, az egyházfői jelképek átadása csupán jelképes aktus, de nem hivatalos beiktatás.  A bíborosok a pápaválasztás részleteivel kapcsolatban titoktartási fogadalmat tesznek, amely alól csak a megválasztott pápa adhat felmentést.

Schramek László

2013. március 12.

Hozzászólások