Új kiállítások Kecskeméten! – A Kecskeméti Katona József Múzeum három vadonatúj kiállítással várja látogatóit a Cifrapalotában. A Múzeumok Éjszakáján  már megtekinthetők voltak az új kiállítások is.

  • A MAGYAR TŰZOLTÓSÁG TÖRTÉNETE 1870-2020 – a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának vándorkiállítása
  • CASTRUM VIRTUALE – Időutazás a fenékpusztai római erődben – A Balatoni Múzeum vendégkiállítása
  • TRANSCENDO – Szávoszt Katalin Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész életmű-adománya a Kecskeméti Katona József Múzeumnak

uj kiallitasok

A MAGYAR TŰZOLTÓSÁG TÖRTÉNETE 1870-2020

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának vándorkiállítása a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyén

Számos helyszín után Kecskemétre érkezik a magyar tűzoltóság történetét bemutató kiállítás, mely valóban minden korosztály érdeklődésére számot tarthat. A tárlatot elsőként a Belügyminisztériumban 2020. februárjában rendezett konferencia és ünnepi esemény alkalmából láthatta a szakmai közönség. 2020 márciusától kezdve vándorkiállításként járja az országot, s most 7 hétre a Cifrapalotába költözött.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának vándorkiállítása komplex történeti áttekintést ad: gróf Széchenyi Ödön munkásságától, valamint az első hivatásos, magyar tűzőrség 1870-es megalakulásától napjainkig mutatja be a magyar tűzoltóság azóta eltelt másfél évszázadának történetét.

A korabeli dokumentumokkal, metszetekkel és fényképekkel gazdagon illusztrált tablókon keresztül a látogatók megismerhetik, hogyan vált a tűzoltóság a 19. század végétől kezdve lelkes polgári önkéntes mozgalomból a városok szervezett, hivatásos testületévé, a tűzoltás és a mentés pedig speciális ismereteket igénylő, önálló, új szakmává.

Aki megtekinti a tárlatot, megtudhatja, hogyan álltak helyt tűzoltóink a 20. századi világégések idején, miként jött létre 1948-ban az állami tűzoltóság, végül a rendszerváltást követően hogyan alakult meg az egységes katasztrófavédelem. A szervezeti átalakulásokon, technikatörténeti fejlődésen, néhány emlékezetes és tragikus tűzeseten túl az összeállítás megemlékezik a szakma nagyjairól is, és nem utolsó sorban a képek segítségével betekintést nyerhetünk a régebbi korok tűzoltóinak munkájába.

A tűzoltók szeretik hivatásukat, mindennapi munkájukat lélekkel, lelkesedéssel végzik. Büszkék múltjukra, és azt szívesen megmutatják. Bács-Kiskun megye állampolgárai elismerik a tűzoltók áldozatos munkáját, és a tűzoltó hivatást értéknek tekintik. Ez a kivételes kiállítás alkalmat ad a magyar tűzoltók történetének megismerésére, és erősíti a lakosokkal való közvetlen kapcsolatteremtést.

A kiállítás 2021. június 23-tól augusztus 8-ig, keddtől vasárnapig 10.00-17.00 óráig látogatható.

uj kiallitasok

CASTRUM VIRTUALE – Időutazás a fenékpusztai római erődben

A Balatoni Múzeum vendégkiállítása a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyén

2021. július 25-október 24.

Az új kiállítások közül ez a Fenékpusztán 2006 óta folyó új kutatásokból kiindulva, a késő ókori erőd és épületeinek 3D-s rekonstrukciójára vállalkozik, és egy jövőbeli régészeti park vízióját vázolja fel.

Fenékpuszta nemzetközi hírnevét elsősorban nem késő római emlékeinek köszönheti, hanem annak, hogy itt az avar korig (7. századig) a helyben maradt provinciális lakosság megőrizte római hagyományait és keresztény hitét, kapcsolataik mindvégig kimutathatók a mediterrán világ felé.

A terület már közel 150 éve kutatott, mégis mind a mai napig újabb és újabb titkait sikerül megfejtenünk. 2009-ben magyar és német együttműködésben, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum, a keszthelyi Balatoni Múzeum, továbbá a lipcsei Kelet-Közép-Európai Történet- és Kultúratudományi Intézet (GWZO Leibniz-Institut) és a Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem bevonásával újra indultak a tervásatások a Kr. u. 4. században épült római erőd területén, környékét pedig tájrégészeti módszerekkel vizsgálták.

A kiállítás keretében ezen új kutatások eredményeinek és leleteinek bemutatásán túl egy lehetséges jövőképre és hasznosításra is javaslatot teszünk. Fenékpuszta mind a mai napig javarészt beépítetlen területe kiváló lehetőséget nyújt a régészeti emlékek sokoldalú bemutatására. A kiállítás egyrészt az erőd hajdani védrendszerét és épületeit varázsolja újjá modern digitális módszerekkel, 3D-rekonstrukciók formájában, másfelől pedig egy régészeti park megvalósítására közvetít időszerű koncepciókat.

A kiállítás október 24-ig látogatható, keddtől vasárnapig 10.00-17.00 óráig.

TRANSCENDO

Szávoszt Katalin Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész életmű-adománya 

a Kecskeméti Katona József Múzeumnak
Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye

2021. június 26-október 24.

Szávoszt Katalin Kecskeméti Katona József Múzeumnak adományozott alkotásai, melyeket e tárlat keretében mutatunk be, szinte a teljes életművet átfogják.

„Igaz, hogy porcelántervező diplomám van, de közben mindenféle más anyaggal is dolgoztam és dolgozom mind a mai napig. […] Alapvetően keramikusnak tartom magam, a rajzok «csak művészeti melléktermékek». A legnagyobb «szerelem» a festett épületkerámia, a színes plasztika, a szín és a forma egysége. Úgy érzem, hogy átléptem a műfaji határokon, a hagyományos kerámiakészítés keretein. Megtapasztaltam, hogy milyen sokrétű az agyag, mennyi minden készíthető belőle, a legkisebb tárgyaktól a legnagyobbakig.”

A Budapesten élő alkotó Kecskeméthez elsősorban a családi múlt (Zimay László 19. században élt zeneszerző, karnagy, zongoratanár) és a Nemzetközi Kerámia Stúdió (2005, alkotói ösztöndíj) révén kötődik. Éppen az utóbbiban indult a porcelán utáni korszaka, melynek során nagyméretű kül- és beltéri kerámia plasztikákat, úgynevezett „épített kerámiákat” kezdett el készíteni. Szintén külön termet kapott az utóbbi évek során született Lobogás (Zászlók) elnevezésű sorozata, „installációja”.

„Ezeknél az alkotásoknál jól tudom hasznosítani a porcelánfestői tapasztalataimat, az ecsetkezelési technikámat. Művészettörténeti folyamatokat ábrázolok a Zászlók felületén. Használok népművészeti motívumokat, de japán, amerikai, spanyol grafikusok munkái is inspirálnak, Klee, Chagall, Joan Miró, Kandinszkij – hogy csak egy párat említsek a «csapatom» tagjai közül.”

A kiállítás megtekinthető október 24-ig, hétfő kivételével minden nap 10.00–17.00 óra között.

Az új kiállítások kurátorai: Osztényi Éva Gizella és ifj. Gyergyádesz László művészettörténészek

Kecskeméti Katona József Múzeum

Facebook

 

Kapcsolódó cikkünk:

Gábor Áron rézágyúja a Cifrapalotában

 

Hozzászólások