“Ha meghallanád Isten szavát, titokban akarnád tartani?”  Történelmi dráma Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának visszaemlékezései alapján.


Az Ignác c. filmet nagyon vártam, mert Szent Ignác személye, felismerései, lelkigyakorlatainak újszerűsége, szemlélődő imamódja már évekkel ezelőtt megérintett, megindított.

A film nagyszerűen ábrázolja azt, ahogy a családi elvárások miatt harcossá lett ember az első csaták súlyos sebei után feladni kényszerül a hivatását. Azután pedig felismerve az Istenhez vezető utat, hogyan járja végig azt, az aszkézistől, a depresszión, az önmagával vívott belső harcokon át, a tanításig. Betegágyán olvassa a szentek és Jézus életét, amelyre alapozza később a maga által kidolgozott lelkigyakorlatos praxist. A fülöp-szigeteki produkcióban, Spanyolországban és a Fülöp-szigeteken forgatott film ezen praxis inkvizíció előtti megmérettetéséig követi nyomon Ignác életét.

Harminc kegyelem

Hat éve történt, hogy egy októberi napon néhány óra leforgása alatt három megrázkódtatás is ért. A fogorvoshoz menet a bokám kificamodott. A fogorvosom közölte, hogy jó néhány fogamtól búcsút kell vegyek. Kaptam egy telefonhívást, hogy Anikó barátnőm egy évi szenvedés után meghalt, 57 évesen.

Testi bajaim miatt remete lettem néhány hétre, s így elgondolkodhattam rajta, hogy mi, miért is történik velem.
A remeteség nem áll messze tőlem.
(Antalffy nevem Remete Szent Antalja maga is így élt.) Mindig is szerettem volna egy kicsit belekóstolni ebbe az életformába, s a lelkem is sajgott a barátnőm halála miatt.

 

Szász Ilma, kedves tanítómesterem meditációs ajánlata a harminc Szent Ignác-i kegyelemről, bibliai hozzárendelésekkel és szakrális képek egész sorával, éppen ekkor talált rám.

 

A harminc hetes lelkigyakorlat „kegyelmei”.

1. Bizalom Isten közelségében és törődésében.

2. Ámulat teremtésemen, Isten folytonos viszonyulásában.

3. Isten visszavár

4. Isten fel akar szabadítani

5. Jézus Krisztuson keresztül hív

6. Felismerem bukott állapotomat és azt, hogy ennek ellenére – és éppen ebből – akarnak megszabadítani.

7. Bűnbánat és az irgalom értékelése.

8. Saját hajlamaim, döntéseim és a világ hatásai, amik életemet befolyásolják

9. Jézuson keresztül kegyelemben részesülhetek.

10. Bensőségesen megismerhetem Jézust, hogy szeressem és kövessem Őt.

11. Testet öltött.

12. Névadása, bemutatása a templomban.

13. Egyiptomi menekülése, majd názáreti ács-fiúsága

14. Küldetéstudata 12 évesen

15. Nyilvános fellépése, keresztsége. Első tanítványok. Engem is tanítványul hív.

16. Kísértéseinek legyőzése.

17. Felismerem saját csapdáimat.

18. Miben kell döntenem, hogy saját életem körülményei között követhessem Őt?

19-22. Jézus nyilvános működésének tapasztalati ismerete, hogy jobban szeressem és kövessem őt. (Tanítványok elhívása, Kánai menyegző, Hegyi Beszéd, Tanításai, Természeti csodái, Gyógyításai, Halott feltámasztásai /Az én törődésem betegekkel/, Megkenetése /=Elfogadja a szeretet megnyilvánulásait/,Megdicsőülése, Bevonulás Jeruzsálembe, Kufárok kiűzése, Utolsó vacsora, Lábmosás)

23-26a. Jézus szenvedésének átélése és keserűség, hogy miattam is szenvedett, mert én ilyen lettem (és ki akar szabadítani az Alvilágból).

26b-28. Mély öröm Jézus dicsőséges feltámadása, mennybemenetele és jelenléte miatt. Szőlővesszőként a szőlőtövön, az Ő tudatosságában akarok maradni!!!

29. Ismerjem fel kapott kegyelmeimet életemben és meditációimban, hogy szeretettel és szolgálattal válaszoljak rájuk.

30. Pünkösd utóhatásai. Ismerjem fel magamban a Szentlélek működését és kívánjam Őt szolgálni.

Harminc kegyelmem

 

Antalffy Yvette

A cikk forrása: Figyelmem önéletrajza blog