A Wings c. lemezen – magyarul talán az Angyalszárnyak címet viselhetné – a Szent Efrém Férfikar megpróbál a saját hangvételével és stílusában az angyali kórushoz csatlakozni.

A lemezcím a test nélküli mennyei erők „legföldibb” attribútumát, a szárnyukat idézi föl, melyekkel oly gyorsan és hatékonyan viszik el a segítséget mindenfelé a nagyvilágba. Afrika, Amerika, Ázsia és Európa szakrális dallamai visszhangozzák ezen a lemezen az emberi választ, köszönetet: az esendő hívőnek hol bensőséges, hol ujjongó, hol imádságos, hol örömteli, hol áhítatos lelkületű zenéi, amelyeket – úgy reméljük – az angyalok és az angyalok Ura is derűs mosollyal fogad…

„Már azért is bízunk ebben, mert hosszas keresgélés után a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok templomot találtuk a legalkalmasabbnak a felvétel elkészítésére. Az énekeket pedig pár nappal november 8-a után kezdtük el rögzíteni, ami a keleti egyházban Szent Mihály és Gábor arkangyal, valamint az összes égi erők nagy ünnepe” – írják az alkotók.

A Szent Efrém Férfikar Magyarország legnépszerűbb vokális férfikórusa második lemezét adja ki a Fonó gondozásában. A korábbi közösen létrehozott album a Felczak lemezek sorában a Benedicamus című lemez volt.
„Az angyalok dicsérete a mi kötelességünk – olvassuk Aranyszájú Szent János (344-407), Konstantinápoly érsekének angyalokról mondott beszédében –, mert ők a Teremtő dicsőségét zengik, s az ő szeretetét és kegyelmét tárják az emberek elé.” A zsidó-keresztény üdvtörténet misztikus lényei ők, akik több más, nagy világvallás tanításában is fontos szerepet töltenek be, s akiket a bizánci egyházban és terminológiában „test nélküli mennyei erőkként” említünk. Állandó emléknapjuk a hétfő, tehát rögtön az Úr napja utáni első napon minden héten róluk emlékezünk meg, segítségüket kérvén emberi életünkhöz.

Kilenc angyali rendről ír a Biblia – legismertebbek közülük talán a kerubok és a szeráfok – akik az Úr parancsait eljuttatják az emberiséghez, vigyáznak ránk, segítenek minket, ám egyúttal mennyei feladatukat sem hanyagolják: az Istennek szüntelen dicsőítő éneket zengenek. A bizánci „mise” – Aranyszájú Szent János Liturgiája – egyik fontos, misztikus része a Kerub-ének, vagy Kerub-himnusz, amely alatt az előkészített kenyér és bor az oltárra kerül. Szövege: “Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk és az elevenítő Háromságnak háromszorszent éneket ajánlunk: tegyünk félre mostan minden földi gondot.”

Nagyon fontos felhívás ez, hiszen enélkül nem tudjuk teljességgel átadni magunkat az örök liturgiának, s bekapcsolódni az angyalok énekébe: Szent, szent, szent a Seregek Ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel, Hozsanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő, Hozsanna a magasságban!” (részlet a lemezborítóról)

A Wings c. lemezen angol, arámi, egyházi szláv, görög, hindi, latin, magyar, galikoportugál, sotho, szárd, szerb és ukrán nyelven találunk imákat. Három úgynevezett harang-ima is hallható a lemezen. Ezek a hangolt csengők nyilvánvalóan az imádásra való felhívás eszközei, s elválasztják, illetve összekötik a szakrális himnuszokat. A Szent Efrém Férfikar fellépéseinek állandó hangszerei.

1. Kae Le Kae – sotho gospel – Bubnó Márk feldolgozása / arranged by Mark Bubno
2. Bubnó Tamás: 127. Zsoltár / Tamás Bubnó: Psalm 127
3. Archiminia – görög újévköszöntő kalanta / Greek New Year Kalanda
4. Aboun d’bashmayo /Mi Atyánk arámi nyelven / The Lord’s Prayer in Aramaic . Bubnó Tamás feldolgozása / arranged by Tamás Bubnó
5. Grigory Lvovsky: Gospodi pomiluj / Uram irgalmazz / Lord have mercy
6-7. Shchedryk – Philipp György és Silló György feldolgozásai / arranged by György Silló and György Philipp
8. Dormi Pizzinu – szardíniai altató / lullaby from Sardinia
9. Alfonso X el Sabio: Rosa Das Rosas
10. Alfonso X el Sabio: Santa Maria Amar
11. Trishagion az Athosz-hegyről / Trishagion from Mount Athos
12. Bubnó Lőrinc: Harang ima/ Lőrinc Bubnó: Bell Prayer
13. Sáry László: Zsoltárkánon / László Sáry: Psalm canon
14. Könyörögjünk Keresztyének – az Eperjesi Graduálból / Let us worship, Christians – from the Gradual of Eperjes
15. Bubnó Lőrinc: Harang ima/ Lőrinc Bubnó: Bell Prayer
16. Jan Levoslav Bella: Tu Es Petrus
17. Ragupathi Raghav Raja Ram / Bubnó Márk feldolgozása – arranged by Mark Bubno
18. As I Went Down – amerikai népi dallam, Bubnó Márk feldolgozása / American folk melody – arranged by Mark Bubno

Előadók:
Szent Efrém Férfikar
művészeti vezető: Bubnó Tamás
A Férfikar tagjai: Bubnó Tamás, Pechan Kornél, Bubnó Márk, Balázs Edgár, Oláh Marcell, Nagy Bertalan, Tóth Péter, Bubnó Lőrinc
Produkciós adatok:
A felvétel 2018. november 14-18. között készült a Gazdagréti Szent Angyalok-templomban.
Hangmérnök, zenei rendező: Kádár Mihály, Soundwork.hu
A felvétel a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készülhetett el.
A felvétel 2018. november 14-18. között készült a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok-templomban. Hangmérnök, zenei rendező:
Kádár Mihály (Soundwork.hu) Fotók: Orbán Domonkos – ODPictures. A borítón Albrecht Dürer: Az európai szalakóta szárnya (1502) című festményének részlete látható. (Albertina, Bécs)

 

 

 

Hozzászólások