A SZENT ANTAL-LÁNC, amit más néven FUTÓTŰZ KOMMUNIKÁCIÓNAK* is neveznek. Hogyan is működik ez?

Umberto Eco: A Foucault-inga című regényében találtam meg a jó példamesét hozzá. Íme:

„Tapasztalatot, tudást halmoztam fel, és nem dobtam ki semmit. Mindent kicéduláztam. A céduláimat nem vittem számítógépre (a komputerek épp akkortájt kerültek piacra, Belbo úttörőnek számított), kézműves eszközökkel dolgoztam, de keresztmutatókkal ellátott, puha kartonlapokból én is létrehoztam azért egy memóriafélét. Kant→ködelmélet→Laplace… Kant→Königsberg→Königsberg hét hídja→topológiai teorémák… Kicsit úgy, mint amikor azt a játékos feladatot kapja az ember, hogy képzettársítás útján, öt lépésben jusson el a kolbásztól Platónig.

Lássuk csak: kolbász → disznó → sörte → ecset → manierizmus → idea → Platon.

Gyerekjáték. A legolcsóbb kéziratból is ki tudtam csikarni vagy húsz cédulát a maga Szent Antal-láncába. Szigorú alapelv szerint dolgoztam, úgy, ahogy – szerintem – a titkosszolgálatok is: egyik információ sem jobb a másiknál, az a fő, hogy mind meglegyen, s hogy azután megkeressem az összefüggéseket. Összefüggések mindig akadnak, ha tényleg meg akarja találni őket az ember.”

A JÁTÉK LÉNYEGE:

Hétről hétre adunk meg szó-fogalompárokat, amelyben az egyik szótól-fogalomtól a másikig minél rövidebb logikai láncolattal kell eljutni.

Majd maximum 4000 karakterben leírni a láncolat minden láncszemének ismérveit és azt, ahogyan illeszkedik az előtte és utána levő láncszemekhez.

Ezzel a módszerrel korábban pl. magam Egy gazdag ember nyaralásától – A dolgok önköltségének Thoreau-féle elemzésig jutottam el, miközben a Krízispont című filmen elmélkedtem néhány éve.

De hasonlóan jutottam el a Csokoládé témáját feldolgozva öt lépésben Az aztékok Tollaskígyójától Gombóc Artúrig a Montázsmagazinban.

A legfrappánsabb Szent Antal-lánc esszéket „virtuális oklevéllel” és a Magazinban való megjelenéssel díjazzuk!

Az esedékes heti szó-fogalompárokat , minden hétfőn reggel tesszük közzé: a Montázsmagazin.hu oldalon, itt és a Montázsmagazin a Művészekért fb-oldalon.

Szent Antal-láncokat tehát word.doc mellékletként név feltüntetésével várjuk minden héten Vasárnap éjfélig a szent.antal.lanc@gmail.com email címre.
A Szent Antal-lánc módszerrel saját életünk nagy összefüggéseire is rátalálhatunk. Ez lesz a bónusz.

JÁTÉKRA FEL!

MÁRCIUS 1-JÉN KEZDÜNK!

MONTÁZS MAGAZIN szerkesztősége és Antalffy Yvette – a játék ötletgazdája

*Futótűz kommunikáció
„A 21. századi informatikai technológia visszatért egy ősi, a modern tömegkommunikáció előtti korban sokfelé elterjedt, de nyomokban azóta is fennmaradt jeladási, kommunikációs módhoz, saját terminusommal a „futótűz-” vagy „pontról pontra-” kommunikációhoz.
Ennek nyomai az ókori és középkori fejlett híradási módszerekhez vezetnek vissza. Feltételezések szerint a középkori Magyarországot behálózták a látó- és hallótávolságra elhelyezkedő híradó és hírvevő őrszemek (mai névemlékei ennek az úgynevezett Látó-hegyek), akik a híreket a lovaknál sebesebben, tehát pontról pontra kommunikációval, akár néhány óra alatt, több száz kilométerre tudták közvetíteni. Az egykor nyilván hivatalosan megszervezett híradó szolgálat mellett számos igen hatékony, napjainkig élő nem hivatalos akusztikus és vizuális jeladó-jelvevő kommunikációs rendszert írtak le a néprajztudósok: például a dob-, kürt-, gesztus-, fényjel- vagy kútgémnyelvet.
A „futótűz-kommunikáció” emlékeztet a lánclevelekre (szerencselánc, Szent Antal-lánc, képeslapküldés), amelyeket babonás okból kell(ett) hagyományos postával vagy újabban villámpostával (interneten) továbbküldeni (ezekben főként a továbbküldés gesztusa, a „futótűz” jelleg az érdekes, no meg némelykor némi piramisjáték-hatás is felbukkant, például korábban a pénzküldés). (forrás: Magyar Nyelvőr – 128. évfolyam 1. szám, 2004. január–március)

HOGYAN FOGJON HOZZÁ?

SZÓPÁROK HÉTRŐL-HÉTRE

PÉLDA SZENT ANTAL-LÁNC

Hozzászólások