„Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
lidérces messze fény…” (Ady Endre, 1909)

Izsákon születtem családom kései sarjaként a háború idején. Apám révén régi sváb iparosok utóda, anyám révén az önálló gazdálkodást folytató földművesek hagyományait kaptam. Iskoláimat Izsákon és Budapesten végeztem.

A Rákosi-éra és a Kádár-korszak lehetőségei között kellett rátalálnom saját utamra. Egy műszerész vizsga után üzemi gyakorlatom birtokában Kecskeméten szakmunkásoknak műszaki tárgyakat tanítottam a Szakmunkásképző Iskolában. Később, tíz éven át a kecskeméti Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában tanítottam.  

A tanár

Pedagóguspályám során természetjáró szakosztályt is vezettem, és sokat kirándultunk a diákokkal: gyalogtúrákon és buszos kirándulásokon szerettettük meg velük a természetet és ismertettük meg hazánk kulturális kincseit.

A turista

Népes és összetartó család tagja vagyok. A családkutatás során sok távoli rokonnal sikerült kapcsolatba kerülni az ország egész területéről. (Ficsor család kutatása). Minden évben összejövünk az ősök birtokán, Orgoványon, ahol szép napot töltünk el együtt. Apám ágán az elmúlt években tudtam több időt szentelni a kutatásra, így a sváb földről érkezett Mesznéder család kutatása során Esztergomban megtaláltam másod- és harmadfokú unokatestvéreimet, akikkel eddig nem is találkoztam.

Testvéreimmel

Ezek a találkozások és családtalálkozók ráirányították figyelmemet az elhanyagolt családi és helytörténeti kutatásokra, amelyben örömömet lelem. Munkám eredménye megjelent az Izsáki Hírek című újságban, további könyveim is jelentek meg: Izsáki emléklapok 2000-ben, Jelentés Emesének című könyvem 2003-ban, az Izsáki Kalendárium 2005-ben.

Az Izsáki emléklapok című könyvem bemutatóján

A szülőföldemmel való kapcsolatot idős szüleim segítése során éltem meg. A sok kedves rokon, valamint anyám „bögrecsárdájá”-ban megforduló ismerősök hihetetlenül nagy szellemi örökséget hagytak rám szájhagyomány útján, én pedig megőrzöm ezt az utódoknak. A családkutatási eredmények a levéltárban és a családtagoknál kéziratban találhatók. A család-és helytörténeti kutatás lett a fő érdeklődési köröm.

Családtalálkozó Füleken

Vezetője vagyok a Mátyási József Emlékkörnek, tagja a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének valamint a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesületnek. 2014. június 29. és július 4. között Kecskeméten rendezzük meg a Kárpát-medence legnagyobb helytörténeti tudományos fórumát és honismereti találkozóját, a XLII. Országos Honismereti Akadémiát, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Hozzászólások