Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. és konzorciumi partnere, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület (NNJ) sikeresen pályázott a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, az aktív korú nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését célzó szakmai programmal. Ahogyan az a projektmegnyitó alkalmával elhangzott, a mintegy 173,12 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást a Kormány által meghirdetett “EFOP-1.2.9-17 – Nők a családban és a munkahelyen” című pályázaton nyerték el a partnerek.

A Kormány célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését, melynek elősegítésére “EFOP-1.2.9-17 – Nők a családban és a munkahelyen” címmel pályázatot hirdetett meg az együttműködést vállaló költségvetési szervek és nonprofit szervezetek számára. A Széchenyi 2020 program keretében, 173,12 millió Ft európai uniós támogatás segítségével az AIPA Nonprofit Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület átfogó projekt keretein belül kívánja elérni Kecskeméten és a Kecskeméti járásban a kitűzött célokat a következő három évben.

A projekt tartalmi részeként Család KarrierPONT néven egy lendületes és inspiratív közösségi helyet kívánnak létrehozni, illetve működtetni. Ide várják azokat a célcsoportba tartozó aktív korú nőket, akik a munka és a család összeegyeztethetőségét szeretnék a személyes életükben megvalósítani, és erre jó megoldást látnak az atipikus foglalkoztatásban. A Család KarrierPONT-ban pszichológus, jogász, HR szakember látja el tanácsokkal a Kecskemétről és a Járásból érkező nőket.

A szakmai tanácsadáson túl információt közvetítenek, különböző tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönzik a női vállalkozások megalakulását, és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését. A másik kiemelt célcsoport a helyi munkáltatók, akikkel a projekt megvalósítói az igényfelméréseket követően folyamatos párbeszédet tartanak fenn annak érdekében, hogy a munkaadói oldal is megtalálja az atipikus foglalkoztatási formákban a számára vonzó lehetőségeket. Az előadók kiemelték a célcsoportok közötti kommunikáció jelentőségét, a munkaadói és a munkavállalói érdekek összehangolásának szükségességét, a család és a munka összeegyeztethetőségének fontosságát.

A párbeszéd kialakításában, az új típusú foglalkoztatási modellek népszerűsítésében kiemelt szerephez jut a harmadik célcsoport, azok a társadalmi csoportok, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és tagjaik, akik a családok szociális és mentális segítésében, a nők elhelyezkedésének támogatásában már régóta tevékenykednek, így jól ismerik a nők és a családok problémáit.

A projekt rövid és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

 

 

Hozzászólások