1989 óra január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a nemzeti imánkat, a Himnusz írását. A Palóc Társaság több mint két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása. Ez most a XXIII. pályázat.

2019-ben már 23. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon vagyis az egész Kárpát-medencében élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

2019-ben az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:

1. „Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el!” – Elképzelésem jövendő életemről
2. Szép szülőföldem, Felvidék – Szülőhazám kies tája
3. Szép Vajdaság az én kis hazám – Szülőhazám kies tája
4. Erdélyország az én hazám – Szülőhazám kies tája
5. Kárpátalján megfújták a trombitát – Szülőhazám kies tája
6. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország – Szülőhazám kies tája
7. Ki mint vetett, azonképp arat – Az elődök példája az utódokban testesül
8. Tartsd magad, nemzetem! – Az összetartozás tudata jövőt érlel
9. Nagyi, mesélj! – Családi történetek, képek, emlékek
10. Ismerek egy embert – Mesterségek, mesterek, hírességek
11. Honismerettel honszeretethez – A Rákóczi Szövetség diákutaztatásán vettem részt

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

1. Résztvevők:
a pályázaton az alap (általános) iskolák felső tagozatosai ( I. korosztály: 10-14 évesek), a középiskolások ( II. korosztály: 15-18 évesek) valamint felnőttek (III. korosztály) vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (tehát más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.

2. A dolgozatok terjedelme (kérjük betartását):
az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb egy gépelt oldaltól legtöbb 10 gépelt oldalig terjedhet (ami oldalanként kb. 50 sor, soronként 70 leütést jelent). A II. és a III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb három gépelt oldaltól legtöbb 25 oldalig terjedhet

Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!

3. Továbbá kérjük, hogy a dolgozatírók külön ügyeljenek a következőkre:

A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú és másfeles sorközű legyen!

4. A pályamunkák elején fel kell tüntetni a pályázat
-évszámát így: magyar kultúra napja 2018
– a dolgozatíró nevét,
– a dolgozatíró életkorát (hány éves a dolgozat írásakor?)
– a korosztályt, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– a dolgozatíró lakcímét az adott ország nyelvén (település, utcanév, házszám)

– a villámlevél címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár és/vagy ahol dolgozik
– az iskola (főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja
– valamint a felkészítő tanár nevét, villámlevél címét (e-mail) és távbeszélőszámát

5. A dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni kizárólag egyszerű doc-formátumban, valamint hagyományos postai úton is az alábbi címre:

Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia

6. A dolgozatok beérkezési határideje mindkét formában: 2018. december 15.

7. Eredményhirdetés: Budapesten, 2019. január 20-án, vasárnap lesz a Duna Palotában.

8. A korosztályok helyezettjei a leendő támogatóknak köszönhetően jutalomban részesülnek majd.

A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó felkészülést, sok sikert kíván a Palóc Társaság!

 

 

Hozzászólások