A kecskeméti Nagytemplom Benedictus Kórusa és a Lakó Sándor Kamarazenekar kiemelkedő felkérésnek tett eleget: a Mindszenty-évforduló alkalmából Rómában, a Santo Stefano Rotondo Templomban tartott szentmisét Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, és ezen a szentmisén teljesítettek zenei szolgálatot. 2017. május 4-én Halmos: h-moll miséjét adták elő.

Május 3-án, szerdán délelőtt az általános pápai kihallgatáson a kecskeméti Benedictus kórus énekelt Ferenc pápának.

A Szent István Alapítvány, a Pápai Magyar Intézet, a Római Magyar Akadémia és a Szentszéki Magyar Nagykövetség által közösen szervezett Mindszenty-megemlékezésre 2017. május 4-én került sor Rómában, a Santo Stefano Rotondo templomban.
Az idei Mindszenty-misét Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsa elnöke celebrálta, számos magyar és más nemzetiségű római pap részvételével. A diplomáciai testület részéről tucatnyi nagykövet és ügyvivő jelent meg, köztük az orosz nagykövet és a – magyar származású – amerikai tanácsos. A szentmisét Angelo Acerbi érsek, egykori magyarországi apostoli nuncius és mintegy harminc pap koncelebrálta. Köztük volt Vincenzo Criscuolo kapucinus atya, a Szenttéavatási Kongregáció főrelátora. A szentmise liturgikus szolgálatát a római Német – Magyar Pápai Kollégium növendékei látták el, akiket a kollégium rektora, P. Stefan Dartmannn jezsuita képviselt. Habsburg Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet mellett számos római nagykövet és követségi képviselő vett részt a római magyar kolónia tagjai mellett.

Az énekkar, amely a kecskeméti társszékesegyházban teljesít szolgálatot, a Lakó Sándor Kamarazenekarral együtt szolgáltatta a szentmise zenei anyagát. Különösen felemelő és megható volt, amikor a jelenlévő magyarokkal közösen énekelték a Boldogasszony, Anyánk kezdetű régi magyar Himnuszt.

A majd két évtizedes múltra visszatekintő évenkénti római Mindszenty-megemlékezésre az idén május 4-én került sor. Németh László olaszországi magyar főlelkész, a Szent István Alapítvány, a Pápai Magyar Intézet, a Római Magyar Akadémia és Szentszéki Magyar Nagykövetség által közösen szervezett misére szokás szerint a Santo Stefano Rotondo templomban, Mindszenty bíboros egykori címtemplomában került sor.

Beszédében Ravasi bíboros emlékeztetett arra, hogy Mindszenty bíborosnak „szoros, de nehéz kapcsolata volt VI. Pál pápával”, aki ugyan felkérte Mindszentyt a lemondásra, de meghatott szavakkal „felelős pásztorként és az ellentmondás jeleként” emlékezett meg róla halála alkalmával. Ravasi szerint Mindszenty bíboros szenvedései hosszú távon értelmet nyertek, s végül II. János Pált idézte, aki Mindszenty sírját felkeresve azt mondta róla: a Krisztus és az Egyház, valamint a haza iránti hűség ragyogó példáját hagyta ránk, neve áldás marad mindannyiunk számára.

A magyarok őrizzék meg a hit zászlaját! – Mindszenty bíboros üzenete Ravasi bíboros tolmácsolásában

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke május 4-én, a Mindszenty bíboros halálának 42. évfordulója alkalmából bemutatott római szentmise végén a következő nyilatkozatot adta a Bonum TV munkatársainak:
“Számomra különösen lenyűgöző volt, hogy Mindszenty bíboros címtemplomában, itt Rómában, a Santo Stefano Rotondo templomban mutathattam be szentmisét emlékére. Az egész magyar népnek szeretném mondani, hogy emlékezzenek főleg alakja három vonására.

Mély hite
Mindenekelőtt nyilvánvaló szeretetére, amelyet a hit iránt, Krisztus iránt és Krisztus emberi történetünkben való szüntelen jelenléte iránt érzett. Ő Krisztus hűséges, állandó tanúja volt. Az az üzenete a magyarok számára, hogy őrizzék meg a hitnek ezt a zászlaját.

Hazaszeretete
Másodszor olyan személy volt, aki nagyon szerette szülőföldjét, kultúráját, hazáját, még a legsötétebb pillanatokban is. Mindig érezte szükségét, mintegy nosztalgiával, amikor nem volt szabad a magyar föld, hogy legyen egy kommunikációs híd, egy kapcsolat a hazájával.
Jelentőségteljes az a tény, hogy meg akarta változtatni a vezetéknevét, amely német eredetű volt, egy olyan névvé, amely magyar, amely emlékeztet szülőhelyére. Mindszent – a szó jelentése is tanúság az életszentségről.

A szenvedők megvigasztalása
Végül harmadszor mindazoknak szól üzenete, akik szenvednek a világ bármely részén a meg nem értés, magány, valós nehézségek miatt, és akik vigaszra vágynak.” (Forrás: a Bonum TV riportja Ravasi bíborossal, 2017. május 4.)

A szentmise könyörgéseiben Mindszenty József bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért imádkoztak.

A kecskeméti zenekar életében eddig ez volt a legnagyobb feladat. Élményekben gazdag hétnek voltak részesei a zenészek és a kórustagok április 30. és május 6. között, hiszen a zenei szolgálat mellett Róma és a Vatikán számtalan csodájában gyönyörködhettek. A Pápai Audiencián pedig képviselhették Kecskemét Egyházzenei közösségeit. Hálásak a támogatóiknak a nagyvonalú segítségért, amely nélkül ez a szolgálat nem jöhetett volna létre!

 

 

Hozzászólások