2014. január 10-én 15 órakor lesz a megnyitója a Tóth Menyhért születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett, “A miskei Anteus” című kiállításnak a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben.

“110 éve született Tóth Menyhért (1904–1980), a 20. századi magyar képzőművészet talán legegye-temesebb érvényű életművének alkotója. Egy valódi zseni: „volt közöttük egy hallgatag, összetört testű és arcú társunk, akiben látomások fénylettek, akinek csendjében olyan dolgok alakultak, amelyek megborzongattak minket, fiatalokat és felidézték bennünk Gulácsyt, Csontváryt, a nagy megszállottakat.” (László Gyula)

Különleges életút volt az övé, melynek során ugyan soha nem tagadta meg a paraszti, falusi élethez való kötődését, azonban a művészet mégis egyfajta szabadulás volt számára. Tóth Menyhért művészetének legfontosabb összetevője a természettel való igen aktív, álmokban és mesékben gazdag együttélés volt. Egy kiveszőfélben lévő emberi világlátást képviselt, melyben az emberlény és a természetanya még együvé tartozott, és olyasfajtaképpen beszélgettek egymással, mint ahogy tette ezt Mikszáth Kálmán „tűzhelyalapító tót atyánkfia”, Lapaj, a híres dudás.

Csak élete vége felé kezdik felfedezni, melynek az egyik legfontosabb következménye az volt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Tanács 1974-től kezdve nagy lépésekkel megkezdte az életmű összegyűjtését, először vásárlás, majd 1981 után hagyatéki szerződés útján. Ennek eredményeképpen ma már több ezer alkotás, Tóth Menyhért életművének több mint kilencven százaléka a Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményében található. A kiállításon ebből láthatunk egy válogatást, közte olyan alkotásokkal, melyek ritkán, vagy még soha nem szerepeltek a nyilvánosság előtt.”

A Kossuth-díjas magyar festő alakját Ifj. Gyergyádesz László művészettörténész soraival idéztük fel, aki a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből a kiállítás anyagát válogatta és a tárlatot rendezte .

A megnyitón közreműködik Pintér Lajos költő, aki Tóth Menyhértről írott versét olvassa fel. A kiállítás március 8-ig, keddtől szombatig 10-16 óráig látogatható.

(Forrás: Népi Iparművészeti Gyűjtemény)

2014. január 4.

Hozzászólások