XII. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó  – Programajánló 2012. július 13-ára

Az Európa Jövője Egyesület szervezői minden eddigi találkozón kiemelt figyelmet fordítottak a határon túli magyar területekről érkező csoportok fogadására. Minden találkozóra érkeztek csoportok a határon túli magyar testvérvárosokból: Galántáról, Marosvásárhelyről és Beregszászról is.

Ez évben a Galánta melletti Alsószeli és a Marosvásárhely melletti Marosszentgyörgy gyermekcsoportja érkezett Kecskemétre. Marosszentgyörgyhöz különösen erős kapcsolat fűz bennünket, mert 2012. március 8-án 27 polgáruk Kecskeméten tette le az állampolgári esküjét.

A határon túli csoportok számára a fesztiválon belül „kis fesztivált” is rendezünk minden alkalommal, melyet „Magyarország örömének” neveztünk el.

Erre az eseményre Kecskemétre érkezik a Szent Korona másolata a Köztársasági Őrezred Díszőrségének a kíséretében, a Magyar Honvédség szolnoki katonazenekarának a részvételével. A Szent Koronát a Városháza előtt ünnepélyes keretek között 16.00 órakor fogadja dr. Zombor Gábor polgármester úr a 14 határon túli magyar gyermekcsoport sorfala között.

Az ünnepélyes fogadás után a város egyházi vezetői és a résztvevők kíséretében a Szent Koronát a Nagytemplomban helyezik el, ahol ezt a fesztivál résztvevői és a város polgárai is megtekinthetik. Az előző találkozók vendéggyermekeinek véleménye szerint a Szent Korona fogadása volt számukra a fesztivál legfelemelőbb és életre szóló élménye.

A templomból a gyerekek a Szent István szoborhoz vonulnak, ahol közösen koszorúzzák meg első királyunk szobrát. A koszorúzáson köszöntőt mond Dr. Bóka László országgyűlési képviselő, Balatonfüred Város polgármestere, és Szent István köszöntőt énekel a pusztinai Magyar Ház Csángó kórusa Nyisztor Ilona vezetésével. A koszorúzás után a főtérre vonulnak át a résztvevők, ahol a „Gyermekvarázs-kultúrák találkozása” címmel 17.00 órakor kezdődik a határon túli magyar csoportok bemutatója. A következő helyekről hozták el a gyermekek szűkebb környezetük dalait, táncait és népi játékait:

•    Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Marosszentgyörgy, Méra, Nagyszeben, Pusztina, Sepsiszentgyörgy, Szentegyháza, Szászrégen (Románia)
•    Bácskertes, Péterréve, Újvidék (Szerbia)
•    Alsószeli (Szlovákia)
•    Ungvár (Ukrajna)

A „magyar nap” zárásaként 20:30-tól a Tapolcai Musical Stúdió előadásában lesz látható Szörényi-Bródy: István, a király című rockoperája.
A határon túli csoportok a következő évi vendéglátásuk során a kecskeméti gyerekeknek mutatják be szülőföldjük hagyományait, kulturális értékeit.

 

 

Ennek a fesztiválprogramnak az egymás megismerésén túl igazi értékét az adja, hogy a 22 év alatt több ezer kecskeméti és határon túli magyar gyermek és családja élhette át az együvé tartozás felemelő érzését, a nemzettudat és a hazaszeretet megerősödését.

 

 

 

 

 

Weninger Endréné

Hozzászólások