Az ’56-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóját a Debrecenben történtek felidézésével ünnepli a Csokonai Színház.

11_szelfutta_16_10_11-1

 

Zelk Zoltán:

Felelj, ha vagy!
Szélfútta levél a világ.
De hol az ág? de Ki az ág?

 

A debreceni diákok többezres tömege gyűlt össze az egyetem előtt, majd a diákok jelszavakat skandálva és forradalmi dalokat énekelve vonultak a Simonyi úton át a Kossuth térre. Közülük néhányan még életben vannak, őket filmbetétekben idézi meg az előadás. A cselekmény fő vonala Mensáros László ’56-os szerepét idézi, ő volt a Forradalmi Bizottmány elnöke. Óvta a társulatot a túlkapásoktól, a felesleges vérontástól, mérsékletre intett, később mégis perbe fogták és elítélték: kihallgatását és tárgyalását a jegyzőkönyvek idézik meg. Mensáros a börtönben színházi esteket szervezett a szintén ott raboskodó Darvas Ivánnal. A börtönszínházi történetek Tolnay Klári emlékezéseiből ismertek. Mensáros és Darvas története a 301. parcella avatásán ér véget.

02_szelfutta_16_10_11

Tolnay Klári szerepében Kubik Annát, az idős Mensároséban Szilágyi Tibort láthatja a közönség. A színdarabot Mensáros naplója és emlékezési alapján Falusi Márton írta, Csikos Sándor állította színre.
Falusi Márton Mensáros naplója és emlékezései alapján írta a darabot:

„Számomra a dráma írói tétje: Mensáros László forradalmi szerepvállalásáról és meghurcolásáról úgy kell „mesélnünk”, hogy az irodalmi mű Mensárosa nem azonos a néhai színésszel, mégsem adható a szájába olyasmi, ami a néhai színésztől idegen lett volna. Nincs szükségünk mesterkélt színpadi fogásokra az „elbizonytalanítás” kedvéért: a diktatúra mindent és mindenkit elbizonytalanított önmagában, hozzá viszonyítva – mégpedig hozzá kellett viszonyítani – a művészet és a hit, az egyén és a hívő közösség tagja egyaránt megalázó alkupozícióba kényszerült. Megkönnyítette a dolgomat Mensáros filozofikus, sőt önelemző lelkialkata. Naplója a pallérozott elméjű, könnyed stílusú magyar emlékiratírók sorába emeli. Ezen kívül a szabadon és gondosan kimunkált pódiumműsorok a művek által a színész hitvallásáról is árulkodnak. Aztán kézbe vettem Ablonczy László Mensáros-kötetét, amelynek címe – „Szélfútta levél…” – egyszersmind az előadás címe is. De a pályatársak visszaemlékezései, sőt a kulturális emlékezet megbízhatatlan, ámde hivatalos letéteményeseként a periratok sem hagyhatók figyelmen kívül ilyen esetben…. A Szélfútta levél című dráma talán nem is egy kiemelkedő egyéniség életét viszi színre, inkább azzal a kérdéssel szembesít, hogy Ezerkilencszázötvenhatnak a lassacskán megállapodó történelmi sodrásán túl vajon létezik-e közös emlékezete.”

Mensáros László

1952-től 1957-ig a debreceni Csokonai Színház tagja. Téri Árpád igazgató a csapnivaló káderlap ellenére is befogadja Debrecenben, róla Mensáros haláláig őszinte elfogódottsággal nyilatkozott. A színész szinte belesodródik az 1956-os forradalom debreceni eseményeibe. Alkatilag nem forradalmár és nem vezéregyéniség; a társulati üléseken mégis keményen föllép az erkölcsös cselekvés jegyében. Ünnepelt színészként indul ellene a hosszú büntetőeljárás.
Kisstílű bosszúállók, féltékenyek és megfélemlítettek tanúskodnak hamisan a vádlott terhére. A megtorlás azonban másokat is utolér; Mensáros a börtönben találkozik Darvas Ivánnal, akivel hamarosan színjátszókört szerveznek. Tolnay Klári viszi be a megrendelt szövegkönyveket az előadásokhoz. A vallásos neveltetésű színész fizikai szabadságától megfosztva részesülhet a hit igazi adományában. Az együvé tartozás magasztos élményét egy titkos, börtönbéli szentgyónás alkalmával, valamint a 301-es parcella avatásán tapasztalta meg”.

 

Csikos Sándor rendező főiskolai évfolyamtársát, Szilágyi Tibort „álmodta meg” az idős Mensáros szerepére. Szilágyi elsős gimnazista volt 1956-ban, személyes emlékei vannak a Budapesten történtekről. Emlékeit versben írta meg. A debreceni felkérést örömmel fogadta.

A darab premierje 2016. október 14-én (pénteken) 19 órától, díszelőadása október 23-án (vasárnap) 18 óra 30 perctől lesz a Csokonai Színház nagyszínpadán.

33_szelfutta_16_10_11

A szereposztás itt olvasható.

Forrás: Csokonai Színház

Hozzászólások