Udvarhelyi Nándor Magyar szentek temploma – Felső-Árva magyar kincsestára – Oravka (Kisárva) fatemploma című kötete a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg 2013-ban. A kötethez Mudrák Attila fotóművész készített fényképeket, melyekből szeptember 19-én a veszprémi Piarista templomban nyílik kiállítás. A csütörtökön 17 órakor kezdődő megnyitó után a kötet szerzője az Érseki Palotában előadást is tart “Magyar szentek Dél-Lengyelországban” címmel.

Udvarhelyi Nándor szavait idézzük:

“A 17. század derekán készült Keresztelő Szent János életét és halálát megörökítő tizennégy nagyalakú kép mellett számunkra különösen értékes a magyar szenteket ábrázoló mintegy ötven kép. Ezek a képek magyar szenteket, boldogokat, hitvallókat ábrázolnak, akik Magyarországon születtek vagy a magyarsághoz kötődtek, hosszabb-rövidebb időt eltöltve itt. Nincs még egy templom Kárpát-hazánk területén, ahol a szentéletű magyarok ilyen nagyszámú festett képgalériája tárulna a látogató elé. Sinkó Ferenc találóan „a legmagyarabb fatemplom”-nak nevezte Oravkát.

Eddigi ismereteink szerint e képeket a jezsuita Hevenesi Gábor 1692-ben Nagyszombatban megjelentetett „Indicia Sanctitatis Ungaricae” – Régi magyar szentség című könyvében szereplő metszetei alapján készítették. Feltehetően a 17. század végén, a 18. század elején működő Barna Gábor plébános kezdeményezte és rendelte meg a magyar szentek megfestését a templomban.

A templomban látható szentek nagy része Árpád-házi és velük rokonságban lévő vagy az Árpádok korában élt személy. Az első magyar szentek példája, szakrális küldetése századokon át irányt mutatott Európa népeinek. Oravka templomát a történelmi Magyarország északi végein tehát bátran nevezhetjük a magyar szentek templomának.

A kiállítás néhány kiragadott képével csak ízelítőt tud nyújtani a templom művészi értékeiből, de talán felébreszti a látogatóban a vágyat Oravka templomának meglátogatására. Oravka néhány lengyel lakosságú felső-árvai településsel együtt 1920-ban az újra megszülető Lengyelország fennhatósága alá került, ahol e templomot a lengyelek is magyar emlékként tartják számon, példaértékűen gondozzák és rendben tartják.”

Forrás: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprém

2013. szeptember 18.

Hozzászólások