A 2020/21-es tanévben a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon komplex természetismereti, helytörténeti 3 fordulós ONLINE közösségi játékot hirdet a Kiskunság természeti értékeinek, jeles szülötteinek és a kapcsolódó hagyományok bemutatására 3-4. és 5-6. osztályosok részvételével.

a kiskunsag

A koronavírus-helyzet miatt a résztvevő gyermekek és pedagógusok egészsége érdekében a tervezett programsorozatot online formában rendezzük meg. Céljaink és a közösségi játék felépítése nem változik, ám a személyes találkozási alkalmak helyett

* a digitális kapcsolattartás,
* online ismeretterjesztő tartalmak,
* a látogatási helyszíneket bemutató kisfilmek útján valósítjuk meg a pályázatban vállaltakat,
* a jutalom egynapos osztálykirándulásokat tavasszal valósítjuk meg.

Célunk:

Szűkebb hazánk, a Kiskunság természeti és szellemi kincseinek élményszerű bemutatása:

1. A korosztályi sajátosságok figyelembe vételével a résztvevő gyermekek helytörténeti, természetismereti tudásának bővítése
2. Élményszerű ismeretterjesztés: A helyi, Kecskeméten élő kiváló természetvédelmi, hagyományápoló szakemberek, műhelyek és tevékenységük bemutatása.
3. Környezettudatos magatartás erősítése.
4. A gyermekek korosztályának megfelelő, önálló és kiscsoportos kutatómunkára, együttműködésre ösztönzése: könyvtári, múzeumi kutatómunka, felfedező séták, tevékeny természetvédelem stb.

A rendezvény formája: közösségi játék

Mit lehet tudni erről a foglalkoztatási formáról?

1. Az osztályközösség valamennyi tagja részt vehet a programban.
2. A felnőtt vezető segítő irányításával a különböző típusú feladatokat kiscsoportos munkában tudják megoldani:
– könyvtári kutatómunka
– rajzos, tárgyalkotó, fotós feladatok,
– játékos fejtörők
– olvasmányélmény feldolgozása
– kapcsolódó intézmények (múzeum, könyvtár, levéltár) munkájával, az ott található dokumentumokkal való ismerkedés.
3. A csapat minden tagja érdeklődésének, képességeinek megfelelően tud hozzájárulni a közös ismeretszerzéshez.
4. A kiscsoportos feladat megoldások során fokozottan szükséges az egymásra való odafigyelés, a kooperatív feladatmegoldás.
5. Eddigi tapasztalataink szerint ez a foglalkoztatási forma – a versenyszerű formával összehasonlítva- öntevékenyebb, élmény alapú, közösségformáló erővel bír.

a kiskunsag kincse

Együttműködő partnereink:

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,
a 45 éves Kiskunsági Nemzeti Park Természet Háza,
KKMM Népi Iparművészeti Gyűjteménye,
10 millió Fa – Kecskemét Egyesület

Támogatónk:

a kiskunsag

Csizmadia Ilona közművelődési programfelelős

 

Korábbi kapcsolódó cikkünk:

A magyar kultúra napja a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban

 

 

Hozzászólások