A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 1982. október 25-én alakult Óbudán a Zichy kastélyban 13 lelkes író, költő, irodalomtörténész kezdeményezésével, akik célul tűzték ki Krúdy életművének megismertetését és népszerűsítését, valamint a tagjaik irodalmi tevékenységének és publikációnak elősegítését és irodalmi rendezvények szervezését.

Az alapítók között voltak: Hunyadi István költő, műfordító és Kende Sándor író, az Írószövetség tagjai. Alapító tag volt Bíró András író, költő, szerkesztő is, aki még jelenleg is él, valamint Szőke Miklós Árpád, aki a kör első elnöke volt 1991-ig, majd jómagam, aki a második elnöke vagyok immár 22 éve. A Kör első titkára T. Ágoston László volt, és őt követte Kanizsa József, aki 27 éve tölti be ezt a tisztséget.

Az alapítók azért választották Krúdy Gyulát a kör névadójának, mivel életének három utolsó évét itt töltötte, és itt is halt meg 80 évvel ezelőtt, 1933. május 12-én.

A körnek jelenleg 41 tagja van, 14 tiszteletbeli és 50 pártoló tagja. A tiszteletbeli tagok között olyan neves személyek találhatók, mint Csukás István és Lator László Kossuth-díjas költők; Keres Emil Kossuth-díjas színművész; Józsa Judit keramikusművész; Hegedűs Valér zongoraművész; Rajki László szobrász; Tálas Ernő, a Stockholmi Királyi Opera tenorja és Michel Cahour francia költő és filozófus.

A kör a működését Óbudán a Laktanya utca 1. szám alatt kezdte meg, majd 1986-1991 között a Kiskorona utca 3. szám alatt szervezte főbb rendezvényeit. 1992 tavasza óta, immár 22. éve a Kéhli Vendéglő ad helyet a Körnek. A segítségért köszönet Cecei-Horváth Tibornak, illetve fiának.

Mit is sikerült megvalósítani az elmúlt 30 év alatt az alapítók célkitűzéseiből?

1./Minden évben Krúdy Gyula születésének (október 21.) és halálának (május 12.) az évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendezünk a Krúdy emléktáblánál, ahol életének utolsó 3 évét élte, valamint a Krúdy szobornál. A Kéhli Vendéglő nagytermében ünnepi emlékműsort rendezünk, amelynek keretében megkoszorúzzuk annál az asztalnál az emlékfalat, ahol Krúdy Gyula tanyázóhelye volt. Ezen alkalommal adjuk át a Krúdy kitüntetéseket és irodalmi műsort adunk Krúdy Gyula, valamint a kör alkotóinak írásaiból.

Cecei-Horváth Gergely, a Krúdy Kör alelnöke, a Kéhli vendéglő tulajdonosa elhelyezi a koszorút a Krúdy emlékhely falán.

2./Felvettük a kapcsolatot Krúdy Gyula szülővárosával, Nyíregyházával, ahol a városi és megyei könyvtár olvasóterme felvette Krúdy Gyula nevét. Immár több mint 10 éves a kapcsolatunk a szlovákiai Szécsénykovácsival, ahol Krúdy apai ágának ősei egykor éltek. Itt évente koszorúzást és emlékműsort adunk, a szécsénykovácsiak pedig nálunk szerepelnek ünnepi alkalmakkor. A falunak Simon M. Veronika és Koncz Eta festőművészek Krúdy portrét adományoztak. Kapcsolatot létesítettünk a Várpalotán működő „Krúdy Gyula” Könyvtárral. Várpalotán élt Krúdy anyai nagyanyjával, aki sokat mesélt neki gyermekkorában. Itt is két Krúdy portrét adományoztunk a könyvtárnak és emlékműsorokat adtunk.

3./Irodalmi rendezvényeinket nemcsak a Kéhli Vendéglő Krúdy Szalonjában szervezzük, hanem immár 10 éve a XV. kerületi Eötvös könyvtárban és 5 éve a XVIII. kerületi Zila Kávéházban a „Kávéházi estek” keretében.

A Krúdy Szalonban olyan neves írókat, költőket, festőket, grafikusokat, előadóművészeket fogadtunk, mint: Baranyi Ferenc, Czére Béla, Jókai Anna, Kaiser László, Kalász Márton, Keres Emil, Mécs Károly, Koós László, Lator László, Lelkes Péter, Pomogáts Béla, Mezei Katalin, Oláh János, Laczkó András, Simon M. Veronika, Szeredy Krisztina, Tálas Ernő, Tüskés Tibor, Fodor András, Hegedűs Valér, Nagy Gáspár, Krúdy Anna, Zorád Ernő, Michel Cahour. Törekedtünk az Óbudán élő ismert alkotóknak a bemutatására is (Pl.:Baktai Faragó József, Czigány György, Csukás István, Gyimesi László, Koncz Eta, Zalán Tibor.). Minden programunkról a kerületi újságokon keresztül (Óbuda, Helyi téma) tájékoztatást és tudósítást adunk.

