Különleges kiállítás nyílik november hatodikán a Széchényi Könyvtárban. Ezt látni kell: Mátyás király Corvinái és a Budán készült szép könyvek! Soha nem látott módon együtt tekinthető meg csaknem valamennyi Magyarországon őrzött corvina, közel ötven kódex. Ezek mellé Párizsból érkezik Szatmári György pécsi püspöknek rendkívüli szépségű breviáriuma, a Cassianus-corvina. Ritka görög kódexek Lipcséből: az a corvina, amely egyedüliként őrizte meg Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár művét az udvari szertartásrendről, az úgynevezett Mynas-kódex Párizsból, és még rengeteg ritkaság.

Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

A Corvina könyvtár Hunyadi Mátyás itáliai mintára megalkotott uralkodói könyvtára volt. Lehetett talán kétezer kötetnyi. Akkor ezt csak a vatikáni könyvtár múlta felül. Fennmaradt belőle tudomásunk szerint vagy kétszázhúsz, van belőlük szerencsére magyarországi, de más európai és amerikai könyvtárakban is. (Még az USÁ-ban is!) A királyi udvarban is készültek hasonlóan értékes, díszes kéziratok. Most ilyeneket is megnézhetünk.

Az, hogy ez a különleges uralkodói díszkönyvtár létrejöhetett a középkor végi Magyarországon, a kortárs itáliai elitkultúra, a reneszánsz és a humanizmus magas szintű recepcióját tanúsítja. A kódexek lapjain az antikvitás szellemi és etikai újjáélesztésén fáradozó humanisták legfontosabb olvasmányai, valamint az azokat kísérő vizuális formakincs érkezett el Magyarországra. A kiállítás Hunyadi Mátyás könyvtárának egy eddig rejtett, kevésbé hangsúlyozott oldalát kívánja feltárni. Célja, hogy feltárja és bemutassa azt a szisztematikus és nagyszabású vállalkozást, amely a budai udvarban szolgálta az uralkodói bibliotéka formálódását.

Főpapok díszkódexei

A budai műhely azonban nem kizárólag a királyi könyvtár számára teljesített megbízásokat, hiszen – követve a király példáját – magas rangú főpapok is megbízóik közé tartoztak. Kiállításunk számos darabot megmutat a nekik készült kódexekből. Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári nagyprépost három díszkódexét is kiállítják: a magyar múlt egyik legszebb kódexe, a Budapesten őrzött breviárium mellett megtekinthető lesz a főpap Párizsban őrzött imakönyve, valamint a New York-i breviárium és misszálé is. E két utóbbi kódex a kutatói emlékezet szerint még nem szerepelt hazai kiállításon.

Párizsból érkezik a magyar késő középkor egyik legjelentősebb mecénásának, Szatmári György pécsi püspöknek rendkívüli szépségű breviáriuma, valamint a budai műhely legszebb stíluskörének névadó csúcsdarabja, a Cassianus-corvina. Görög kódexek jelenléte egy uralkodói könyvtárban Mátyás uralkodásának idején még Itáliában is ritkaságnak számított. Buda e tekintetben is úttörő volt. Három unikális darab érkezik a Corvina könyvtár görög kódexei közül: Lipcséből az a corvina, amely egyedüliként őrizte meg Bíborbanszületett (VII.) Konstantin (905‒959) bizánci császár művét az udvari szertartásrendről, valamint az ún. Mynas-kódex Párizsból, amelyet Budán kötöttek egybe a 16. század legelején – talán a királyi könyvtárban fellelhető görög töredékekből.

Szenzációs darabok

Valódi szenzációként bemutatásra kerül a legújabban azonosított corvina is, amely szintén görög nyelvű, Teológus Szent Gergely műveivel. Filológiai különlegességként érkezik Lipcséből a görögül kiválóan tudó Janus Pannonius Plutarkhosz-fordítása. A budai műhely legkiemelkedőbb miniátora a milánói Francesco da Castello volt. Tőle rendszerint csak magyarországi munkákat láthat a közönség, ám most először találkozik egymással a mester magyar és itáliai produkciója, hiszen két, részben általa festett graduale érkezik Torinóból. De eljön a Vatikáni Könyvtárból az ún. „vatikáni misszálé”, a budai műhelyre jellemző stíluskeveredés, stílusimitáció különleges emléke.

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

Helyszín:
Országos Széchényi Könyvtár, Corvina kiállítótermek, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. Budavári Palota “F” épület

Nyitvatartási idő:
Keddtől szombatig: 9.00 – 18.00

Jegyárak:
• „Mátyás és Beatrix” teljes árú jegy (felnőtt): 2600 Ft /fő
• „Humanista” kedvezményes (gyerek, diák, nyugdíjas): 1300 Ft /fő
• „Fekete Sereg” (csoportos kedvezmény, 10 fő fölötti felnőtt csoportnak): 2000 Ft /fő
• „Hunyadi” (családos kedvezmény, 2 felnőtt, 2 gyerek): 6100 Ft
• „Corvin János” kiscsaládos kedvezmény (2 felnőtt, 1 gyerek): 5100 Ft
• Múzeumpedagógiai foglalkozások diákcsoportoknak: 3500 Ft/csoport (25 főig)
• Szakmai tárlatvezetési díj/Corvina kiállítás: 6000 Ft egységesen

Jelentkezni a tárlatvezetésekre a látogatás előtt legalább két héttel szükséges, írásban a következő e-mail címen: csoportvezetes@oszk.hu

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

 

Hozzászólások