„2014-ben századik alkalommal tekintünk vissza az első világháború kitörésére, amely alapjaiban rázta meg a kortársak életét, az európai társadalmakat és államokat. A 20. század „Nagy Háborújában”, iszonyatos küzdelmeiben mintegy 10 millióan haltak meg, további 20 millióan testileg vagy lélekben megrokkanva szenvedték végig.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Az addig sosem tapasztalt mértékű és jellegű pusztulás átformálta az emberek gondolkodását, a háborúról alkotott társadalmi képet, és megváltoztatta a természeti környezetet is. A nemzeti emlékezetkultúrák különbözőségének köszönhetően nyugaton Verdun, Ypern neve vésődött be örökre a köztudatba, mi, magyarok a Doberdó, Isonzó, Przemysl harcaiban részt vettek emlékét őrizzük több nemzedék óta.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A Nagy Háború előzményeiről, okairól, a hadviselő felekről, szövetségi rendszerekről, a frontok kialakulásáról, a hajdani küzdelmek színhelyeiről nyújt áttekintést – mindenekelőtt a magyar eseménytörténet szemszögéből – 32 tablós vándorkiállításunk. Korabeli fényképek, nyomtatványok és tárgyak segítségével idézhetjük fel a különböző fegyvernemek, a front és a hátország, a nők és a gyermekek életét, a korszak haditechnikai fejlesztéseit. Nem volt olyan család, amelyet valamilyen formában nem érintett a háború – ennek írásos és tárgyi emlékei a mai napig részei közvetlen környezetünknek is.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Idézzük fel együtt e vérben és vasban eltöltött 52 hónap eseményeit, s ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy saját szűkebb közösségünk világháborús emlékeit is összegyűjtsük, kiemeljük a feledésből.” –mondotta megnyitó beszédében többek között UGRIK CSABA ezredes, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka Kecskeméten. A Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelyének díszes „pávás” terme fogadja ezekben a hetekben a HM-HIM rangos vándorkiállítását, amely korábban dunántúli helyőrségekben, kormányhivatalokban és civil, kulturális közösségi terekben volt látható. A mintegy 200 főnyi, őszintén érdeklődő közönség soraiból kiszólított 101 éves veterán harckocsizó őrmester, a kecskeméti Hegedűs Ferenc büszkén állta a tisztelők tekintetét, akiket Dr. Tombáczné Dr. Végh Katalin múzeumigazgató-helyettes köszöntött.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A kiállítás október 28-ig, hétfő kivételével mindennap megtekinthető 10 és 17 óra között; az október 20.-i világháborús konferencia idején külön is lehetőség lesz a tárlat-látogatásra.

Szöveg és fotó: Kriston Vízi József

Hozzászólások