4./Kapcsolatot tartottunk a haza irodalmi körökkel, irodalmi újságok szerkesztőivel és kölcsönösen szerepeltünk egymás rendezvényein. Az irodalmi egyesületek közül jó együttműködés alakult ki többek között Budapesten a csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubbal, a Művészetbarátok Egyesületével, a TAMA Művészetbarát Asztaltársasággal, a KLÁRIS Körrel, illetve annak utódjával az „Élhető világ” Klubbal, a Táncsics Irodalmi Művészeti Körrel, a Kőbányai Írók, Költők Egyesületével és a Kultúra Lovagrenddel. Vidéken pedig a kazincbarcikai SZIRT-tel, a pécsi „Új Hang” Társasággal, a hódmezővásárhelyi Kárász József Alapítvány Irodalmi Körével, a csongrádi „Faludy György” Irodalmi Műhellyel, a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Írók, Költők Körével, a nagykanizsai Aranyecset Író és Képzőművészeti Egyesülettel, majd utódjával a „Takács László” Irodalmi Körrel.

Az újságok közül jó kapcsolat alakult ki a FÖVENY, a HÉVÍZ, a KLÁRIS, a MAGYAR JÖVŐ, a Szárnyaló Képzelet, a pécsi Új Hang, a pápai Kristály, az Újjászületés, az ÜZEN A HOMOK, a RÍMKOVÁCSOK, a Zsarát lapokkal.

A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre a Krúdy Szalonban 2005-ben Kovács István József elnök vezetésével.

5./A Kör kapcsolatot tartott budapesti és vidéki könyvtárakkal, valamint külhoni irodalmi csoportokkal (Ipolyvarbó, Szatmárnémedi, Lendva, Zenta). Jó az együttműködés az Írószövetséggel, az Írók Szakszervezetével, a Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok szövetségével.

6./A Kör nevében Simon M. Veronika festőművész több mint 40 festményt adományozott a Kör vezetőinek jelenlétében, irodalmi műsor kere
tében (pl.: Krúdy Kör, Krúdy Vigadó, Megyei Könyvtár – Nyíregyháza, Békéscsaba, Bucsa, Debrecen, Körmend, Nagyvárad, Nagykanizsa, Szécsénykovácsi, Ipolyság, Galánta, Szatmárnémeti. Tíz Krúdy Kör tagjának portréját megfestette. Több festményt ajándékozott Koncz Eta festőművész is.

7./A Krúdy Kör az elmúlt 30 évben több száz kiállítást rendezett, illetve szerepelt irodalmi műsorral különféle kiállításokon. Munkánkról a TV, Rádió, internet és az írott sajtó ad számot.

8./A Kör tagjai egyéni művészetének és a közösségi tevékenység bemutatása, valamint az összetartozás érdekében 120 könyvet adott ki, köztük 13 antológiát. Minden antológiában népszerűsítettük Krúdy Gyula egy-egy írását. A legutóbbi szép kiállítású „Három évtized” antológiánkban a műveken kívül gazdag képanyagot tettünk közzé, amelyek munkásságunk sokoldalúságát tükrözik.

9./Mindazokat, akik Krúdy Gyula írói munkásságát, valamint a Kör tevékenységét segítették, népszerűsítették, 1989-től oklevéllel, Krúdy éremmel (bronz, ezüst, arany) és emlékplakettel jutalmaztuk. Emlékérmet kapott többek között a Krúdy Kör tagjain kívül Bajor Nagy Ernő, Bús Balázs, Dévai Nagy Kamilla, Fráter Zoltán, Gedényi Mihály, Geröly Tibor, Dr. Katona Béla, Klug Miklós, Linka Ágnes, dr. Laczkó András, Praznovszky Mihály, Tarlós István, Tóbiás Áron, Tüskés Tibor, Zórád Ernő.

Király Lajos, a Krúdy Kör elnöke és Bíró András író, költő, alapító tag a Krúdy Gyula emléktáblánál, Krúdy utolsó lakhelyén  (ma Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum működik itt).

Az idén Óbudán, a budapesti és vidéki rendezvényeinken, valamint Szécsénykovácsiban rendezvénysorozattal, valamint egy antológiával („Krúdytól-Krúdyról” címmel) kívánjuk megünnepelni névadónk, Krúdy Gyula születésének 135. és halálának 80. évfordulóját.

Király Lajos

Hozzászólások