Zichy Mihályra, a 19. századi magyar képzőművészet egyik kiemelkedő alakjára emlékezünk (Zala, 1827 – Szentpétervár, 1906).

Zichy Mihály művészete az emberiség egytemes értékei közé tartozik. “Az emlékezés az egyetlen “paradicsom”, amelyből nem lehet bennünket kiűzni,” Igen! Jó az emlékezés, a hétköznapok rohanásaiban megállni, időzni; felidézni annak alakját, akinek életútját oly sok dicsőség övezi, aki oly sokat tett, adott nemzetének, e hazának.

 

zichy-arckep

Zichy Mihály a 19. századi magyar képzőművészet egyik kimagasló személyisége volt.

Így vallott a művészetről:

“ A művészet nem fényűzési cikk, a művelődés eszköze a művészet, …akárcsak a nyomtatott könyv.”

 

Rajztudását rendkívüli termékenység jellemezte, művei nem csupán képek, hanem ítéletek, melyeket erkölcsi meggyőződés fűtött. Folyamatosan tanult, virtuóz tehetségével, finom lélekábrázolásával, szárnyaló fantáziával alkotott. A korszak legjobbjainak műveit gazdagította rajzaival (Lermontov, Puskin, Gogol, Madách, Arany, Petőfi műveihez készített illusztrációkat. ).

Magyaroroszágon a legismertebb és leghíresebb illusztrációit Madách Imre: Az ember tragédiája című drámájához készítette. 

 

paradicsomban

A paradicsomban

Hasonlóan híres a Zichy-Arany Album, amelyben Arany János balladáihoz külön egészoldalas grafikákat készített, de színesítette és látványossá tette a balladák közbeni zseniális rajzaival a balladisztikus hangulatot. 

Zichy Mihály műveit megtöltötte ízzel, zamattal, elmés rajzai jellembiztonságról tanúskodtak: az izgató fény-árnyékot sugárzó hatások, a sokatmondó arcok szinte beszélnek a nézőkhöz. Gúnyolta az emberi gyarlóságokat, elvtelenségeket, képeivel küzdött a társadalmi egyenlőtlenségek ellen, a haladásért, történelmi fejlődést előrevivő művészetért.

 

tetemrehivas

Arany János – Tetemrehívás

A múlt század művészei, köztük Zichy Mihály a legjobb művészi kifejezésre juttatták műveikben az emberek szenvedéseit – mint pl.: a Mentőcsónak, Keresztlevétel, Koporsólezárás – , bemutatták az emberek gyötrő küzdelmeit a szürke, nehéz hétköznapokban. E témakör többször visszatért Zichy művészetében, akárcsak más kimagasló festő és író személyiségeknél mint : Delacroix, Daumier, Balzac, Victor Hugo, Stendhal, Tolsztoj, s a zenében Liszt Ferenc és Richard Wagner.

Mint az irodalomban, a történelemben, a filozófiában, a képzőművészetben járatos művész jól kiválasztotta azokat a jellegzetes motívumokat, amelyek segítségével a haladásba vetett hitét és forradalmiságát híven tükrözhették. Ilyenek a Párbajozók, Bérkocsis a hidegben, Rab, Fogoly a börtönben.

 

fogoly-a-bortonben0

Fogoly a börtönben

Amikor Théophile Gautier 1858-ban Szentpétervárra ment, s meglátta Zichy képeit, Párizsba visszamenve a következőket írta:

 

“Zichy zseniális természet, aki mindent önmagából merít, sohasem találkozott a művészet útjain azokkal a mesterekkel, akikről az ember azt mondhatná, hogy hasonlít hozzájuk.”

 

Dumas pedig ezt mondta róla:

“Zichyben egyesítve van a világfi és a legfinomabb, legrafináltabb diplomata a világbölcscsel és költővel. Szíve tele jósággal és nemes érzésekkel, ambícióval.”

 

Olajfestményei nem színükkel, hanem rajzbeli képeségekkel és merész gondolataikkal hatnak (Modern szirén, Hulló csillagok, A Démon fegyverei, Autodafé).

 

autodafe0

Zichy Mihály – Autodafé

 

Fenyves Mária Annunziata: Autodafé

Ravatal lángban, bíborban!
Fájdalom tébolya az arcokon,
a lángok lentről mardossák
a testeket, serceg, ropog a tűz.
Iszonyú hangok roskadoznak szerteszét:
Ó, egek! … Ó, egek!…

Ravatal lángban, kínokban!
A máglyaszítók szeme falánk,
égnek a testek tűzfogú kínokban.
Micsoda szörnyű látvány, emberek!
Emberek égnek kínzó lángok között!!!
Ó, egek! … Ó, egek! …

Ravatal, összeroskadt testek!
Elégett, élettelenek halmaza,
kik egykor emberek voltak:
beszéltek, daloltak,
szeretetet osztogattak. Ma itt vannak!
Ki keresi őket? Valaki, valamikor?
Ó, egek!… Ó, egek!…

Mint vad elszabadult fátyol repül
a gomolygó, szürke-fekete füst: felhőkig ér! –
A csönd már beállt, a tömör csönd nem beszél!

Az éji köd már a hegyek felé halad,
csak a szél viszi a füstöt fölfelé, a sötét
magas ég felé. Ma már nem ravataloznak!…
Üszkös, szenes csontok feketéllnek,
a volt emberoltáron nincs már hang,
mert a hangok belevesztek a szomorú éjbe…

A nagy eszmék követője volt. Művei elkészítésénél mindig a valóság hű ábrázolására törekedett. Grafikái tele voltak frissességgel, a jellemzés erejével, új szellemmel, mindegyik remekbe foglalt alkotás volt (Titok, Uzsorás, Obsitos, Falstaff sorozat, A bor hatalma, stb.).

 

falstaff

Falstaff

Alkotásaiban az árnyékok gazdagsága sokszor ráborult az egész csoportra vagy egy-egy oldalára, sejtet valamit vagy kiemel részleteket, vagy éppen leheletszerűen tompítja. Az események képekben való kifejezésénél kevés művész tudta olyan határozottan ábrázolni az embert, őket eszményképül bemutatni.

 

krisztus-levetele0

Krisztus levétele a keresztről

Halálának 110. évfordulója alkalmából tisztelettel és szeretettel emlékezünk hazánk nagy fiára, aki alkotásaiban ma is köztünk él. Aki alkotásainak akár csak egy kis részét ismeri, megérti, hogy miért él más nemzetek szívében is e név: ZICHY MIHÁLY!…

 

 

Fenyves Mária Annunziata

 

 

 

Hozzászólások