Vasárnapi virágszőnyeg – Úrnapja 2018 – Az Oltáriszentség ünnepe, mely egyébként parancsolt egyházi ünnep a katolikusoknál, az idén június 3-án, vasárnap egybeesik a Budaörsi Euró Passió záró előadásával a Kőhegyen. Úrnapján a katolikusok körmeneten vesznek részt, ahol bejárnak egy feldíszített útvonalat énekelve, imádkozva. 

Nepomuki Szent János templomunk körül a budaörsi körmenet első oltára a Jézus Szíve nevet viseli. Ezt az oltárt és az előtte lévő virágszőnyeget évek óta a Boros család készíti el. Boros György a budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint az említett passió-játékok és az Euró Passió kongresszusának és rendezvényeinek főszervezője is. Igen nagy megtiszteltetés kis városunkban ez a rangos nemzetközi esemény, ahova több mint 10 európai ország 40-nél több színjátszóhelyéről érkeztek a küldöttek.

Az első oltárnál, ami mindig a mi helyünk volt, a rózsaszirmokról persze eszembe jutott, hogy volt egy szép sárgarózsafánk a kertünkben, amiről nagyon sok szép szirmot gyűjtöttünk össze minden évben az oltár előtti terület feldíszítéséhez. Az apukám – akit sajnos nagyon hamar elveszítettem, 1972-ben halt meg, 9 éves koromban – rajzolta meg mindig az aktuális ábrákat a szőnyegdíszítéshez. Ami nagyon mélyen bennem él ezzel kapcsolatban, hogy egyik évben kiraktuk a teljes földgömböt.

Az én feladatom ezekkel a sárgarózsa szirmokkal kirakva éppen Európa volt. Összedolgozott az egész család, hogy időben elkészüljön, az ábrán a különféle területeket más és más virágsziromból raktuk ki, mindenki csak egyféle virágot és egy területet vállalt. A felirat pedig a „világbéke” volt, bár akkor szerintem még nem tudtam olvasni, többek között ezekből a betűkből tanultam meg. Más években a békegalambot és más egyházi szimbólumokat raktunk ki emlékeim szerint. 

Az úrnapi körmenetben az első oltárnál a hívők az imádatukat fejezik ki, a másodiknál hálaadást végeznek, a harmadiknál az engesztelés van középpontban saját maguk és mások bűneiért is, a negyediknél pedig lelki dolgokat lehet kérni Istentől. Az anyagi világ szépségével és rendjével imádja az Istent. A nap, a csillagok, az eső és a szél, a virágok és a fák dicsérik nagyságát.

Az Egyház is imádja őt a harangzúgással, a gyertyák fényével, a drága selyemruhákkal és aranykelyhek pompájával. A tömjén illata is erre utal, mely ezen a napon a templomban a szokásosnál is áthatóbb. A legékesebb bizonyítéka őseink nagyfokú Istenszeretetének az idén már több mint 200 éves értékes budaörsi hagyomány: a virágszőnyeg és a Budaörsi Passió-játékok is.

Aki nem önző, az ezen a napon másokért is imádkozik, a hitetlenek lelki vakságának megvilágításáért, a bűnösök megtéréséért. Azért is, hogy akik nem hisznek az Oltáriszentségben, azok is megismerjék a szeretetét, és akik már régóta nem áldoztak, visszatérjenek hozzá. Krisztus hívei a szentáldozás és az Oltáriszentség tisztelete által testvéri szeretetben forrjanak össze. A második oltártól kiinduló virágszőnyeget minden évben a Mindszenty iskolások készítik el tanintézményük épülete előtt, a téren lévő kőkorpusz köré építve.

A harmadik oltárt a Ritter család készíti el évről-évre, mindig az adott évre vonatkozó aktuális pápai üzeneteknek megfelelően. A templomkertben év közben is megfigyelhető kompozíció a Trianon előtti Magyarországgal középen vörös rózsaszirmokból azt olvashatjuk: Mária országa, utalva a magyarok Nagyboldogasszonyára. A negyedik oltáron pedig mindig ott díszeleg az Oltáriszentség jelképével két görög betű, az Alfa és Omega, utalva arra, hogy mindent az Urunknak, Istenünknek köszönhetünk a teremtett világon.

Tisztelet és elismerés minden családnak, akik részt vesznek a virágszőnyeg elkészítésében. Például a kertbarátok részéről Polgár Mariannának és családjának is, akik a Családok éve alkalmából a Szent Családot készítik el. Szorgos munkával, fáradságot és pénzt nem kímélve évről-évre felelevenítik e szép és nemes budaörsi szokást.

Hisz ma már az összegyűjtött virágszirmok nagy része is a virágpiacról származik, nem úgy, mint egykoron a kiskertekből, bár annak idején sokkal több kellett belőle, mert akkor az egész település széles főútját feldíszítették teljes szélességben, nemcsak a templom körüli részt.

Az idén a 9 órás misét követő körmeneten, mely az Oltáriszentséget hordozza körbe a virágszőnyegen, a Budaörsi Passió több száz szereplője is felvonul. A menet elején baldachin alatt viszi az Oltáriszentséget Varga János plébános úr és Nobilis Mario római katolikus atya a ministránsokkal és egyházi elöljáróságokkal, valamint közvetlenül kíséri a többi budaörsi történelmi egyház képviselője is.

Majd az egyházi énekkarok, a hagyományőrző Lyra Dalkör és a fúvós zenekar tagjai, valamint a fiatalok, főként az egyházi iskola és óvoda növendékei, Mária-lány és sváb népviseleti ruhába öltözött gyermekek és felnőttek, majd a mise résztvevői, a virágszőnyeget készítők családtagjai és sokan mások következnek a sorban.

Ezen a napon nagyon sok vendég érkezik Budaörsre többek között a testvérvárosainkból és más távoli településekről. Nagyon sok családot idevonzanak ezek a fontos események szeretett városkánkba. Méltán lehetünk büszkék ezekre a nagyszerű hagyományokra. Elég csak belenézni a kis ministráns fiúcskák csillogó szemébe vagy a kedves kis Mária-lányok vidám mosolyába…

 

Eller Mária