Ennek a programnak folytatása és következménye volt a Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának házában létrejött találkozó március 7-én este. Itt gyűlt össze a nyolc civil kerekasztal delegációja, összesen huszonnégyen. A nyolc kerekasztal neve: Egészségügyi, Gyermek, Ifjúsági és Oktatási, Hagyományőrző, Kulturális, Műszaki, Tudományos és Innovációs, Nyugdíjas, Sport és Szabadidő valamint a Szociális csoport. Jelen volt továbbá Libor Zoltán a Kecskeméti Önkormányzat képviseletében, aki segíteni hivatott a civil szféra munkájában, és Rémán Csongor, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa.

Vendéglátónk, Rigóné Kiss Éva nagyon sokat tett ennek a civil összefogásnak a létrejöttéért és működtetéséért. A résztvevők egyhangúlag bizalmat szavaztak neki és a Máltaiaknak, irányítsák továbbra is a munkát. Emellett kéthavonta más-más kerekasztal képviselői látják el a soros elnöki teendőket, és vezetik a havonta sorra kerülő összejöveteleket. A delegáltak először is szavaztak, és kinyilvánították, hogy megalakult az új Városi Civil Kerekasztal.

Az egyik legfontosabb megoldandó probléma az információ-áramlás és a hírek továbbítása egymás között programokról, eseményekről. Megállapodtak abban, hogy szükség van egy sajtóreferensre, aki mindezeken kívül még kapcsolatot tart az önkormányzattal és a város valamennyi médiumával. Erre a feladatra Weninger Endrénét kérték fel, aki már egy éve működtet egy kulturális magazint Montázsmagazin címmel, ezért nem áll tőle távol ez a feladat.

A továbbiakban célokat és programokat fogalmaztak meg a jelenlévők, valamint pályázati lehetőségekről egyeztettek, hiszen március 31-ig lehet pályázni a Kecskemét városa által erre a célra elkülönített összegekre. Végül a Máltai Szeretetszolgálat nevében meghívást kaptak a delegáltak és rajtuk keresztül az egész város a 2013. március 12-én megrendezendő jótékonysági díszelőadásra a Kecskeméti Katona József Színházba. Az előadás címe: Örömünnep Március idusán. Közreműködik a Tisza Táncegyüttes, az Állami Népi Együttes, „Szalonna és barátai” valamint Kacsó Hanga Borbála.

Weninger Endréné

Hozzászólások